Thông báo Về việc điều chỉnh nội dung của Kế hoạch số 2260/KH-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh và Thông báo số 63/TB-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2024

Thông báo Về việc điều chỉnh nội dung của Kế hoạch số 2260/KH-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh và Thông báo số 63/TB-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2024

Ngày 25/6/2024, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 69/TB-UBND Về việc điều chỉnh nội dung của Kế hoạch số 2260/KH-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh và Thông báo số 63/TB-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu ...
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi; thời gian, địa điểm thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2024

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi; thời gian, địa điểm thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2024

Ngày 13/5/2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTD Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi; thời gian, địa điểm thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên ...
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.602
Hôm qua : 10.348
Tháng 07 : 199.105
Năm 2024 : 1.483.905
Tổng số : 82.949.998