• :
  • :
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi; thời gian, địa điểm thi tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2023

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi; thời gian, địa điểm thi tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2023Mới

Ngày 27/2/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 24/TB- HĐTD Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi; thời gian, địa điểm thi tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm ...
Thông báo Kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

Thông báo Kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

Ngày 5/2/2024, Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023 ban hành Thông báo số 20/TB-HĐTNNCC Kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán ...
Thông báo Kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023

Thông báo Kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023

Ngày 31/1/2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2023 ban hành Thông báo số 18/TB-HĐTD Kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức kỳ tuyển dụng viên chức ...
Thông báo Kết quả điểm thi trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

Thông báo Kết quả điểm thi trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

Ngày 27/1/2024, Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023 ban hành Thông báo số 18/TB-HĐTNNCC Kết quả điểm thi trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi ...
Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập phục vụ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập phục vụ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

Ngày 19/1/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 05/TB-HĐTNN Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập phục vụ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính ...
Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung danh sách công chức của các Bộ, ngành Trung ương đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tại tỉnh Lai Châu năm 2023

Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung danh sách công chức của các Bộ, ngành Trung ương đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tại tỉnh Lai Châu năm 2023

Ngày 18/1/2024, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 72/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung danh sách công chức của các Bộ, ngành Trung ương đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tại tỉnh Lai Châu năm 2023. 
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.549
Hôm qua : 14.125
Tháng 02 : 185.946
Năm 2024 : 426.490
Tổng số : 81.892.583