A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

CẬP NHẬT CÁC ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA VÀ ĐIỂM NGUY CƠ CA MẮC COVID-19 ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRONG NƯỚC

(laichau.gov.vn)

CẬP NHẬT CÁC ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA VÀ ĐIỂM NGUY CƠ CA MẮC COVID-19 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG NƯỚC. Tính đến 15h ngày 01/7/2021.

 

CẬP NHẬT CÁC ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA VÀ ĐIỂM NGUY CƠ CA MẮC COVID-19

ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG NƯỚC
Tính đến 15h ngày 01/7/2021

TỈNH BẮC NINH

 THỊ XÃ TỪ SƠN

Thực hiện chỉ thị 19 ,,Thị xã Từ Sơn,Bắc Ninh,Từ 0h ngày 13/6/2021

HUYỆN THUẬN THÀNH

Thực hiện chỉ thị 19 ,,Thuận Thành,Bắc Ninh,Từ 18h ngày 26/6/2021

HUYỆN YÊN PHONG

Thực hiện chỉ thị 19 ,,Yên Phong,Bắc Ninh,Từ ngày 22/6/2021

THÀNH PHỐ BẮC NINH

Thực hiện chỉ thị 19 ,Các xã: Suối Hoa, Tiền An, Hòa Long, Hạp Lĩnh, Kim Chân, Khúc Xuyên, Phong Khê,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Từ ngày 22/6/2021

,Giãn cách theo chỉ thị 15 các xã còn lại,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Từ ngày 22/6/2021

Thôn Đồng Trầm, Cô Mê, Thanh Sơn, Phương Vỹ, Thanh An, Suối Hoa, Công Binh, Phúc Sơn,Vũ Ninh,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Thực hiện chỉ thị 19 từ ngày 28/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 các thôn còn lại,Vũ Ninh,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,từ ngày 28/6/2021

Khu 1, Khu 2, Khu 3, Khu 4, Khu 5, Khu 6, Khu 10,Đáp Cầu,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Thực hiện chỉ thị 19 từ ngày 28/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 các thôn còn lại,Đáp Cầu,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,từ ngày 28/6/2021

Khu 1, Khu 3, Khu 4, Khu 5, Khu 6, Khu 7, khu 8,khu 2,Thị Cầu,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Thực hiện chỉ thị 19 từ ngày 28/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 các thôn còn lại,Thị Cầu,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,từ ngày 28/6/2021

Y Na, 2 Y Na, Hồ Ngọc Lân, Niềm Xá, Yên Mẫu, Thị Trung,Kinh Bắc,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Thực hiện chỉ thị 19 từ ngày 28/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 các thôn còn lại,Kinh Bắc,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,từ ngày 28/6/2021

Khu 1, Khu 2,Vệ An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Thực hiện chỉ thị 19 từ ngày 28/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 các thôn còn lại,Vệ An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,từ ngày 28/6/2021

Khu phố Vũ, Khu 1, Khu 4, Khu 5, Khu 6, Khu 8, Khu 9, Cụm dân cư Gò Đỏ và cụm dân cư phố Hoa Phượng Khu 10, khu 3( Trừ cac khu dân cư cũ),Đại Phúc,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Thực hiện chỉ thị 19 từ ngày 28/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 các thôn còn lại,Đại Phúc,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,từ ngày 28/6/2021

Ninh Xá 1, Ninh Xá 2, Ninh Xá 3, Ninh Xá 4, Nguyễn Trãi, Khu Phố Mới,Ninh Xá,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Thực hiện chỉ thị 19 từ ngày 28/6/2021

Ninh Xá 5, Đọ Xá, ,Ninh Xá,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Giãn cách theo chỉ thị 15 từ ngày 28/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 các thôn còn lại,Ninh Xá,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,từ ngày 28/6/2021

Khu Bồ Sơn, Khả Lễ, Xuân Ổ A, Xuân Ổ B, Hòa Đình ,Võ Cường,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Thực hiện chỉ thị 19 từ ngày 28/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 các thôn còn lại,Võ Cường,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,từ ngày 28/6/2021

Khu Tiền Trong, Tiền Ngoài, Đông, Sơn, Đoài, Quế Sơn, Các cụm dân cư tại thượng núi chùa, núi nghè ,Khắc Niệm,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Thực hiện chỉ thị 19 từ ngày 28/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 các thôn còn lại,Khắc Niệm,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Từ ngày 28/6/2021

Khu Vân Trại, Hai Vân,Vân Dương,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Giãn cách theo chỉ thị 15 từ ngày 28/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 các thôn còn lại,Vân Dương,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Từ ngày 28/6/2021

Khu Triều Thôn, Sơn trung,Nam Sơn,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Thực hiện chỉ thị 19 từ ngày 28/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 các thôn còn lại,Nam Sơn,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,từ ngày 28/6/2021

Đương Xá 1, Đương Xá 2, Đương Xá 3, Thượng Đồng, Vạn Phúc, Thụ Ninh ,Vạn An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Thực hiện chỉ thị 19 từ ngày 28/6/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15 các thôn còn lại ,Vạn An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,từ ngày 28/6/2021

Phố Lửa Hồng, Khu Phố 4,Phường Tiền An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Phong tỏa từ 25/6/2021

Cửa hàng Vinmart, 125 Trần Hưng Đạo,Phường Tiền An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Từ 19/6/2021 đến ngày 26/6/2021

Cửa hàng mua sắm tự chọn Thủy Chi, 63 Trần Hưng Đạo,Phường Tiền An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Từ 19/6/2021 đến ngày 26/6/2021

Quán Cháo Bà Độ, Số 1 Ngõ 41 Trần Hưng Đạo, Khu 3,Phường Tiền An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Từ 6h đến 7h ngày 22/6/2021

Cửa hang điện nước điện máy hồng trường, 433 ngô gia tự, khu 1,Phường Tiền An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Từ 17h 30 đến 18h 30 ngày 23/6/2021

HUYỆN QUẾ VÕ

,Thực hiện chỉ thị 19,Quế Võ,Bắc Ninh,Từ ngày 30/6/2021

TỈNH BẮC GIANG

HUYỆN LỤC NAM

,Thực hiện chỉ thị 19 ,Lục Nam,Bắc Giang,Từ 12h ngày 26/6/2021

Phương Lạn 2,Phương Sơn,Lục Nam,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 26/6/2021

HUYỆN LỤC NGẠN

,22/29 xã, thị trấn: Thị trấn Chũ, Kiên Thành, Kiên Lao, Trù Hựu, Thanh Hải, Nam Dương, Quý Sơn, Phượng Sơn, Hồng Giang, Tân Quang, Biên Sơn, Mỹ An, Tân Mộc, Tân Lập, Đèo Gia, Giáp Sơn, Phì Điền, Tân Hoa, Biển Động, Đồng Cốc, Phú Nhuận, Kim Sơn,Lục Ngạn,Bắc Giang,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 12 giờ 00 phút ngày 29/6/2021

,Thực hiện chỉ thị 19 các xã còn lại,Lục Ngạn,Bắc Giang,Từ 12 giờ 00 phút ngày 29/6/2021

HUYỆN VIỆT YÊN

,14 xã/thị trấn: Thị trấn bích động, hồng thái, hương mai, minh đức, nghĩa trung, ninh sơn, quảng minh, tăng tiến, thượng lan, tiên sơn, Trung sơn, tự lạn, vân hà, việt tiến,Việt Yên,Bắc Giang,Giãn cách theo chỉ thị 15 từ 6h ngày 01/7/2021

,cách ly xã hội theo chỉ thị 16 các xã còn lại,Việt Yên,Bắc Giang,Từ 6h ngày 01/7/2021

HUYỆN LẠNG GIANG

,Thực hiện chỉ thị 19 ,Lạng Giang,Bắc Giang,Từ 06 giờ 00 phút ngày 01/7/2021

Thôn Đại Phú 2,Thị trấn Vôi,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 26/6/2021

HUYỆN YÊN DŨNG

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,3 xã Nội Hoàng, Tiền Phong, Yên Lư,Yên Dũng,Bắc Giang,từ 6h ngày 28/6

,Thực hiện chỉ thị 19 các xã còn lại,Yên Dũng,Bắc Giang,từ 6h ngày 28/6

HUYỆN YÊN THẾ

,Thực hiện chỉ thị 19 ,Yên Thế,Bắc Giang,từ 6h ngày 28/6

HUYỆN TÂN YÊN

,Thực hiện chỉ thị 19 ,Tân Yên,Bắc Giang,Từ 12h ngày 26/6/2021

HUYỆN HIỆP HÒA

,Thực hiện chỉ thị 19 ,Huyện Hiệp Hòa,Bắc Giang,từ 6h ngày 28/6

TỈNH LÀO CAI

Chợ Cốc Lếu khu B,Phường Cốc Lếu,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 17h đến 18h ngày 12/6/2021, từ 17h đến 18h ngày 13/6/2021

Chợ Cốc Lếu khu A,Phường Cốc Lếu,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 10h00 đến 11h00 ngày 16/6

Quán nước cộng hòa đường An dương Vương,Phường Cốc Lếu,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 19h Đến 21h ngày 16/6/2021

Quán bia Đức Việt, số nhà 112, đường An Dương Vương,Phường Cốc Lếu,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 19h00 – 23h00 ngày 16/6

Quán bia gốc nhót, số 246 đường Duyên Hải,Phường Cốc Lếu,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 19h00- 21h00 ngày 14/6

Tổ 2,Phường Duyên Hải,TP Lào Cai,Lào Cai,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Công ty Nam Phong, Tổ 2,Phường Duyên Hải,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 2/6 đến 4/6,
Từ 11h đến 13h ngày 13/6/2021

Xưởng sửa chữa ô tô Nga Doanh (Doanh nghiệp Ngọc Dương), Đường Quang Khải,Phường Duyên Hải,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 14h đến 16h ngày 14/6/2021

Quán phở bò đường nguyễn Đức Cảnh,Phường Duyên Hải,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 6h đến 8h ngày 15/6/2021

Công ty Thanh Phong số 098 đường Nguyễn Đức Cảnh,Phường Duyên Hải,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 7h đến 17h các ngày 15, 16, 17/6/2021

Số 092, Nguyễn Đức Cảnh,Phường Duyên Hải,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 06h00- 23h00 ngày 15-16/6

Số 55 Đường Triệu Quang Phục,Phường Lào Cai,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 17h đến 20h ngày 15/6/2021; từ 21h đến 23h ngày 16/6/2021

Số nhà 066 đường Nguyễn Huệ,Phường Lào Cai,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 16h30 đến 23h ngày 14/6/2021; Từ 21h đến 23h ngày 15/6/2021; Từ 17h đến 23h ngày 17/6/2021

Quán Gội đầu số nhà 057, Đường triệu quang phục,Phường Phố Mới,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 20h Đến 21h Ngày 15/6/2021

Quán đồi Cây,Xã Đồng Tuyển,TP Lào Cai,Lào Cai,19h đến 21 ngày 1/6/2021

,Bãi xe của khẩu kim thành Lào Cai,TP Lào Cai,Lào Cai,15h đến 17h ngày 12/6/2021

,Công ty Thanh Phong,TP Lào Cai,Lào Cai,10h đến 12h ngày 14/6/2021

,Khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh Lào Cai,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 7h đến 8h ngày 17/6/2021

,Sảnh khám bệnh bệnh viện đa khoa Tỉnh lào Cai,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 7h đến 8h ngày 17/6/2021

,Khu vực là thủ tục xuất nhập cảnh - Cửa khẩu quốc tế kim thành tỉnh Lào Cai,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 14h 30 đến 15h 30 ngày 14/6/2021

,Quán ăn sáng Trà Chanh khu chính cửa khẩu Kim Thành,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 8h00- 8h30 ngày 15/6

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUẬN CẦU GIẤY

Nhà 1a/45/58 Nguyễn Khánh Toàn,Phường Quan Hoa,Cầu Giấy,Hà Nội,Phong tỏa từ 26/6

HUYỆN ĐÔNG ANH

 thôn Gia Lương,xã Việt Hùng,Đông Anh,Hà Nội,Phong tỏa ngày 26/6/2021

QUẬN LONG BIÊN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh,Thực hiện theo chỉ thị 10 của TP Hồ Chí Minh từ ngày 30/6/2021

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Phòng trọ số 39/9, đường 102, KP7, phường Tăng Nhơn Phú A,Tăng Nhơn Phú A,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Một đoạn hẻm 210, đường Man Thiện, tổ 8, KP5,Tăng Nhơn Phú A,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 448/2 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A,Tăng Nhơn Phú A,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 59/160/31, đường 102, phường Tăng Nhơn Phú A,Tăng Nhơn Phú A,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 31, đường 8, phường Tăng Nhơn Phú A,Tăng Nhơn Phú A,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 8 đường 244, KP5, phường Tăng Nhơn Phú A,Tăng Nhơn Phú A,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 61, đường 379, KP1, phường Tăng Nhơn Phú A,Tăng Nhơn Phú A,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 123, đường 2, KP1, phường Tăng Nhơn Phú B,Tăng Nhơn Phú B,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Khu nhà trọ 39A, đường 297, KP4, phường Phước Long B,phường Phước Long B,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 29/6/2021

Hẻm 606/44QL13KP4,Hiệp Bình Phước,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 10/6/2021

72/11/6 đường 4 kp6,Hiệp Bình Phước,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

72/54 D1 Đường 4 kp6,Hiệp Bình Phước,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

D1 Đường 4 kp6 Hiệp Bình Phước,Hiệp Bình Phước,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Block A1 chung cư Sunview Town ở khu phố 4,Hiệp Bình Phước,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 29/6/2021

Chung Cư STOWN Thủ Đức,Bình Chiểu,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa 07/6/2021

Một phần đường TL 43 KP2 Bình Chiểu,Bình Chiểu,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 927 TL 43 Bình Chiểu,Bình Chiểu,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 27/6/2021

Siêu thị Co.op.Mart Bình Triệu - 68/1 khu phố 2,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Từ 18h 30p - 20h30p ngày 06/6/2021
Từ 8h - 8h15p ngày 10/6/2021

Một phần đường đường 51, Kp8,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

16, đường 2, Kp 3,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

182/6 Đường Hiệp Bình, KP8,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Đường 27 Kp5,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Đường 37 KP7,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Đường 36 KP8,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Đường 36 Hiệp Bình Chánh,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Một phần đường 12,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

16, đường 2, Kp 3,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Đường 12 kp 5 Hiệp Bình Chánh,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 27/6/2021

Hẻm 75 Đường 48 kp6,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 27/6/2021

70 đường 64,Thạnh Mỹ Lợi,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Khu mua sắm Faifo Lane, số 2 Phạm Văn Đáng,Thạnh Mỹ Lợi,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Từ ngày 21/5 đến 26/5

Hẻm 78/4 đường 3, Kp8,Trường Thọ,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Một phần đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền,Thảo Điền,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Một phần đường Trần Ngọc Diện,Thảo Điền,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 33, Quốc Hương,Thảo Điền,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 12, đường 47,Thảo Điền,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

71, đường Thảo Điền,Thảo Điền,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 27/6/2021

Đường 15 Linh Chiểu,Linh Chiểu,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Đường 16 kp l,Linh Chiểu,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Hẻm 11 Nam Cao khu phố 1,Tân Phú,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Một phần đường Nam Cao Khu phố 1,Tân Phú,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 150 đường 138 khu phố 4,Tân Phú,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Một phần đường 225B khu phố 3,Tân Phú,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 26 đường 100 khu phố 1,Tân Phú,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 47 đường 100 khu phố 1,Tân Phú,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 107/15 khu phố 1,Tân Phú,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 4 đường 100 khu phố 6,Tân Phú,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Block B1-802 chung cư Topaz Home 2,Tân Phú,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

47-67, đường số 14,Bình Trung Tây,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

50-60, đường 33, KP6,Bình Trung Tây,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Từ số 16A/1 đến cuối hẻm 16, Nguyền Tuyến,Bình Trung Tây,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

212-230, Nguyễn Thị Định, KP3,Bình Trung Tây,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

14-22, đường 24, KP2,Bình Trung Tây,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Hẻm 26, đường số 2, KP3,Cát Lái,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 56/77/32F, đường 8, Kp Long Thuận,Long Phước,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Tạm thời phong tỏa Chợ Long Phước,Long Phước,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Cửa hàng VINMART+ và khu nhà trọ số 217 (đường Long Phước, tổ 21, Kp.Long Thuận, P.Long Phước),Long Phước,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 29/6/2021

Quán cây dừa, quán cơm Phượng, Nhật Hair, và khu nhà trọ 201 (đường Long Phước, tổ 20, Kp.Long Thuận, P.Long Phước),Long Phước,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 29/6/2021

Nhà Thuốc Phong Trinh, Quán caowm Kim Loan, Sửa xe hội, Đại lý bia Tú Trinh, Tiệm Bạc Mỹ Kim, và hẻm 232 (đường Long Phước, tổ 14, Kp.Long Thuận, P.Long Phước),Long Phước,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 29/6/2021

Khu nhà trọ Hẻm 1147 Nguyễn Duy Trinh,Long Trường,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

chợ Trường Thạnh,Trường Thạnh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 29/6/2021

Một phần đường Gò Dưa, kp3,Tam Bình,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 30/6/2021

Hẻm 129 Tam Châu,Tam Bình,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 30/6/2021

QUẬN 5

Hẻm 740 Võ Văn Kiệt,Phường 1,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Hẻm 736 Võ Văn Kiệt,Phường 1,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Block A, Chung cư Phan Văn Trị,Phường 2,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Chợ Hòa Bình - số 37 - Bạch Vân,Phường 5,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Từ 7h30-16h ngày 6/6 đến 12/6

Số 2 - đường Nhiêu Tâm,Phường 5,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Từ 7h30-16h ngày 6/6 đến 12/6

131 - Bạch Vân,Phường 5,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Từ 7h30-16h ngày 6/6 đến 12/6

Bách hóa xanh (10-12 đường Nhiêu Tâm),Phường 5,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Từ 7h30-16h ngày 6/6 đến 12/6

trạm xăng dầu (số 912 Võ Văn Kiệt),Phường 5,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Từ 7h30-16h ngày 6/6 đến 12/6

Chung cư 43 An Bình,Phường 6,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Một phần đường Nguyễn Thời Trung,Phường 6,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Một phần đường Hùng Vương, tổ 56, kp6,Phường 9,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 29/06/2021

Đường Ký Hòa, đoạn từ Triệu Quang Phục đến Lương Nhữ Học,Phường 11,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Một phần đường Nguyễn Thị Nhỏ,Phường 12,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Một phần đường Trịnh Hoài Đức,Phường 13,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Một phần đường Gò Công,Phường 13,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Hẻm 77 Nguyễn Thi,Phường 13,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Công ty 16 – 18 Vạn Tượng,Phường 13,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Đường Vạn Tượng (từ đoạn Trịnh Hoài Đức đến Võ Văn Kiệt),Phường 13,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Một phần đường Vũ Chí Hiếu,Phường 13,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Chung cư 21 Phú Giáo,Phường 14,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

QUẬN 6

Hẻm 71 Bãi Sậy,Phường 1,Quận 6,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Một phần đường Lý Chiêu Hoàng,Phường 10,Quận 6,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 31 Tân Hòa Đông,Phường 13,Quận 6,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 242 Bá Hom,Phường 13,Quận 6,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 23/6/2021

QUẬN 7

Tòa nhà W1 Và W2 Chung cư SunRise City CenTral,Phường Tân Hưng,Quận 7,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 10/6/2021

53/28 Bùi Văn Ba,Tân Thuận Đông,Quận 7,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Số 31 đến số 35, đường 5K,Tân Thuận Tây,Quận 7,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

UBND Quận 7,Phường Tân Phú,Quận 7,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 17/6/2021

Số 407 đường Trần Xuân Soạn đến số 35/7 đường Bế Văn Cấm và số 405 đường Trần Xuân Soạn đến số 33 đường Bế Văn Cấm,Tân Kiểng,Quận 7,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

QUẬN 8

Hẻm 47 Nguyễn Thị Tần,Phường 2,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Hẻm 190 Tạ Quang Bửu,Phường 3,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Hẻm 225 Tạ Quang Bửu,Phường 3,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 732/7 Phạm Thế Hiển,Phường 4,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Gầm cầu Hiệp Ân đến địa chỉ 15/5 Bông Sao,Phường 5,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Đường số 2 Khu dân cư Khiêm Khải,Phường 5,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Từ số nhà 01 đến số 11 đường 3643B Phạm Thế Hiến,Phường 7,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Đoạn hẻm 2941/32 Phạm Thế Hiển,Phường 7,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Từ địa chỉ 2831 đến 2839 Phạm Thế Hiển,Phường 7,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 933 Ba Đình,Phường 10,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Đoạn Hẻm 17 Mễ Cốc,Phường 15,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

 Hẻm 39/1 và hẻm 54/8 - Đường Hồ Học Lãm ,Phường 16,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 12/6/2021

204/169 An Dương Vương,Phường 16,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

1A An Dương Vương,Phường 16,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 25/2 An Dương Vương,Phường 16,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 169 Phú Định,Phường 16,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 23/6/2021

QUẬN 9

Công ty Nidec Sankyo trong Khu công nghệ cao TP.Thủ Đức,Phường Tân Phú,Quận 9,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

QUẬN 10

Hẻm 231 Nguyễn Duy Dương,Phường 4,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 138 Ngô Quyền, Phường 5,Phường 5,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 176 Bông Sao,Phường 5,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 85 Bùi Minh Trực,Phường 5,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 275 đường 3/2,Phường 10,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 652-654 Lê Hồng Phong,Phường 10,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 275 đường 3/2,Phường 10,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Đoạn Hẻm 555 Tùng Thiện Vương,Phường 11,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Đoạn Hẻm 555 Tùng Thiện Vương,Phường 12,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 106 Hoài Thanh,Phường 14,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Big C Miền Đông đường Tô Hiến Thành,Phường 15,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 19/6/2021

Đoạn hẻm 178, 180 Mễ Cốc,Phường 15,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Đoạn Hẻm 41 Lương Văn Cang,Phường 15,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

22 An Duơng Vương,Phường 16,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 62/1 An Dương Vương,Phường 16,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

62G An Dương Vương,Phường 16,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

QUẬN GÒ VẤP

Hẻm 182 Lê Đức Thọ,Phường 6,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 Phần Đường số 2 từ nhà số 2 đến số 49, KDC City Land,Phường 7,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Hẻm 307 Đường Số 10 Nguyễn Văn Khối,Phường 8,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 183/46 đường số 10,Phường 8,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 30/6/2021

Hẻm 347/40 Lê Văn Thọ,Phường 9,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 380 Phạm Văn Chiêu,Phường 9,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần Thiên Khải, 332 - 334 Phạm Văn Chiêu,Phường 9,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

3 căn nhà từ số 826 đến 830 Thống Nhất,Phường 15,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 796/17 Lê Đức Thọ,Phường 15,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Khu Sông Đà,Phường 15,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 2/37 Tô Ngọc Vân,Phường 15,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Công ty Liên kết Xanh-Khu dân cư Huy Hoàng địa số 223/2/11,Phường 17,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị, số 503 Nguyễn Oanh,Phường 17,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 411 Lê Đức Thọ,Phường 17,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 24 Lê Thị Hồng,Phường 17,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

QUẬN 1

,Tòa nhà văn phòng Novaland 65 Nguyễn Du,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ 28/5/2021

,phòng vé xe khách Toàn Thắng, tại số 23 Nguyễn Thái Bình,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ 07/6/2021

Tòa nhà CEN sài gòn, 326 võ văn kiệt,Cô Giang,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ 05/6/2021

Số 1 - Đường Đề Thám ,Cô Giang,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Toà nhà 215-217 Trần Hưng Đạo,Cô Giang,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

01 Đề Thám,Cô Giang,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 27 Hồ Hảo Hớn,Cô Giang,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

hẻm 120, hẻm 120/33 đến hẻm 120/33/20 Trần Hưng Đạo ,Phạm Ngũ Lão,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ  ngày 09/6/2022

Cty 252 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão,Phạm Ngũ Lão,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Cc 65-67 Đỗ Quang Đẩu,Phạm Ngũ Lão,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Tòa nhà 242 Cống Quỳnh,Phạm Ngũ Lão,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 242 Bá Hom,Phường 13,Quận 6,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 23/6/2021

Hẻm 242 Bá Hom,Phường 13,Quận 6,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 23/6/2021

Toà nhà HMTC TOWER, 22 Lý Tự Trọng,Bến Nghé,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Tòa nhà 26 Lý Tự Trọng,Bến Nghé,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Tòa nhà 7/9 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1.,Bến Thành,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Tòa nhà 99 Nguyễn Thị Minh Khai P. BT,Bến Thành,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn,Bến Thành,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 22/6/2021

Hẻm 138-148 Nguyễn Văn Cừ,Nguyễn Cư Trinh,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Cty H-Nam 148 Nguyễn Cư Trinh,Nguyễn Cư Trinh,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 116 Nguyễn Cư Trinh,Nguyễn Cư Trinh,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 19/06/2021

114/18A Nguyễn Cư Trinh,Nguyễn Cư Trinh,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

69/27 Nguyễn Cư Trinh,Nguyễn Cư Trinh,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

168/29C Nguyễn Cư Trinh,Nguyễn Cư Trinh,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 212B Nguyễn Trãi,Nguyễn Cư Trinh,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 29/6/2021

58 Nguyễn Đình Chiểu,Đa Kao,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Block A, chung cư 518 Võ Văn Kiệt,Cầu Kho,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 58A Nguyễn Phi Khanh,Tân Định,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

25 Nguyễn Thái Học,Cầu Ông Lãnh,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Tòa nhà 135 Trần Hưng Đạo,Cầu Ông Lãnh,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

QUẬN 3

Lô G, chung cư Nguyễn Thiện Thuật,Phường 1,Quận 3,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 242/97 Nguyễn Thiện Thuật,Phường 3,Quận 3,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 82 Lý Chính Thắng,Phường 8,Quận 3,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 358 Cách mạng tháng 8,Phường 10,Quận 3,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Hẻm 413 Lê Văn Sỹ ,Phường 12,Quận 3,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 443 Lê Văn Sỹ ,Phường 12,Quận 3,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

351 Lê Văn Sỹ,Phường 13,Quận 3,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hèm 195 Lê Văn Sỹ,Phường 13,Quận 3,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

QUẬN 4

Lô B5, Chung cư phường 3,Phường 3,Quận 4,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 29/6/2021

Một phần hẻm 756 Đoàn Văn Bơ,Phường 16,Quận 4,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 850 Đoàn Văn Bơ,Phường 16,Quận 4,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 29/6/2021

Hẻm 458 Nguyễn Tất Thành,Phường 18,Quận 4,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 29/6/2021

QUẬN 11

 block 4 của chung cư Phú Thọ,Phường 15,QUẬN 11,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ 07/6/2021

QUẬN 12

Tổ 8, Khu Phố 3b, TL 19,Phường Thạnh Lộc,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngaày 26/5/2021

Tổ 2, Tổ 15 KP 3B ,Phường Thạnh Lộc,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Tổ 4, khu phố 3c,,Phường Thạnh Lộc,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Tổ 5, KP6,Phường Tân Hưng Thuận,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Bách hóa xanh - 277 Dương Thị Mười,Tân Thới Hiệp,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Từ 16h -17h ngày 06/6/2021

Khu kinh doanh tự phát - đường Tân Thới Hiệp 21 - Nguyễn Thị Đặng,Tân Thới Hiệp,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Từ 8h - 10h ngày 06/6 và ngày 08/6

Tổ 10 KP2,Tân Thới Hiệp,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tổ 24 KP3A,Tân Thới Hiệp,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Kho hàng công ty Nguyễn Kim,Tân Thới Nhất,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 123 Khu phố 4,Tân Thới Nhất,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Một phần tổ 3, tổ 5 KP2,Tân Thới Nhất,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Công ty TNHH giấy Phú Thịnh, KP4,Đông Hưng Thuận,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tổ 11 KP1,Đông Hưng Thuận,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tổ 10 KP4,Đông Hưng Thuận,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tầng 6 tòa nhà Concentrix, Công Viên Phần Mềm Quang Trung,phường Tân Chánh Hiệp,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tổ 24 KP2,Trung Mỹ Tây,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 125 kp4,Trung Mỹ Tây,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tổ 40 Kp5,Trung Mỹ Tây,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tổ 43 kp4,Trung Mỹ Tây,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tổ 26 KP2,Trung Mỹ Tây,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tổ 24 kp 7 Thạnh Xuân,Thạnh Xuân,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Tổ 2 kp1 Thạnh Xuân,Thạnh Xuân,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Tổ 25 kp2 Thạnh Xuân,Thạnh Xuân,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Hẻm 224/20/9, đường Thạnh Xuân 22,Thạnh Xuân,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 17/6/2021

QUẬN PHÚ NHUẬN

Nam Giao Building, 263 đường Phan Xích Long,Phường 2,Quận Phú Nhuận,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

QUẬN BÌNH THẠNH

Hẻm 50/39 Đinh Tiên Hoàng,Phường 1,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Đường Phan Chu Trinh,Phường 2,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 10/6/2021

Đường Phan Chu Trinh (giáp Vũ Tùng),Phường 2,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Lô A Chung cư Mỹ Phước 280/29 Vũ Tùng,Phường 2,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 119 Nguyễn Văn Đậu,Phường 5,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

khu B; tầng 2 – khu E: khoa Xạ trị phụ khoa; tầng 3 – khu C: khoa Ngoại đầu cổ, tai mũi họng và khoa Ngoại tuyến giáp,BV Ung Bướu cơ sở 1. số 3, đường Nơ Trang Long,Phường 7,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 29/6/2021

Hẻm 442 Lê Quang Định,Phường 11,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 213 Nơ Trang Long,Phường 12,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 127/2 Bình Lợi,Phường 13,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 9 Nguyễn Thiện Thuật,Phường 14,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Phường 15 Bình Thạnh (Hẻm 27 và hẻm 71 Điện Biên Phủ),Phường 15,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

293 Điện Biên Phủ,Phường 15,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Cửa hàng MiniStop địa chỉ 37-39 Phạm Viết Chánh,phường 19,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Từ 22h30 đến 23h ngày 9/6

Cửa hàng Bách hóa Ba Sao địa chỉ 76A Phạm Viết Chánh,phường 19,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Từ 8h đến 9h ngày 9/6

Cửa hàng Coopfood địa chỉ 76D Phạm Viết Chánh,phường 19,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Khung giờ từ 18h đến 18h30 ngày 4/6; Từ 18h đến 18h30 ngày 6/6; Từ 13h10 đến 18h40 ngày 11/6

Cửa hàng Coofood địa chỉ 110 Nguyễn Công Trứ,phường 19,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Khung giờ từ 13h15 đến 13h45 ngày 8/6

Hẻm 32 Mê Linh,phường 19,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Lô C và 1 phần lô B Chung cư Phạm Viết Chánh,phường 19,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

tòa Landmark 3, Vinhomes Central Park,Phường 22,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 14/6/2021

L3 Chung cư Vinhome Nguyễn Hữu Cảnh,Phường 22,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 42, đường Ung Văn Khiêm,Phường 25,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 29/6/2021

Hẻm 60 Quốc lộ 13,Phường 26,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Khu vực liền kề nhà số 39 đường số 7 Chu Văn An,Phường 26,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 201 Nguyễn Xí,Phường 26,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

QUẬN BÌNH CHÁNH

,Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn,Bình Chánh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 3/6/2021

Đường Bùi Thanh Khiết, hẻm C3,Thị trấn Tân Túc,Bình Chánh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 10/6/2021

Hẻm C3 Đường Bùi Thanh Khiết,Thị trấn Tân Túc,Bình Chánh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 10/6/2021

Hẻm A9/21B2 Bông Vân Dĩ Ấp 1,Xã Tân Kiên,Bình Chánh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 10/6/2021

Tổ 4, tổ 7 ,Vĩnh Lộc A,Bình Chánh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 11/6/2021

Chung cư HQC Plaza, lô CC1, số 2 Nguyễn Văn Linh,An Phú Tây,Bình Chánh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 23/6/2021

Đường số 8 - khu dân cư Trung Sơn,Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn,Bình Chánh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 02/6/2021

QUẬN TÂN PHÚ

Hẻm 80 Lưu Chí Hiếu, Tây Thạnh,Phường Tây Thạnh,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/5/2021

Hẻm 76 Lê Trọng Tấn,Phường Tây Thạnh,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 phần đường Bùi Xuân Phái,Phường Tây Thạnh,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 229/64 Tây Thạnh,Phường Tây Thạnh,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 phần đường D11,Phường Tây Thạnh,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 710  Lũy Bán Bích,Tân Thành,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ 27/5/2021

1 phần đường Thành Công,Tân Thành,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 đoạn đường Độc Lập,Tân Thành,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Chung cư Huỳnh Văn Chính 2,Phú Trung,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 phần đường Khuông Việt,Phú Trung,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 phần đường Nguyễn Văn Yến,Tân Thới Hoà,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 phần đường Lý Thánh Tông,Tân Thới Hoà,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 phần đường Đô Đốc Lộc,Tân Quý,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 phần đường Lê Đình Thám,Tân Quý,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 73/24 Đỗ Đức Long,Tân Quý,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Một phần đường Văn Cao,Phú Thạnh,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 phần đường Bình Long,Phú Thạnh,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 2/2 Lê Thúc Hoạch,Phú Thọ Hoà,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 đoạn đường Lê Thúc Hoạch,Phú Thọ Hoà,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 phần đường Lê Lư,Phú Thọ Hoà,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 156 Phú Thọ Hòa,Phú Thọ Hoà,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 73 Lê Trọng Tấn,Sơn Kỳ,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 18 Đỗ Nhuận,Sơn Kỳ,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 23/6/2021

Chợ Sơn Kỳ,Sơn Kỳ,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 23/6/2021

Hẻm 36 Đỗ Nhuận,Sơn Kỳ,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Hẻm 115 Lê Trọng Tấn,Sơn Kỳ,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Hẻm 93 Bờ Bao Tân Thắng,Sơn Kỳ,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

1 phần Đường 37,Sơn Kỳ,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

1 đoạn đường Lũy Bán Bích (ngã tư Lũy Bán Bích và Thoại Ngọc Hầu),Hoà Thạnh,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

QUẬN TÂN BÌNH

Nhà trọ đường Lê Văn Sỹ,,Phường 1,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Ngày 07/6/2021

Hẻm 108/E5 đường Cộng Hòa,Phường 4,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 3/6/2021

Cửa hàng KFC, Vincom Plaza 15-17 Cộng Hoà,Phường 4,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Cửa hàng Pizza Hut trên đường Cách Mạng Tháng Tám,Phường 6,Tân Bình,Hồ Chí Minh,từ 18h30 - 21h ngày 11/6

Hẻm 123 Đất Thánh,Phường 6,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tầng 9 Chung cư Usefull số 654/6 Lạc Long Quân,Phường 9,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

106 Tái Thiết,Phường 11,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Kho hàng 93 Năm Châu,Phường 11,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Hẻm 12 Quách Văn Tuấn,Phường 12,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

11A Nguyễn Quang Bích,Phường 13,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Số nhà 206/30 Đồng Đen,Phường 14,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

284/6 Phạm Văn Bạch,Phường 15,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

340/6 Phạm Văn Bạch,Phường 15,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

QUẬN BÌNH TÂN

Tầng 5, Khu C3, công ty PouYuen,Tân Tạo ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 09/6/2021

Tầng 14 lô  E chung cư Tecco 4449 Nguyễn Cửu Phú,Tân Tạo A,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Phòng khám Thành An, 1691 Tỉnh Lộ 10,Tân Tạo A,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Đầu đường số 6 khu dân cư Nam Long, khu phố 2,An Lạc ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,phong tỏa tối ngày 08/6

2 Bllock A1 và A2 Chung cư Ehome3 Tây Sài Gòn - Đường Hồ Ngọc Lãm,An Lạc ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 12/6/2021

258/46 Hồ Học Lãm, Tổ 59,An Lạc ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Chung cư Ehome3 Đường Hồ Ngọc Lãm,An Lạc ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa tạm thời ngày 13/6/2021

1E Đường số 6 khu dân cư Nma Long,An Lạc ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Trạm y tế Phường An lạc,An Lạc ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 17/6/2021

UBND phường An Lạc,An Lạc ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 18/6/2021

Chợ tự phát Lạc Tỷ,An Lạc ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Từ 17h30 đến 17h45 ngày 8-22/06/2021

Hẻm 258 đường Hồ Ngọc Lãm, hẻm 1E, đường số 6, Khu dân cư Nam Long, Cty PouYuen.,Chung cư Ehome (Block A3, A4),Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa tạm thời từ ngày 09/6

 Phòng khám đa khoa Thiên Hậu, 147 Bình Long,phường Bình Hưng Hòa A,Bình Tân,Hồ Chí Minh,từ ngày 7/6 đến 11h30 ngày 11/6

Đường Số 5,phường Bình Hưng Hòa A,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Lô A , Chung cư Gia Phú,phường Bình Hưng Hòa ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Phòng khám thiên phước,phường Bình Hưng Hòa ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

50/17/17A Đường số 5,phường Bình Hưng Hòa ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

403/2/9 Hương Lộ 3,phường Bình Hưng Hòa ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Hẻm 37/23/8 Hồ Văn Long,phường Bình Hưng Hòa B,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

số 639/73 Hương lộ 2,Bình Trị Đông,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

639/46 Hương Lộ 2,Bình Trị Đông,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

161/6 Trương Phước Phan,Bình Trị Đông,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

112 Trương Phước Phan,Bình Trị Đông,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

QUẬN HÓC MÔN

một đoạn đường Tân Hiệp 16,xã Tân Hiệp,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 07/6/2021

Cty TNHH Việt Mỹ,xã Tân Hiệp,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ Chều 09/6

Tân Thới 3,xã Tân Hiệp,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Công ty KDC Style,xã Tân Hiệp,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 39 Tân Hiệp 4, Thới Tây 2,xã Tân Hiệp,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 173 tổ 17 Thới Tây 1,xã Tân Hiệp,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 30 tổ 18 + tổ 20 - thới tây 1,xã Tân Hiệp,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Tân Thới 2,xã Tân Hiệp,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Một phần Tân Hiệp 4,xã Tân Hiệp,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Chợ tự phát Ngã 3 Ông Trác,xã Tân Hiệp,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Ấp 1,Tân Xuân,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 10/6/2021

Tổ 7, Mỹ Hòa 3,Tân Xuân,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Công ty Minh Thông, 1/4A đường bà triệu, ấp Đình,Tân Xuân,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm cát đằng (1/123D ấp đình),Tân Xuân,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

tổ 1 - ấp đình,Tân Xuân,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Tổ 5, Ấp Hậu Lân,Bà Điểm,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 10/6/2021

Khu vực 38 đông lân,Bà Điểm,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Hẻm 1 tổ 16 Tiền Lân,Bà Điểm,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Một phần tổ 9 Tiền Lân,Bà Điểm,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Ấp 4, Tổ 24,Xuân Thới Thượng,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 10/6/2021

53/16 ấp 7,Xuân Thới Thượng,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Ấp 5,Đông Thạnh,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Hẻm 257/80 tổ 16, ấp 2,Đông Thạnh,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Một phần tổ 9, ấp 7,Đông Thạnh,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Một phần tổ 4, ấp 3,Đông Thạnh,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Hẻm 100/32 tồ 15, ấp 3,Đông Thạnh,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Hem 166 tồ 166 ấp Đông 1,Xã Thới Tam Thôn,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Công ty TNHH MTV may mặc TM&DV Minh Sơn,Xã Thới Tam Thôn,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Tố 199, Tam Đông,Xã Thới Tam Thôn,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Công ty Cholen 39/3 ấp Đông,Xã Thới Tam Thôn,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Khu vực tổ 57 nhị tân 1,Xã Tân Thới Nhì,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 1 Dân Thắng 2,Xã Tân Thới Nhì,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 30/6/2021

Khu phố 4,TT Hóc Môn,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Khu vực 12/4A kp6,TT Hóc Môn,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

81/2D, tổ 22 khu phố 1,TT Hóc Môn,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Khu phố 1, 2, 5, 6, 7,TT Hóc Môn,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 25/6/2021

Hẻm 10 tổ 31 Trung Chánh 2,Trung Chánh,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 169 tổ 7, Trung Chánh 2,Trung Chánh,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 80 mỹ hòa 1,Trung Chánh,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

22/6 đồng tâm tổ 18 - mỹ hòa 1 + tổ 13 - trung mỹ tây,Trung Chánh,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

42/3C tổ 8 mỹ hòa 1,Trung Chánh,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

33/5 vạn hạnh,Trung Chánh,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

52/4U, Xuân Thới Đông 2,Xuân Thới Đông,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 52, Xuân Thới Đông 2,Xuân Thới Đông,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

trọ 97/4 tổ 22 tân tiến,Xuân Thới Đông,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

101/4 tân tiến,Xuân Thới Đông,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

trọ 7/4 trần văn mười xuân thới đông 1,Xuân Thới Đông,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

44/1 tổ 7 xtđ 2,Xuân Thới Đông,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

7/8 tổ 5 mỹ hòa 4,Xuân Thới Đông,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

QUẬN NHÀ BÈ

Một phần đường Nguyễn Bình, Âp 1,Nhơn Đức,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Hẻm 5 Tổ 3 Ấp 1,Nhơn Đức,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Một phần ấp 3 xã Hiệp Phước,Hiệp Phước,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

chung cư Phú Hoàng Anh,Phước Kiển,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 07/6/2021

Hẻm 1419/4 ấp 1,Phước Kiển,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Một phần đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển,Phước Kiển,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 1419 ấp 1, xã Phước Kiển,Phước Kiển,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Khu dân cư Phước Kiển, Ảp 3 xã Phước Kiển,Phước Kiển,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 1023 ấp 3 xã Phước Kiển,Phước Kiển,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 140 Tổ 11 Ấp 3,Phước Kiển,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 140 Tổ 11 Ấp 3 Phước Kiển,Phước Kiển,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 387 ấp 4 Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển,Phước Kiển,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

QUẬN CỦ CHI

Một phần đường Hồ Văn Tắng, Ẫp Phú Lợi,Tân Phú Trung,Củ Chi,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Một phần đường 5e tổ 3 ấp chợ,Tân Phú Trung,Củ Chi,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 97 đường 93 bến đò 2,Tân Phú Trung,Củ Chi,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

đường 53 ấp trạm bơm,Tân Phú Trung,Củ Chi,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 70, đường 92, tổ 13, ấp Bến Đò 1,Tân Phú Trung,Củ Chi,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 29/6/2021

Hẻm 35, tổ 1 ấp tiền,Tân Thông Hội,Củ Chi,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Hẻm 69 đường Bàu Trâm, tổ 12, ấp Thạnh An,Trung An,Củ Chi,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 21/6/2021

Đường Nhuận Đức ấp Bàu Tròn,Nhuận Đức,Củ Chi,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Đường Phan Thị Sửu, tổ 3 ấp xóm chùa,An Phú,Củ Chi,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Đường 787, tổ 6, ấp An Hòa,An Phú,Củ Chi,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/6/2021

TỈNH TIỀN GIANG

,,Tỉnh,Tiền Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, Từ 00 giờ ngày 12/6/2021

,cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Thị xã Cai Lậy,Tiền Giang,Từ ngày 14/6/2021

,cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Cái Bè,Tiền Giang,Từ ngày 14/6/2021

,cách ly xã hội theo chỉ thị 16,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Từ 0h ngày 30-6

THÀNH PHỐ  ĐÀ NẴNG

Đường Điện Biên Phủ,Phường Chính Gián,Thanh Khê,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 18/06/2021

BonPas Bakery & Coffee, 143 Điện Biên Phủ,Phường Chính Gián,Thanh Khê,Đà Nẵng,Từ ngày 10-18/06/2021

Quán cơm 421 Lê Duẩn,Phường Chính Gián,Thanh Khê,Đà Nẵng,Từ ngày 10-18/06/2021

214, đường Lê Duẩn,Tân Chính,Thanh Khê,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 18/06/2021

Ngõ 407 đường Lê Duẩn,Thục Gián,Thanh Khê,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 18/06/2021

HÒA BÌNH

Khu Mường Định,Thị trấn Mãn Đức,Huyện Tân Lạc,Hòa Bình,Phong tỏa ngày 17/6/2021

TỈNH HƯNG YÊN

,Cách ly theo chỉ thị 16,Yên Mỹ,Hưng Yên,Từ 0h ngày 27/6/2021

,Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên,Yên Mỹ,Hưng Yên,có ca dương tính từ ngày 25/6/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15,Các xã Bần Yên Nhân, Nhân Hòa, Dị Sử, Phùng Chí Kiên, Hưng Long,Mỹ Hào,Hưng Yên,Từ 12h ngày 25/6/2021

Công ty TNHH Giày Ngọc Tề,Dị Sử,Mỹ Hào,Hưng Yên,Phong tỏa 18h ngày 27/6/2021

Thôn Mão Xuyên,Nguyễn Trâi,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ ngày 26/6/2021

Thôn Lưu Xá,Hồ Tùng Mậu,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ ngày 26/6/2021

Xóm giữa làng thôn An Đỗ,Bắc Sơn,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Thôn Đông Bạn,Xã Cẩm Ninh,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Thôn 3,Xã Hạ Lệ,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Thôn Cù Tu,Xã Xuân Trúc,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Một phần xóm Đình giáp đường gom, Thôn Cao Trai,Xã Vân Du,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Thôn Đỗ Xuyên,Xã Hoàng Hoa Thám,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Thôn Bình Đôi,Xã Vũ Xá,Kim Động,Hưng Yên,Phong tỏa từ ngày 26/6/2021

thôn Cộng Vũ và thôn cao Xá,Xã Vũ Xá,Kim Động,Hưng Yên,Phong tỏa từ 17 giờ ngày 28/6

Khu dân cư thuộc thôn nghĩa giang,Xã Toàn Thắng,Kim Động,Hưng Yên,phong tỏa từ 13h ngày 29/6/2021

Thôn Nghĩa Giang,Xã Toàn Thắng,Kim Động,Hưng Yên,Giãn cách theo chỉ thị 15 từ 13h ngày 29/6/2021

Đội 4, Thọ Bình,Tân Dân,Khoái Châu,Hưng Yên,Phong tỏa từ ngày 25/6/2021

Cách ly xã hội toàn bộ xã theo chỉ thị 16 ,An Cảnh,Khoái Châu,Hưng Yên,từ ngày 26/6/2021

1/3 thôn An Cảnh,Xã Hàm Tử,Khoái Châu,Hưng Yên,Phong tỏa từ ngày 30/6/2021

xóm 8, thôn Vân Ngoại,Xã Hồng Tiến,Khoái Châu,Hưng Yên,Phong tỏa từ ngày 30/6/2021

Thôn Lan Đình,Xã Nhuế Dương,Khoái Châu,Hưng Yên,Phong tỏa từ 3h ngày 30/6

Xóm Minh Khai, thôn Hồng Quang,Xã Tân Châu,Khoái Châu,Hưng Yên,Phong tỏa từ 7h00 ngày 30/6

1 phần xóm Thú, thôn Cốc Phong,Xã Chí Tân ,Khoái Châu,Hưng Yên,Phong tỏa từ 7h00 ngày 30/6

,Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ,Tiên Lữ,Hưng Yên,từ 17 giờ 00 ngày 28/6/2021

Hạt giao thông và môi trường huyện Tiên Lữ,Xã Dị Chế,Tiên Lữ,Hưng Yên,Từ ngày 29/6/2021

cách ly theo chỉ thị 16,xã Minh Phượng,Tiên Lữ,Hưng Yên,Từ ngày 29/6/2021

cách ly theo chỉ thị 16,xã An Viên ,Tiên Lữ,Hưng Yên,Từ ngày 29/6/2021

thôn Quế Lâm,xã Minh Hoàng,Phù Cừ,Hưng Yên,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

TỈNH THÁI BÌNH

,Gara ô tô Tiến Thành, Gara ô tô Minh Khỏe, nhà bà Bùi thị Vui thôn Nam Cầu Nhân,TP Thái Bình,Thái Bình,Từ 15h ngày 23/6

, Có mặt tại khu vực khám sàng lọc COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình số 588 Lê Quý Đôn,TP Thái Bình,Thái Bình,Từ 9h18 đến 10h trưa 23/6/2021

,Giãn cách theo chỉ thị 15,Quỳnh Phụ,Thái Bình,Từ 0h ngày 26/6/2021

Quán canh Cá Bẩy ,thị trấn Quỳnh Côi,Quỳnh Phụ,Thái Bình,Từ khoảng 7h đến 8h sáng 23/6/2021

thôn Lai Ổn,xã An Quý,Quỳnh Phụ,Thái Bình,Phong tỏa từ ngày 25/6/2021

3 hộ Gia Đình thôn Trung Châu Tây,xã An Cầu,Quỳnh Phụ,Thái Bình,Phong tỏa từ ngày 25/6/2021

,BVĐK Phụ Dưc (địa chỉ tại thị trấn An Bài huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình),Quỳnh Phụ,Thái Bình,Phong tỏa từ ngày 25/06/2022

,Công ty Đạt Gia (địa chỉ tại xã An Vũ huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình),Quỳnh Phụ,Thái Bình,Phong tỏa từ ngày 25/06/2023

Cách ly theo chỉ thị 16,Xã An Thanh,Quỳnh Phụ,Thái Bình,Từ 12h ngày 26/6/2021

Xóm Bắc Ninh,Thôn Khuốc Bắc,Xã Phong Châu,Đông Hưng,Thái Bình,Phong tỏa từ ngày 23/6/2021

Quỹ tín dụng thôn Khuốc Tây,Xã Phong Châu,Đông Hưng,Thái Bình,Phong tỏa từ ngày 25/6/2021

Quán ăn Vân Kiên, Quầy thuốc nhà chị Thanh,Xã Hợp Tiến,Đông Hưng,Thái Bình,Phong tỏa từ ngày 25/6/2021

TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngách 83B, ngõ 206 đường Minh Cầu, tổ 13,phường Phan Đình Phùng,TP Thái Nguyên,Thái Nguyên,Phong tỏa từ 18/6/2021

TỈNH BẮC KẠN

Thôn Kéo Pụt,Thượng Giáo,Ba Bể,Bắc Kạn ,Phong tỏa ngày 13/6/2021

TỈNH PHÚ THỌ

Tổ 36 - Phố Thi Đua,Phường Tiên Cát,TP Việt Trì,Phú Thọ,Phong tỏa ngày 12/6/2021

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Vĩnh Bảo,Hải Phòng,từ chiều 25/6/2021

Ngõ 40, xóm Trại,Đằng Giang,Ngô Quyền,Hải Phòng,Phong tỏa từ ngày 28/6/2021

TỈNH QUẢNG NINH

,Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả,Quảng Ninh, Phong tỏa từ 7 giờ 00 ngày 25/6/2021

,,Công ty vận tải Nam Phát Đạt,Quảng Ninh,có ca dương tính từ ngày 25/6/2021

TỈNH HÀ TĨNH

HUYỆN THẠCH HÀ

thôn Trung Tiến,xã Việt Tiến,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Phong tỏa ngày 6/6/2021

Thôn Trung Hòa,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn Thắng Hòa,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn 17,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn 18,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn Nhân Hòa,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Tân Tân Tiến,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn Bình Tiến,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn Đông Tân,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn 16,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 16h 09/6/2021

Thôn Mỹ Triều,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 16h 09/6/2021

Thôn Lọ,Thạch Liêm,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Từ 9h 30 ngày 6/6 đến 8/6

Tổ 4,5,6,Thị trấn Thạch Hà,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Cty TNHH Thủy Lợi Nam Hà Tĩnh,Thạch Điền,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Ngày 05/6/2021

Trường Tiểu học Thạch Tân 1,Thạch Tân,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Từ 7h - 8h30p ngày 04/6/2021

thôn Đông Hà 2,Thạch Long,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 28/6/2021

thôn Đông Hà 1,Thạch Long,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

HUYỆN LỘC HÀ

,Thạch Kim,Huyện Lộc Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội toàn xã theo chỉ thị 16, Từ 12h ngày 12/6/2021

  Cách ly xã hội toàn xã theo chỉ thị 16  (trừ TDP Xuân Khánh, TDP Phú Đông, TDP Khánh Yên, TDP Yên Bình) ,TT Lộc Hà,Huyện Lộc Hà,Hà Tĩnh,Từ 12h ngày 12/6/2021

Phòng khám chẩn đoán số 4; phòng khám tai mũi họng; phòng siêu âm; sảnh chờ,Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà,Huyện Lộc Hà,Hà Tĩnh,Từ 8h15 đến 10h ngày 05/6.

HUYỆN CẨM XUYÊN

,Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên,Huyện Cẩm Xuyên,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 9/6/2021

Nhà máy GMP Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh,Cẩm Vịnh,Huyện Cẩm Xuyên,Hà Tĩnh,phong tỏa ngày 09/6

,,HUYỆN CAN LỘC,,

Tổ dân phố số 6,Bắc Hà,Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh,Ngày 08/6/2021

HUYỆN NGHI XUÂN

tổ liên gia số 1 và 4 thôn Gia Phú. tổ liên gia số 6 và 7 thôn Mỹ Lộc,xã Xuân Viên,Huyện Nghi Xuân,Hà Tĩnh,phong tỏa từ 0h ngày 17/6/2021

,,THỊ XÃ HỒNG LĨNH,,

Ngõ 73, đường Lê Duẩn,phường Nam Hồng,Thiị xã Hồng Lĩnh,Hà Tĩnh,phong tỏa từ ngày 09/6

,,HƯƠNG SƠN,,

Tổ dân phố số 4,Thị Trấn Phố Châu,Hương Sơn,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 12/6/2021

Tổ dân phố số 5,Thị Trấn Phố Châu,Hương Sơn,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 15/6/2021

Tổ dân phố số 11,Thị Trấn Phố Châu,Hương Sơn,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 13/6/2021

Thôn 1,Sơn Trường,Hương Sơn,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 12/6/2021

Thôn Đại Vường,Sơn Phú,Hương Sơn,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 12/6/2021

Thôn Tân Tràng,Sơn Trung,Hương Sơn,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 13/6/2023

,,VŨ QUANG,,

Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt,xã Thọ Điền,Vũ Quang,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ 12h ngày 14/6/2021

TỈNH NGHỆ AN ,

,Cách ly theo chỉ thị 16,TP Vinh,Nghệ An,từ 0h ngày 19/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,các xã: Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn Tân, Diễn Cát, Diễn Kim thuộc huyện Diễn Châu,Diễn Châu,Nghệ An,từ 0h ngày 17/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,xã Minh Châu,Diễn Châu,Nghệ An,từ ngày 18/6/2021

,Giãn cách theo chỉ thị 15 các xã còn lại,Diễn Châu,Nghệ An,Từ 0h ngày 17/6/2021

Xóm Liên Xuân,Xã Nghĩa Xuân,Quỳ Hợp,Nghệ An,Phong tỏa ngày 19/6/2021

Giãn cách xã hội CT-15 ,Quỳnh Lâm,huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An,Từ ngày 26/6/2021

Xóm 4,Quỳnh Lâm,huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 26/6/2021

Xóm 2,Quỳnh Minh,huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Xóm 8,Quỳnh Minh,huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An,Phong tỏa ngày 30/6/2021

,Chợ đầu mối Quỳnh Văn (gần ngã tư Văn Bảng),huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An, từ 23h30 đến 01h30 hàng ngày từ ngày 02/6/2021 đến 18/6/2021

khu nhà trọ số 68A đường Bình Minh, khối Bình Minh,Phường Nghi Thủy,Cửa Lò,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 17/6.

,Trụ sở làm việc Công an huyện Đô Lương,Đô Lương,Nghệ An,Phong tỏa tử ngayf 23/6/2021

xóm Phượng Kiều,Xã Trung Phúc Cường,Huyện Nam Đàn,Nghệ An,Phong tỏa tử ngày 24/6/2021

xóm Phượng Sơn,xã Nghi Diên,Huyện Nghi Lộc,Nghệ An,Phong tỏa tử ngày 24/6/2021

Làng Trống,Nghĩa Thọ,Nghĩa Đàn,Nghệ An,Phong tỏa tử ngày 28/6/2021

Tân Thành,Nghĩa Hiếu,Nghĩa Đàn,Nghệ An,Phong tỏa tử ngày 28/6/2021

TỈNH LẠNG SƠN

,Giãn cách theo chỉ thị 15 ,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Từ 12h ngày 23/6/2021

TỈNH QUẢNG NGÃI

,Giãn cách theo chỉ thị 15 ,Thành Phố Quảng Ngãi,Quảng Ngãi,Từ 0h ngày 29/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh,Thị Xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,từ 12h ngày 26/6

,Giãn cách theo chỉ thị 15 các xã còn lại,Thị Xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,từ 12h ngày 27/6

TỈNH KHÁNH HÒA

Quán bún bò O Thi, 20a Phan Chu Trinh,Xương Huân,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,trong ngày 22/6, từ 12h05-12h25

bệnh viện Quân Y 87, 78 Tuệ Tĩnh,Lộc Thọ,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Từ 12h36-15h30, trong ngày 22/6

Quán cà phê 378, 48 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài, dọc đường Trần Phú,Lộc Thọ,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Từ 19h08-19h50 ngày 22/06/2021

30 Bửu Đoá,phước Long,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Từ 15h35 đến 24h ngày 22/6/2021

TỈNH PHÚ YÊN

,,Giãn cách theo chỉ thị 15,Phú Yên,Từ 0h ngày 27/6/2021

Quán cơm Yến Nam, Thôn Ngọc Phong,Xã Hòa Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 12h ngày 10/6/2021 đến 23/6/2021

Quầy thuốc Gia Linh, thôn Thọ Vức,Xã Hòa Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa tử ngày 22/6/2021

Thôn Sơn Thọ,Xã Hòa Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 30/6/2021

Thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Xã Bình Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên, từ ngày 27/6/2021

Thôn Phú Vang,Xã Bình Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 15h ngày 24/6/2021

Chợ Màng Màng,Xã Bình Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên,từ ngày 10/6/2021 đến 16h00 ngày 24/6/2021

Quán ốc tại hẻm Lê Thanh Tôn,Phường 1,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 17h đến 19h ngày 22/6/2021

Khu Dân cư Tản Đà   Thực hiện cách ly xã hội  theo chỉ thị 16,Phường 1,TP Tuy Hòa,Phú Yên,từ ngày 27/6/2021

Tổ tự quản số 8,Phường 1,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 30/6/2021

Tổ tự quản số 13,Phường 1,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 30/6/2021

Số Nhà 26, Trần Phú,Phường 2,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 12h ngày 10/6/2021 đến 23/6/2021

Số 59 Nguyễn Huệ ,Phường 2,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ ngày 11/6 đến 21h ngày 23/6/2021

Quán cà phê Nguyên Hòa, đường Nguyễn Huệ,Phường 2,TP Tuy Hòa,Phú Yên,từ 7h00 – 8h00 ngày 19/6/202

Đoạn từ cổng trường Bích Du vô đến đoạn ngã ba lên Bãi Tiên và hẻm 7 Nguyễn Tất Thành,Phường 2,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Quán phương 42/4, Trần Quý Cáp,Phường 3,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Khoảng 7h Ngày 23/6/2021

Quán Hạnh Ba Thọ ở ngã 3 Huỳnh Thúc Kháng – Lê Lợi,Phường 3,TP Tuy Hòa,Phú Yên,từ 7h00 – 7h15 ngày 22/6/2021

Tổ tự quản số 3 Khu phố Nguyễn Công Trứ,Phường 3,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Quán cà phê Sông Trăng, đường chu văn an,Phường 4,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Khoảng 14h 30 ngày 23/6/2021

Phòng khám đa khoa đức tín, 09 Mậu Thân,Phường 5,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 7h đến 8h 30 ngày 20/6/2021
Từ 8h đến 10h ngày 21/6/2021

Công viên Hồ điều hòa (đường Mậu Thân,Phường 5,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 6h-17h30 ngày 22/06/2021

Thế giới di động, 193 Nguyễn Huệ,Phường 5,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 16h-17h ngày 14/06/2021
9h35-9h50 ngày 21/06/2021

BIDV Phú Yên 435 Nguyễn Huệ,Phường 5,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 9h-9h30 ngày 21/06/2021

Khách sạn Thanh Kim Anh, 189 ĐL Hùng Vương,Phường 7,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Lúc 16h ngày 21/06/2021,
từ 16-22h ngày 22/06/2021

Từ số nhà 36 đường Trương Định đến Nhà máy nước đá, Khu phố 1 Nguyễn Trung Trực,Phường 8,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Đám đầy tháng cháu Phương (gần nhà máy bia, thôn Phước Hậu 3),Phường 9,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Lúc 10h-11h15 ngày 21/06/2021

Khu phố Phước Hậu 1,Phường 9,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 28/06/2021

Ga Hảo Sơn, Thôn Hảo Sơn,Hòa Xuân Nam,Thị xã Đông Hòa,Phú Yên,Từ 16h đến 16h 40 ngày 18/6/2021

Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân Nam,Hòa Xuân Nam,Thị xã Đông Hòa,Phú Yên,Chiều ngày 18/6/2021

Tạp hóa bà thiết, thôn Hảo Sơn,Hòa Xuân Nam,Thị xã Đông Hòa,Phú Yên,Khoảng 10h ngày 18/6/2021

,Đường công vụ đường hầm Đèo Cả,Thị xã Đông Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 29/6/2021

Chợ Xổm, thôn Phú Ân,Hoà An,Phú Hoà,Phú Yên,Phong tỏa ngày 22/06/2021

KP Đông Hòa Thực hiện cách ly xã hội  theo chỉ thị 16,TT Củng Sơn,Sơn Hòa,Phú Yên,từ ngày 27/6/2021

Khu phố Bắc Lý,TT Củng Sơn,Sơn Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 30/06/2021

Khu phố Tịnh Sơn,TT Củng Sơn,Sơn Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 30/06/2021

Xóm giữa ngân điên, Sơn Hà,Xã Sơn Hà,Sơn Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 29/06/2021

thôn Ngân Điền,Xã Sơn Hà,Sơn Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 28/06/2021

Thôn Nguyên trang,Xã Sơn Nguyên,Sơn Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 29/06/2021

Thôn Tân Hòa,Xã An Hòa Hải,Huyện Tuy An,Phú Yên,Phong tỏa ngày 29/6/2021

Một phần thônBuôn Ly,Xã Ea Trol,Huyện Sông Hinh,Phú Yên,Phong tỏa ngày 30/6/2021

Xóm Nam, khu dân cư khu phố 3,TT Hai Riêng,Huyện Sông Hinh,Phú Yên,Phong tỏa ngày 30/6/2021

Xóm làng Huế, thôn Hiệp Hòa,Xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh,Huyện Sông Hinh,Phú Yên,Phong tỏa ngày 30/6/2021

TỈNH ĐẮK LẮK

Buôn Drên A,Đắk Liêng, huyện Lắk,Đắk Lắk,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

TỈNH LONG AN

,,Đức Hoà,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

Công ty TNHH TMDV XNK Lâm Minh Trí (lô Q7A, Q8 đường số 7, KCN Hải Sơn),Đức Hoà Hạ,Đức Hoà,Long An,Phong tỏa từ ngày 19/06/2021

,,Bến Lức,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

,,Cần Đước,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

,, Cần Giuộc,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

Tổ 11, khu phố Kim Định,Xã Tân Kim, Cần Giuộc,Long An,Phong tỏa ngày 24/6/2021

,,Tp Tân An,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

TỈNH ĐÔNG NAI

Siêu thị Big C Biên Hoà, 833, xa lộ Hà Nội,Long Bình Tân,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,Từ 14h ngày 12-16/06/2021

Chợ Long Bình Tân,Long Bình Tân,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,Từ 16h ngày 12-16/06/2021

Siêu thị Big C Biên Hoà, 833, xa lộ Hà Nội,Long Bình Tân,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,Phong tỏa từ 5 giờ ngày 17/6

Quán phở Hương Lan và tạp hoá sát bên, KP 10,An Bình,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,Từ 6h ngày 12-16/06/2021

Khu vực Chợ thuộc khu phố 10 (một phần của các Tổ 2, 3, 4, 6, 7a, 7b và 8),An Bình,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 18/6/20021

KP8, phường Tam Hiệp gồm một phần từ tổ 2 đến tổ 4 KP8,phường Tam Hiệp,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,từ 0h ngày 27/6/2021

,siêu thị Big C Đồng Nai,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,từ 16h-17h30 ngày 12-6 và từ 17h-19h ngày 13-6

tổ 8, khu phố Bảo Vinh B,phường Bảo Vinh,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Từ trường Bùi Thị Xuân đến ngã ba đường Trần Nhân Tông, tổ 8,phường Bảo Vinh,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Đường Ngô Quyền thuộc một phần đường Trần Nhân Tông, tổ 8,phường Bảo Vinh,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Từ số nhà 95 đến số nhà 133 thuộc 1 phần tổ 1A, đường 9/4,Xuân Thanh,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Tổ 5, ấp 5,Bình Lộc,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Tổ 6, kp Suối Tre,Suối Tre,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Ngã tư đường số 10 và đường số 25 đến Ngã ba đường Suối Tre - Bình Lộc,Suối Tre,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

đường số 25 tại 1 phần tổ 4, 5, 6A, 7,,Suối Tre,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Hẻm 207 Thích quảng Đức,Xuân An,TP Long Khánh,Đồng Nai,Từ ngày 07-12/06/2021

Khách sạn 369, 181 Thích Quảng Đức,Xuân An,TP Long Khánh,Đồng Nai,Từ ngày 07-12/06/2021

khu vực từ ngã ba đường Lý Thái Tổ giáp đường Hùng Vương theo trục đường Hùng Vương đến đoạn đường vào cổng Phước Lý ,Xã Đại Phước,Huyện Nhơn Trạch,Đồng Nai,Phong tỏa Từ 4h ngày 22/6/2021

Quán cơm Nhân Trang, đối diện tiệm vàng Thụy Hằng tại khu B, ấp Phước Lý,Xã Đại Phước,Huyện Nhơn Trạch,Đồng Nai,Từ 12h ngày 10/6 đến hết ngày 20/06/2021

Khách sạn Kim Long Phát trên đường Lý Thái Tổ, ấp Phước Lý,Xã Đại Phước,Huyện Nhơn Trạch,Đồng Nai,Từ 21h ngày 19-20/06/2021

Tiệm bánh mì ngã 3 Phước Lý, đối diện shop Con Cưng - tại C15, ấp Phước Lý,Xã Đại Phước,Huyện Nhơn Trạch,Đồng Nai,Từ 10h ngày 20/06/2021

Quán karaoke Thuyền Xưa tại D267 ấp Phước Lý,Xã Đại Phước,Huyện Nhơn Trạch,Đồng Nai,Từ 13h – 14h30 ngày 12-20/06/2021

Quán cơm Thuần Việt, đối diện tiệm vàng Thiên Hưng - tại A41, ấp Phước Lý,Xã Đại Phước,Huyện Nhơn Trạch,Đồng Nai,Từ 12h – 12h 30 phút ngày 09-20/06/2021

Khu vực Đường số 13, tổ 9E, ấp 1,Thạnh Phú,Vĩnh Cửu,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

TỈNH TÂY NINH

Khu phố Lộc Trát,Gia Lộc,TX Tràng Bàng,Tây Ninh,Phong tỏa ngày 23/6/2021

Đường Lộc Phước Ấp Lộc Trị,Hưng Thuận,TX Tràng Bàng,Tây Ninh,Phong tỏa ngày 23/6/2021

Tổ 27 Ấp Cẩm Bình,Cẩm Giang,Huyện Gò Dầu,Tây Ninh,Phong tỏa ngày 23/6/2021

TỈNH BÌNH DƯƠNG

Đường phùng khắc khoan, khu phố Tân Hòa,Phường Đông Hòa,TP Dĩ An,Bình Dương,Phong tỏa từ ngày 30/5/2021

Chung cư Bcons Suối Tiên số 45 đường Tân Lập,Phường Đông Hòa,TP Dĩ An,Bình Dương,Phong tỏa Từ ngày 12/6/2021

,,TP Dĩ An,Bình Dương,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, Từ ngày 2/6/2021

,Cách ly theo chỉ thị 16,Thị xã Tân Uyên,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

,Cách ly theo chỉ thị 16,TP Thuận An,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

, ,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15; Từ ngày 2/6/2021

Cách ly theo chỉ thị 16,Hiệp An,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

Cách ly theo chỉ thị 16,Chánh Mỹ,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

Cách ly theo chỉ thị 16,Phú Hòa,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

Cách ly theo chỉ thị 16,Hiệp Thành,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

Công ty giày Kim Xương đường Đại Đăng 2, Khu công nghiệp Đại Đăng,Phường Phú Tân,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Công ty có ca mắc phát hiện ngày 14/6/2021

, ,Thị xã Bến Cát,Bình Dương,giãn cách xã hội theo chỉ thị 15; Từ ngày 2/6/2021

TỈNH BÌNH THUẬN

,Giãn cách theo chỉ thị 15,TP Phan Thiết ,Bình Thuận,từ 12h ngày 24-6

,Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận,TP Phan Thiết ,Bình Thuận,Phong tỏa từ ngày 24/6/2021

,Giãn cách theo chỉ thị 15,Huyện Tuy Phong ,Bình Thuận,từ 0h ngày 25-6

TỈNH TRÀ VINH

,,Tỉnh,Trà Vinh,Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, Từ 0h ngày 1/6/2021

Khóm 6, Thị Trấn Cầu Kè,Huyện Cầu Kè,Trà Vinh,Phong tỏa ngày 1/6/2021

TỈNH AN GIANG

Khu dân cư - ấp Tân Khánh,TT Long Bình,An Phú,An Giang,Giãn cách theo chỉ thị 16 ngày 01/7/2021

Tổ 1,2,3,4,5,6,9 ấp Tân Bình,TT Long Bình,An Phú,An Giang,Giãn cách theo chỉ thị 16 ngày 01/7/2021

Các nơi còn lại,TT Long Bình,An Phú,An Giang,Giãn cách theo chỉ thị 15 ngày 01/7/2021

TỈNH ĐỒNG THÁP

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc,Hoà Khánh,Tp Sa Đéc,Đồng Tháp,Phong toả từ ngày 24/6/2021

CDC Đồng Tháp,Phường Mỹ Phú,TP. Cao Lãnh,Đồng Tháp,Phong toả từ ngày 25/6/2021

Bệnh viện Quân Y,Phường 5,TP. Cao Lãnh,Đồng Tháp,Phong toả từ ngày 25/6/2021

TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

G65 ấp Phước Tân,xã Phước Tỉnh,huyện Long Điền,Bà Rịa - Vũng Tàu,Phong tỏa ngày 29/6/2021

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Chuyến bay Bambo số hiệu QH0224 từ Tân Sơn Nhất về Sân Bay Nội Bài ngồi ghế 17D khởi hành lúc 10h10 đến 12h 30 ngày 14/6/2021,

chuyến bay VN1274 của Việt Nam Airlines từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), hạ cánh khoảng 13 giờ ngày 15/6,

Đi trên chuyến xe khách công ty Trung Đức tuyến Bắc Nam bến xe Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) đến cây xăng số 47, ngã tư Bình Phước, quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh, BKS 15B.03684, xe màu vàng đỏ), từ khoảng 10h trưa 19/6/2021 đến khoảng 8h sáng 21/6/2021; từ ngã tư Bình Phước – Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh đến TP. Hải Phòng từ khoảng 8h sáng 21/6/2021 đến khoảng 0h ngày 23/6/2021,

Những người đã đi trên 2 chuyến xe 15B.03684 từ TP HCM đến Hải Phòng ngày 19/6 và xe 37.01979 nhà xe Kim Thành Chính từ Quảng Bình đến Móng Cái, Quảng Ninh ngày 20/6.,

xe khách biển số 15B.03684 (màu đỏ vàng) của Nhà xe Trung Đức chuyên tuyến Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đến Cây xăng 47 Bình Phước (thành phố Hồ Chí Minh) và ngược lại; những người tiếp xúc gần, nhận hàng hóa của lái xe, phụ xe khách trên trong khoảng thời gian từ ngày 8/6/2021 đến ngày 22/6/2021,

các chuyến xe: Nhà xe Hòa Nhiên (Quỳnh Xuân) tuyến Vinh – Hoàng Mai về lúc 13h30 ngày 18/6/2021; Nhà xe Đông Tân tuyến Vinh – Hoàng Mai lúc 13h30 ngày 15/6/2021; Nhà xe Giang Sơn tuyến Vinh – Ninh Bình lúc 13h30 ngày 16/6/2021.,

7. Nhà xe Hòa Nhiên (Quỳnh Xuân) tuyến Vinh - Hoàng Mai Lúc 13h30 ngày 18/06/2021,

8.Nhà xe Đông Tân tuyến Vinh - Hoàng Mai Lúc 13h30 ngày 15/06/2021,

9. Nhà xe Giang Sơn tuyến Vinh - Ninh Bình Lúc 13h30 ngày 16/06/2021,

10. Chuyến xe từ Sơn Hòa đến Bến xe Bình Dương (BKS 78B-00965) Lúc 17h ngày 21/06/2021,

11. Chuyến xe từ Bến xe Bình Dương đến Sơn Hòa (BKS 78B-00969) Lúc 17h ngày 23/06/2021,

12. Xe Tấn Tài đi Tuy Hòa - Gia Lai và ngược lại Lúc 14h15 ngày 13/06/2021ngược lại 07h40 ngày 16/06/2021,

13. Xe Anh Tuấn đi Tuy Hòa - Gia Lai lúc 9h20 ngày 22/6,

14. Xe Mai Anh (77B.01627) từ Bình Định - Bảo Lộc 16h ngày 11/06/2021 - 4h30 ngày 12/06/2021,

15. Xe Mai Anh (77B.01920) từ Bảo Lộc - Bình Định 16h ngày 15/06/2021 - 5h ngày 16/06/2021,

 


Tác giả: Kim Anh biên tập
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 51
Hôm qua : 15.743
Tháng 09 : 361.572
Năm 2021 : 4.148.369
Tổng số : 63.739.753