Thông báo về việc công khai thông tin về công suất, sản lượng của các mỏ được cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo về việc công khai thông tin về công suất, sản lượng của các mỏ được cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 26/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 2877/TB-STNMT Về việc công khai thông tin về công suất, sản lượng của các mỏ được cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lai ...
Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng nhà máy chế biến chè và trồng chè tại huyện Sìn Hồ

Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng nhà máy chế biến chè và trồng chè tại huyện Sìn Hồ

Ngày 31/8/2023, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1395/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng nhà máy chế biến chè và trồng chè tại huyện Sìn Hồ. 
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đường từ thị trấn Tam Đường đến đường nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đường từ thị trấn Tam Đường đến đường nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Ngày 25/11/2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đường từ thị trấn Tam Đường đến đường nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài – Lào Cai
Quyết định Phê duyệt  kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường từ thị trấn Tam Đường đến đường nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Quyết định Phê duyệt  kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường từ thị trấn Tam Đường đến đường nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 1/12/2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1569/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường từ thị trấn Tam Đường đến đường nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.591
Hôm qua : 5.607
Tháng 12 : 121.213
Năm 2023 : 5.154.978
Tổng số : 81.302.775