• :
  • :
Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

Ngày 20/6/2022, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 10/TB-HĐ kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022. 
Thông báo Kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

Thông báo Kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

Ngày 26/5/2022, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 ban hành Thông báo số 51/TB-HĐTD Kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021.
Thông báo kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

Thông báo kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

Ngày 29/4/2022, Hội đồng Tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022 tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 07/TB-HĐ kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính ...
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10.058
Hôm qua : 23.234
Tháng 09 : 1.207.351
Năm 2022 : 7.905.424
Tổng số : 73.024.397