A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ huyện Tân Uyên, Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới

(laichau.gov.vn)

Trong không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 9 - 10/6/2020, Đảng bộ huyện Tân Uyên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội Đảng bộ huyện Tân Uyên được Đảng bộ tỉnh chọn tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ điểm cấp huyện. Đây là một sự kiện hết sức quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện. 

 

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Vụ địa phương II, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí là Bí thư các Huyện ủy và Thành ủy, nguyên là lãnh đạo huyện Tân Uyên qua các thời kỳ; các đảng viên 60, 65 năm tuổi Đảng và 247 đại biểu huyện Tân Uyên…

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Tân Uyên đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao so với kế hoạch như diện tích trồng chè mới, kết nạp đảng viên, xã đạt chuẩn nông thôn mới… Sản lượng lương thực hàng năm đều tăng, năm 2019 sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn huyện đạt 32.200 tấn (tăng 7,3% so với Nghị quyết Đại hội). Toàn huyện đã trồng mới được trên 1.380 ha, nâng diện tích chè toàn huyện lên 3.100 ha (tăng 63,2% so với Nghị quyết Đại hội); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7,48%/năm; năm 2018, huyện được Chính phủ công nhận thoát nghèo; toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 5 xã so với Nghị quyết Đại hội); có 58,8% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (tăng 68% so với Nghị quyết Đại hội); đã kết nạp được 569 đảng viên (vượt trên 13% so với Nghị quyết Đại hội); thu nhập bình quân đầu người tăng 48% so với Nghị quyết…

Đ/c Nguyễn Sỹ Cảnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên trình bày báo cáo tại Đại hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện đạt khá. Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được bảo đảm. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân được giữ gìn và phát huy. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, tăng cường; ý thức chính trị và trình độ của cán bộ, đảng viên có bước trưởng thành trên nhiều mặt.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Tân Uyên đề ra 10 chỉ tiêu: Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 27.000 tấn; sản lượng chè búp tươi đạt 30.000 tấn; thu ngân sách trên địa bàn đạt 70 tỷ đồng; 100% tỷ lệ đường liên bản, nội bản, nội thị được cứng hóa; 100% chất thải rắn sinh hoạt, y tế được xử lý theo quy định; 30% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; giữ vững và nâng cao chất lượng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân đạt 1,0%/năm; hàng năm, kết nạp 100 đảng viên... Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, huyện đã đưa ra các giải pháp trọng tâm: Nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa tập trung; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

Đ/c Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương và ghi nhận kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tân Uyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Tân Uyên tập trung phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác các tiềm năng, thế mạnh của huyện; tăng cường thu hút, đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững, trọng tâm là phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, xã hội; triển khai sâu rộng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng đa dạng hóa các loại hình; triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho Nhân dân; tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống y tế cơ sở; tiếp tục quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt các chính sách đối với Nhân dân vùng tái định cư dự án thủy điện Bản Chát; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, toàn diện; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt Đảng và chất lượng đảng viên; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện; chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên.

Tại Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 35 đại biểu. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí và bầu Bí thư; đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy huyện Tân Uyên, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 23 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội: 

Đ/c Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp huyện Tân Uyên. 
 
Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp huyện Tân Uyên. 

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. 
Các đại biểu biểu quyết đồng ý với nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Quý Trung)

 


Tác giả: Bích Đông
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.684
Hôm qua : 17.102
Tháng 06 : 263.810
Năm 2021 : 2.549.156
Tổng số : 62.140.540