Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022

Ngày 30/9/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông ...
Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

Ngày 20/6/2022, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 10/TB-HĐ kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022. 
Thông báo Kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

Thông báo Kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

Ngày 26/5/2022, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 ban hành Thông báo số 51/TB-HĐTD Kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021.
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.174
Hôm qua : 25.025
Tháng 10 : 314.543
Năm 2022 : 8.328.563
Tổng số : 73.447.536