A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2020

Chủ trì: Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian: 8h00 ngày 17/11/2020 và 8h00 ngày 18/11/2020

TT

ĐƠN VỊ BÁO CÁO

NỘI DUNG

TRẠNG THÁI

THỜI GIAN CẬP NHẬT

1

Văn phòng UBND tỉnh

- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Tải về

7h30
17/11/2020

- Dự thảo QĐ ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu

Tải về

(Cập nhật lại)

16h45

16/11/2020

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Báo cáo và dự thảo NQ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2020; kế hoạch năm 2021

Tải về

13h45

16/11/2020

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2020; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách năm 2021.

Phát tại phiên họp

 

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Phát tại phiên họp

 

- Báo cáo tổng kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển KTXH đảm bảo QPAN các xã biên giới giai đoạn 2016-2020

Tải về

13h45

16/11/2020

- Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2016-2020

Tải về

13h45

16/11/2020

3

Sở Tài chính

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu chi NSĐP năm 2020; dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thu, chi NSĐP năm 2021 (bao gồm cả Tờ tình và dự thảo NQ về dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh; thu, chi NSĐP và phân bổ NSĐP năm 2021)

Phát tại phiên họp

 

- Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025

Phát tại phiên họp

 

- Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Tải về

13h45

16/11/2020

4

Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu

Báo cáo tình hình tài chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2020.

Tải về

13h45

16/11/2020

5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghị quyết Chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, GPMB và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Tải về

13h45

16/11/2020

6

Sở Khoa học và Công nghệ

Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tải về

13h45

16/11/2020

7

Sở Công Thương

Dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tải về

13h45

16/11/2020

8

Sở Nội vụ

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù  năm 2020 và Kế hoạch biên chế năm 2021 (kèm theo dự thảo Nghị quyết)

Tải về

19h20

16/11/2020

9

Công an tỉnh

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tải về

13h45

16/11/2020

10

Sở Lao động TB&XH

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020.

Tải về

13h45

16/11/2020


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.832
Hôm qua : 15.048
Tháng 01 : 343.929
Năm 2021 : 343.929
Tổng số : 59.935.313