• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai thác nguồn lực từ "tư duy", phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới

(laichau.gov.vn)

Sáng nay (5/4), Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lai Châu tổ chức họp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo. Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh việc khai thác nguồn lực từ "tư duy", phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương chủ trì cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí: Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lai Châu; các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lai Châu; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố…

Theo đó, tại Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, mục tiêu đến năm 2025 tỉnh Lai Châu có 57,5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 15 tiêu chí; có thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Tam Đường, Than Uyên).

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2496/KH-UBND ngày 15/7/2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, trong đó mục tiêu cụ thể: Công nhận thêm 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên), công nhận thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới; công nhận 25% (114 thôn bản) của 54 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn thôn, bản nông thôn mới theo bộ tiêu chí của tỉnh; không còn xã dưới 15 tiêu chí nông thôn mới, đạt bình quân 17,3 tiêu chí/xã; công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 7,4%, phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày báo cáo tại cuộc họp.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết liệt, sát sao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, trong đó có Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Các cơ chế, chính sách ban hành đầy đủ, kịp thời theo quy định. Hầu hết các sở, ngành đều đã chủ động, tích cực trong việc hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí đã được phân công. UBND các huyện, thành phố chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan chuyên môn, lồng ghép, bố trí nguồn lực thực hiện chương trình…

Phong trào “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện; đã vận động Nhân dân hiến 255.142m2 đất, góp 30.996 công lao động, góp 4.945 triệu đồng tiền mặt; lắp đặt mới điện chiếu sáng nông thôn với 81 cột, 113 bóng điện, thực hiện xóa 66 nhà tạm; xây dựng tường bao, nhà bếp, nhà vệ sinh... góp phần nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí về nhà ở, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Quang cảnh cuộc họp.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm hay và mới như: Công an tỉnh triển khai mô hình “camera an ninh” đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các xã. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tham mưu ban hành Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” gắn với xây dựng nông thôn mới…

Tính đến hết năm 2023, thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 toàn tỉnh có 39 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 72% so với kế hoạch (dự kiến giai đoạn 2021 - 2025 là 54 xã, trong đó năm 2024 là 5 xã, năm 2025 là 10 xã); dự kiến hết năm 2025 hoàn thành kế hoạch. Bình quân tiêu chí toàn tỉnh: Đến thời điểm báo cáo đạt 13,9 tiêu chí/xã, đạt 80,6% kế hoạch (dự kiến giai đoạn 2021-2025 là 17,3 tiêu chí/xã, trong đó năm 2024 đạt 15,5 tiêu chí/xã, năm 2025 đạt 17,3 tiêu chí/xã); dự kiến hết năm 2025 hoàn thành kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo huyện Nậm Nhùn phát biểu tại cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố cũng đã tập trung đánh giá lại kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện, đặc biệt là khả năng hoàn thành các tiêu chí; đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc họp.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các huyện, thành phố, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lai Châu đã tập trung giải đáp các nội dung, đặc biệt là tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Kế hoạch...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lai Châu đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cần xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế để tìm giải pháp khắc phục; tính toán dài hơi để có sự ưu tiên về nguồn lực. Trước mắt, rà soát, kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy của Chương trình như Ban Chỉ đạo các cấp, Văn phòng điều phối, duy trì chế độ họp 3 tháng 1 lần; các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được phân công có chế độ báo cáo định kỳ; cần phải xây dựng rõ kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện của các cấp tỉnh, huyện, xã.

Đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận cuộc họp.

Về thực hiện các tiêu chí, đối với các tiêu chí ít dùng nguồn lực hiện vẫn còn một số tiêu chí thấp vì vậy đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần tích cực, quyết liệt hơn, khai thác nguồn lực từ tư duy… Đối với tiêu chí cần phải sử dụng nguồn lực, đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh rà soát lại, ưu tiên tối đa nguồn lực và sử dụng hiệu quả cho Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, trong đó người dân là chủ thể và không vì thành tích. Đối với 3 huyện phấn đấu đạt chuẩn phải quyết tâm rất cao, cố gắng, nỗ lực, có lộ trình đến năm 2025 và ưu tiên dành nguồn lực. Đối với các huyện có các xã phấn đấu đạt chuẩn phải tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng; cố gắng hoàn chỉnh quy hoạch xã.

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các cấp, các ngành cần cố gắng, quyết tâm cao nhất để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.


Tác giả: Đinh Lan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.682
Hôm qua : 5.211
Tháng 05 : 138.427
Năm 2024 : 1.026.739
Tổng số : 82.492.832