A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu: Thi đua thực hiện văn hóa công sở

(laichau.gov.vn)

Hưởng ứng Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 do UBND tỉnh phát động, từ tháng 6/2019 đến nay các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai, thực hiện đồng loạt. Qua đó, tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, vì người dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu làm thủ tục lĩnh vực đất đai cho người dân.

Bà Hồ Thị Hiệng – Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh cho biết: Từ khi có Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Đặc biệt là sau khi UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 vào cuối tháng 6/2019, đến nay các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào, tham gia đồng loạt và có những chuyển biến rõ nét.

Với chủ đề: “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua: Thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp trong hoạt động công vụ; xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ trên điều kiện thực tế, nhiệm vụ chính trị, đặc thù ngành để xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện phong trào cho phù hợp. Trong đó, đưa ra các giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, những việc làm thiết thực đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc. Chú trọng công tác tuyên truyền nội dung của văn hóa công sở đến cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đề cao trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của người đứng đầu, việc nêu gương của đảng viên, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng thanh niên, đoàn viên công đoàn.  

Theo báo cáo của tỉnh, đến nay các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức phát động và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực bố trí công sở theo đúng quy định trong quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước. Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, chú ý công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nơi làm việc có cây xanh, gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Điển hình như Văn phòng UBND tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư…

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đại đa số chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; nỗ lực giữ gìn đoàn kết nội bộ, rèn luyện tính chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ, duy trì chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử, trang phục phù hợp với tính chất công việc. Qua đó, khẳng định Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 đang diễn ra theo đúng tiến độ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Phong trào có sức lan tỏa và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, thực hiện văn hóa công sở.

Điển hình như Văn phòng UBND tỉnh đã phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Trong đó, xác định rõ mục tiêu thi đua đối với tập thể và cá nhân, ban hành Quy chế văn hoá công sở, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua triển khai đến nay đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trách nhiệm, năng động, minh bạch, sáng tạo trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, hết lòng phục vụ Nhân dân, nâng cao văn hoá công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan… Đặc biệt, với phong cách chuyên nghiệp, tận tâm phục vụ, đội ngũ cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu đã thực hiện tốt việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả cho công dân. 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm đã tiếp đón hơn 11.000 lượt tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đã tiếp nhận 6.816 hồ sơ vào hệ thống dịch vụ công của tỉnh. Trung tâm đã tổ chức lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đến giao dịch qua hệ thống phần mềm. Trong đó, mức độ hài lòng của người dân ngày càng được nâng lên, mức độ rất hài lòng của người dân luôn đạt trên 90% trở lên... Điều đó khẳng định, cán bộ, công chức của Trung tâm có trình độ, năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của Trung tâm, nhất là các quy định về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nếp sống văn hóa tại cơ quan, công sở.

Hay điểm nhấn trong thực hiện văn hóa công sở của công chức, viên chức và nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo khi thực hiện nhiệm vụ luôn ăn mặc gọn gàng, lịch sự phù hợp với chuẩn mực nghề nghiệp, đặc thù bộ môn. Công chức, viên chức và nhân viên không dùng điện thoại cơ quan trao đổi việc riêng, đặc biệt không sử dụng điện thoại di động khi giảng dạy, đang trong giờ kiểm tra và thi cử. Trong giao tiếp, ứng xử công chức, viên chức, nhân viên có thái độ lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng Nhân dân, đồng nghiệp, học sinh... Đồng thời, thực hiện tốt việc xây dựng phong cách ứng xử “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép, luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ).

Bên cạnh đó, Sở triển khai một số giải pháp mới mang tính đột phá: Kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ; đổi mới trong quản lý, giảng dạy; tăng cường các hoạt động rèn kỹ năng sống cho học sinh. Qua việc xây dựng văn hóa công sở giúp công chức, viên chức, nhân viên của ngành Giáo dục tỉnh phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cán bộ, công chức, viên chức xây dựng nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, có cây xanh, gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường.

Đây là chỉ là 2 trong số các cơ quan, đơn vị điển hình trong thực hiện Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 và còn nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương khác trên địa bàn tỉnh đã và đang có những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, thực hiện văn hóa công sở.

Sau hơn 1 năm phát động, Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở đến nay đã cho thấy những tín hiệu tích cực bước đầu. Đây là động lực để các cơ quan, đơn vị, địa phương, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực trong thời gian tới đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, đảm bảo tính liên tục, thường xuyên, tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, thân thiện, vì dân phục vụ.


Tác giả: Thanh Hoa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.772
Hôm qua : 7.314
Tháng 02 : 42.150
Năm 2023 : 981.482
Tổng số : 77.166.567