A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021 - 2022

(laichau.gov.vn)

Ngày 1/9, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021 - 2022.

Chỉ thị nêu rõ: Năm học 2021 - 2022, năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 08/12/2020 của Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 19/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 2559/QĐ-BGDĐT ngày 06/8/2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm học toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid19 để bảo đảm an toàn trường học, vừa phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022 linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình của dịch Covid-19. Triển khai có hiệu quả các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp với ngành Y tế chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó với tình huống dịch Covid-19 dự báo còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp.

Tổ chức khai giảng năm học mới linh hoạt theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy tình hình diễn biến dịch tại địa bàn và điều kiện thực tế của các nhà trường, bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực, thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, học viên, giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học. Tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát.

Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp không thể tổ chức dạy học trực tiếp thì tổ chức dạy học trực tuyến hoặc các hình thức dạy học phù hợp với điệu kiện thực tế để hoàn thành kế hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục; không tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục mầm non, tập trung phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà theo các hình thức phù hợp. Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các kỹ năng cần thiết để tiến hành dạy học trực tuyến hoặc các hình thức dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; xây dựng nền tảng dạy và học trực tuyến dùng chung, hệ thống bài giảng chuẩn hóa, kho học liệu điện tử chia sẻ theo hướng tạo môi trường tương tác, tăng tính thích ứng và trải nghiệm đối với người học, tăng cường khả năng tự học cho học sinh, học viên.

Rà soát cắt giảm và tiết kiệm tối đa các chi phí để giữ ổn định, không tăng học phí so với năm học 2020 - 2021; có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí, huy động các nguồn lực, xã hội hóa hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học.

2. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết, cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị trong đó:

a) Triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025” theo Kế hoạch số 626/KH-BGDĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025. Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; chuẩn bị các điều kiện cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1. Từng bước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo. Rà soát, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non; tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhóm, lớp độc lập tư thục.

b) Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng và hiệu quả, đặc biệt với lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021 - 2022; chuẩn bị các điều kiện thực hiện dạy học môn Tin học và môn Ngoại ngữ bắt đầu triển khai đối với lớp 3 từ năm học 2022 - 2023; phối hợp giới thiệu các bộ sách giáo khoa; lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo đúng quy định; biên soạn tài liệu giáo dục địa phương Lai Châu lớp 3, lớp 7, lớp 10 đảm bảo đúng tiến độ. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục bắt buộc đối với cấp tiểu học; công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn theo Kết luận số 112-KL/TU ngày 03/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu. Huy động các nguồn lực bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh, kể cả học sinh khuyết tật thực hiện giáo dục hòa nhập, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học. Khuyến khích các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh tăng cường mở rộng, đa dạng hóa các hình thức hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực, uy tín trong việc tổ chức dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là học ngoại ngữ với giáo viên người nước ngoài.

c) Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”. Xây dựng kế hoạch về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo hướng mở; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động; thực hiện kết hợp dạy văn hóa phổ thông với dạy nghề hiệu quả, đúng quy định.

3. Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Kế hoạch số 398/KH-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu; quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, các trường dân tộc nội trú, bán trú. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường; thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh, công tác tổ chức các kỳ thi. Đẩy mạnh kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục gắn với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia các cấp học.

4. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, học viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; thực hiện hiệu quả Đề án ứng xử văn hóa trong trường học, xây dựng văn hóa học đường, không để xảy ra bạo lực học đường; cung cấp, trau dồi các kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho học sinh, học viên. Xây dựng các chỉ số để đánh giá chuẩn đầu ra cho học sinh, học viên về đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và phát triển thể chất đối với từng cấp học. Đặc biệt quan tâm và có giải pháp để ổn định tâm lý, tư tưởng của học sinh, sinh viên bị tác động do tình hình dịch bệnh kéo dài; tăng cường phối hợp giữa nhà trường - gia đình trong việc quản lý, hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh tiểu học, trong việc học trực tuyến hoặc các hình thức học tập khác tại nhà. Triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học; triển khai cơ sở dữ liệu về sức khỏe học đường. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

5. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị 4 định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 228/KHUBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021; triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Triển khai rà soát, hoàn thành sớm việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành giáo dục theo quy định tại các Thông tư số 01/2021/TTBGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT và 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục. Tổ chức rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3397/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/8/2021, tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế, tuyển dụng giáo viên hoặc giao kinh phí cho cơ sở giáo dục hợp đồng giáo viên bảo đảm “có học sinh phải có giáo viên đứng lớp”. Có giải pháp phù hợp để hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành Giáo dục bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhất là giáo viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

6. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6. Tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025; thực hiện lồng ghép có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn lực tài chính khác để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục. Huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục và thực hiện hỗ trợ học sinh, học viên có cha mẹ thuộc đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc, lao động mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động tự do, không để học sinh, học viên nào vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trường.

7. Rà soát các văn bản hiện hành để tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhằm bảo đảm phù hợp với các nội dung của Luật Giáo dục năm 2019; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành và kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, Nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho ngành. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù họp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 còn có thể kéo dài.

8. Tổ chức thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, trên cơ sở Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung Chỉ thị này xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; lưu ý các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch Covid-19 với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học” nhằm thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm kế hoạch năm học; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp và Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục căn cứ nội dung Chỉ thị và chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây kế hoạch, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học; đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện.


Tác giả: Thu Hoài biên tập
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.266
Hôm qua : 15.743
Tháng 09 : 367.787
Năm 2021 : 4.154.584
Tổng số : 63.745.968