A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản
Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V

Công đoàn Viên chức tỉnh: Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua

(laichau.gov.vn)

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, thời gian qua, Công đoàn viên chức tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Xác định công tác thi đua có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, hàng năm, ngay từ đầu năm, Công đoàn viên chức tỉnh đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh, công đoàn cấp trên và các cấp, các ngành phát động gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức đăng ký thi đua, cụ thể hóa các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các phong trào thi đua gắn với mục tiêu: Năng suất, chất lượng, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, chú trọng phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc.

Bà Hoàng Thị Thơm – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh (người ngoài cùng bên trái ) nhận Cờ thi đua Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2019.

Bà Hoàng Thị Thơm – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cho biết: Việc tổ chức các phong trào thi đua từng bước đi vào nền nếp, từ khâu phát động, đăng ký thi đua, kiểm tra, đánh giá đến bình xét thi đua, khen thưởng, sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được công đoàn các cấp thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, nghiêm túc, kịp thời, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, đảm bảo chính xác, công bằng, công khai. Các phong trào thi đua đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần lao động sáng tạo, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được coi là phong trào trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động của tổ chức công đoàn, được công đoàn các cấp, CBCCVCNLĐ tích cực hưởng ứng và được cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ phong trào thi đua, đã có hàng nghìn sáng kiến và đề tài nghiên cứu được các cấp có thẩm quyền công nhận, đã được áp dụng vào sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả cao, góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí đầu tư, chi phí sản xuất cho các cơ quan, đơn vị, làm lợi hàng tỷ đồng, nhiều đề tài sáng kiến đạt giải các cấp, trong đó có 3 sáng kiến đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo và 207 đề tài được UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh...

Đơn vị điển hình trong thực hiện phong trào này là công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ. Bà Bùi Thị Lệ Dung – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Thời gian qua, công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nhất là trong công tác ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, đã có nhiều sáng kiến của đoàn viên công đoàn được áp dụng, mang lại hiệu quả như sáng kiến ứng dụng chế phẩm sinh học sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất một số giống rau an toàn tại tỉnh; quy trình công nghệ sản xuất Lan kim tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô… Phong trào đã góp phần tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong cơ quan, khơi dậy tính tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo của đoàn viên công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đã có nhiều tập thể, cá nhân được nhận hình thức khen thưởng của các cấp.

Đối với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hàng năm, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh đã xây dựng Chương trình công tác nữ công ngay từ đầu năm và chỉ đạo các công đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua này. Với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau, xong ở cương vị nào các nữ đoàn viên công đoàn cũng luôn thể hiện được bản chất sáng tạo, siêng năng, cần cù, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, các nữ đoàn viên công đoàn đã chăm lo, bố trí công việc gia đình hợp lý, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện tốt vai trò người phụ nữ trong gia đình, cùng chồng chăm lo giáo dục con, cháu, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi. Hàng năm, có trên 85% nữ CBCCVCNLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp; 638 lượt CBCCVCNLĐ được các cấp công đoàn khen thưởng...

Cùng với việc không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong trào thi đua “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển” trong CBCCVCNLĐ được đẩy mạnh thực hiện. 5 năm qua, có 184 người được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; 498 người được đào tạo đại học; 643 người được đào tạo lý luận chính trị; trên 3.000 lượt người được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn, về quản lý hành chính Nhà nước, về công nghệ thông tin, ngoại ngữ... Từ phong trào học tập nâng cao trình độ đã có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi CBCCVCNLĐ và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, năm 2019, Công đoàn viên chức tỉnh đã triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở” đến các công đoàn cơ sở. Đến nay, 100% công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền tuyên truyền và xây dựng quy chế phù hợp với cơ quan, đơn vị. Kết quả bước đầu thực hiện phong trào thi đua đã góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của cơ quan hành chính Nhà nước và đội ngũ CBCCVCNLĐ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ theo hướng hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp.

Bà Hoàng Thị Thơm cho biết thêm, từ thực tiễn phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh, các bộ, ngành Trung ương, Công đoàn các cấp khen thưởng. Từ năm 2016 - 2020, có 123 lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động; 323 lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và Bằng khen; trên 5.500 lượt tập thể, cá nhân được các bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen và 192 lượt tập thể, 1360 lượt cá nhân được các cấp công đoàn khen thưởng. Hàng năm, có trên 85% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, động viên CBCCVCNLĐ đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, tỉnh và của tổ chức công đoàn; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.


Tác giả: Thu Thuỳ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13.210
Hôm qua : 14.093
Tháng 03 : 523.523
Năm 2023 : 1.794.612
Tổng số : 77.979.697