Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với mỏ đá Nà É tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với mỏ đá Nà É tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Ngày 16/7/2024, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1032/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với mỏ đá Nà É tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 
Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Ngày 16/7/2024, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1031/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 
Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Nâng cấp tuyến đường Nậm Sỏ - Ui Dạo - Ui Thái - Khau Hỏm - Nà Ui, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên

Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Nâng cấp tuyến đường Nậm Sỏ - Ui Dạo - Ui Thái - Khau Hỏm - Nà Ui, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên

Ngày 6/3/2024, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 203/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Nâng cấp tuyến đường Nậm Sỏ - Ui Dạo - Ui Thái - Khau Hỏm - Nà Ui, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên. 
Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nâng cấp tuyến đường Nậm Sỏ - Ui Dạo - Ui Thái - Khau Hỏm - Nà Ui xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên

Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nâng cấp tuyến đường Nậm Sỏ - Ui Dạo - Ui Thái - Khau Hỏm - Nà Ui xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên

Ngày 21/5/2024, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 719/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nâng cấp tuyến đường Nậm Sỏ - Ui Dạo - Ui Thái - Khau Hỏm - Nà Ui xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên. 
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.787
Hôm qua : 10.348
Tháng 07 : 199.290
Năm 2024 : 1.484.090
Tổng số : 82.950.183