A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu: Hiệu quả từ chương trình phối hợp giữa công an và hội phụ nữ các cấp trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

(laichau.gov.vn)

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; chương trình phối hợp giữa lực lượng công an và hội phụ nữ các cấp là một điển hình được hai ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở; nhiều mô hình, câu lạc bộ như “Phụ nữ không có chồng, con nghiện ma tuý”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ không có chồng con, người thân nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật”.... đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công an và hội phụ nữ các cấp phối hợp, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng, duy trì có hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện chương trình phối hợp “đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2023 - 2033, Công an tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức các Hội nghị quán triệt, triển khai công tác phối hợp đến công an, hội phụ nữ các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc; 8/8 huyện, thành phố và 100% các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện chương trình phối hợp với nội dung, biện pháp cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế của địa phương; gắn việc thực hiện chương trình phối hợp với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó, lực lượng công an và hội viên phụ nữ các cấp làm nòng cốt.

Các cấp hội phụ nữ phối hợp với lực lượng công an cùng cấp tăng cường tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự... Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát và thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho cán bộ, hội viên… thông qua đó nâng cao nhận thức và kinh nghiệm, vận dụng vào hoạt động của các tổ chức hội phụ nữ các cấp đạt hiệu quả cao, tạo không khí phấn khởi để hội viên hưởng ứng tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững an ninh trật tự.

Hội phụ nữ các cấp đã phối hợp lực lượng công an cùng cấp tổ chức trên 2.000 buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán người, phòng chống ma tuý, phòng chống mại dâm, phòng chống xâm hại trẻ em gái thu hút 90.725 lượt người tham gia; tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa; duy trì một số mô hình, câu lạc bộ, như: “Phụ nữ không có chồng, con nghiện ma tuý”; “xây dựng gia đình hạnh phúc”; thành lập mới câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” Tân Uyên, thành phố Lai Châu, Sìn Hồ. Tuyên truyền về công tác biên giới, đất liền; công tác phân giới cắm mốc, các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, thu hút trên 175.389 lượt người tham gia; duy trì và phát huy hiệu quả 48 mô hình, 325 câu lạc bộ, 395 địa chỉ tin cây tại cộng đồng.

Các cấp hội phụ nữ triển khai hiệu quả phong trào thi đua “xây dựng người phụ nữ Lai Châu nhân ái, tự tin, sáng tạo, khát vọng phát triển”; cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, trong đó, tập trung tuyên truyền thực hiện tiêu chí không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, con em không bỏ học; tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức 15 cuộc truyền thông, hội thảo về thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cho 800 người tham gia. Duy trì hoạt động của các câu lạc bộ: “Đồng cảm”, “Trách nhiệm cùng chia sẻ”, “Trợ giúp pháp lý”; mô hình “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “địa chỉ tin cậy”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Kế hoạch hoá gia đình”, “phụ nữ không có chồng con, người thân nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật”, “Phòng chống ma tuý từ gia đình”, … triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”; thành lập 295 tổ truyền thông cộng đồng, củng cố 49 địa chỉ tin cậy, tổ chức 52 lớp tập huấn, 2 hội thi, 10 cuộc truyền thông, 42 hội nghị, sự kiện truyền thông… góp phần nâng cao kỹ năng, nhận thức, thay đổi định kiến, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tăng cường thực hiện các chính sách an sinh - xã hội, các hoạt động từ thiện, nhân đạo đối với phụ nữ thông qua chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Tiếp bước cho em đến trường”, “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, “Mái ấm tình thương”, công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng; 5.798 xuất học bổng, quà và hiện vật trị giá 5.801.230.000 đồng; Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã được các cấp Hội quan tâm; 128 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, nhận đỡ đầu góp phần ngăn chặn trẻ em vướng vào tệ nạn xã hội, giảm thiểu tình trạng nghiện, mua bán ma tuý.

Các cấp hội phụ nữ tăng cường phát hiện, tố giác các vụ việc vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin giá trị, giúp công an truy bắt tội phạm. Trong 5 năm (2019- 2024), Hội phụ nữ các cấp đã cung cấp cho ngành công an 85 nguồn tin giúp điều tra, xử lý các loại tội phạm; phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo tổ chức ký cam kết giữa học sinh, sinh viên với nhà trường và ký cam kết giữa công an phường, xã, thị trấn với phụ huynh học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an trong phòng, chống ma tuý, phòng, chống tội phạm;… phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hoá những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Cán bộ hội cơ sở tham gia vận động, giáo dục, cảm hoá, tư vấn cho hàng ngàn lượt cha mẹ có con nghiện ma tuý và người nghiện về cách chăm sóc và các hình thức cai nghiện; phối hợp, gọi hỏi, răn đe các đối tượng vi phạm và vận động, giúp đỡ bằng nhiều hình thức cụ thể, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của từng đối tượng. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ hội viên phụ nữ vay vốn qua hoạt động uỷ thác cho 362 tổ, 13.530 hộ vay vốn. Tổ chức các hoạt động phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ với 2.500 người tham dự. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội tham gia vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội một cách chủ động, trong đó có nhiệm vụ đảm bảo trật tự an ninh an toàn xã hội.

Lực lượng công an và hội phụ nữ các cấp phối hợp, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng, duy trì và thực hiện có hiệu quả 51 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, trong đó có 2 mô hình được Bộ Công an thông báo nhân rộng toàn quốc: “Dòng học Tống tự quản về an ninh trật tự”, “Điểm sinh hoạt tôn giáo thuần tuý, bảo đảm an ninh trật tự” tại huyện Mường Tè. Duy trì các mô hình tự quản trên lĩnh vực an ninh trật tự như: Mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ phòng, chống mua bán người”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”; “Phòng ngừa, trợ giúp, giáo dục cảm hoá người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật; phòng ngừa trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực, bạo hành”… Các mô hình này đã thực sự phát huy hiệu quả, được cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành đánh giá cao, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cộng đồng, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ, các gia đình có người thân vi phạm pháp luật… cùng tham gia sinh hoạt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa hội liên hiệp phụ nữ với lực lượng công an cùng cấp trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Việc duy trì phối hợp giữa hai ngành có thời điểm chưa được thường xuyên, việc tổng kết đúc rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn ma tuý còn hạn chế. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số xã, phường, thị trấn còn hình thức, chưa thu hút sự tham gia đông đảo cán bộ hội phụ nữ và lực lượng công an cơ sở…

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữ lực lượng công an với hội liên hiệp phụ nữ các cấp trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Công an tỉnh tăng cường phối hợp tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2023-2033. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để nâng cao nhận thức, khả năng “tự đề kháng” cho cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Cập nhật ngày 14/5/2024


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 586
Hôm qua : 9.617
Tháng 07 : 213.694
Năm 2024 : 1.498.494
Tổng số : 82.964.587