Thông báo Kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù từ ngạch chuyên viên lên  ngạch chuyên viên chính năm 2022

Thông báo Kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2022

Ngày 26/12/2022, Hội đồng thi nâng ngạch công chức ban hành Thông báo số 186/TB-HĐTNNCC Kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính ...
Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

Ngày 28/12/2022, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2022 ban hành Thông báo số 04-TB/HĐ kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022. 
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

Ngày 16/12/2022, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2022 ban hành Thông báo số 03/TB-HĐ Triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022. 
Kế hoạch Tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lai Châu năm 2022

Kế hoạch Tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 25/11/2022, Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2022 ban hành Kế hoạch số 165/KH-HĐTNN tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên ...
Thông báo Bổ sung một số thông tin tại Thông báo số 2048/TB-SYT ngày 20/10/2022 của Sở Y tế về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2022

Thông báo Bổ sung một số thông tin tại Thông báo số 2048/TB-SYT ngày 20/10/2022 của Sở Y tế về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2022

Ngày 2/11/2022, Sở Y tế Lai Châu ban hành Thông báo số 2154/TB-SYT Bổ sung một số thông tin tại Thông báo số 2048/TB-SYT ngày 20/10/2022 của Sở Y tế về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2022.
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.521
Hôm qua : 7.337
Tháng 02 : 14.163
Năm 2023 : 953.495
Tổng số : 77.138.580