A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo (lần 2) tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế biến một số sản phẩm từ cây quế đáp ứng yêu cầu GACP-WHO, phục vụ thương mại tại Lai Châu”

(laichau.gov.vn)

Đó là nội dung Thông báo số 716/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu ban hành ngày 11/7/2022.

Thực hiện Quyết định số 311/QĐ-UBND, ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Phê duyệt đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu trân trọng thông báo và kính mời tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế biến một số sản phẩm từ cây quế đáp ứng yêu cầu GACP-WHO, phục vụ thương mại tại Lai Châu”, cụ thể như sau:

1. Điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn thực hiện đề tài: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND, ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Hồ sơ: Thực hiện theo Điều 5 và khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN, ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công - Tầng 1, tòa nhà số 02, Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn nhận hồ sơ đến 15 giờ 00 phút, ngày 09/9/2022.

5. Mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến của đề tài (Chi tiết có trong phụ lục đính kèm).

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng quản lý Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 02133.798.899 hoặc 02133.876.810

Xem Thông báo tại đây.


Tác giả: Kim Anh biên tập
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.918
Hôm qua : 10.348
Tháng 07 : 199.421
Năm 2024 : 1.484.221
Tổng số : 82.950.314