A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu: Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

(laichau.gov.vn)

Trong thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã có nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Để tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các chỉ đạo, giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền để hỗ trợ tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh Lai Châu đưa ra tại Kế hoạch số 1251/KH-UBND ngày 23/6/2020 để tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, đề xuất tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính miễn, giảm các loại phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp do tác động của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Hướng dẫn số 814/UBND-VX ngày 24/4/2020 và Công văn số 837/UBND-VX ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tiền tệ, tín dụng theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới; tăng cường triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi để góp phần duy trì, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng triển khai ngay chính sách cho vay nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Sở Công Thương chủ động phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị sản xuất công nghiệp, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động khuyến công để hỗ trợ cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất, áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp, tiết kiệm năng lượng nhằm giảm chi phí sản xuất, mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm;tiếp tục triển khai các giải pháp để đẩy mạnh lưu thông, cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hệ thống bán lẻ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại, vận chuyển, kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp trong việc cân đối cung cầu một số mặt hàng thiết yếu, bình ổn giá cả thị trường trong tỉnh…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố kiểm soát chặt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không để tái nhiễm dịch tả lợn Châu Phi; đẩy nhanh quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn, ổn định giá thịt lợn trong tỉnh. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa ở các dự án đầu tư công; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các huyện, thành phố sử dụng vốn có hiệu quả từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã để giúp các hợp tác xã chịu ảnh hưởng của dịch bệnh; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn; thu hút, kêu gọi, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tập trung xây dựng các mô hình liên kết, vùng sản xuất tập trung.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đánh giá tác động của dịch bệnh đến tăng trưởng kinh tế, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,  đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư để tận dụng tốt các cơ hội phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp…

Sở Xây dựng tăng cường hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp triển khai thuận lợi các dự án sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực trợ giúp các nhà đầu tư rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư các dự án mà nhà đầu tư quan tâm. Tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, thẩm định, cấp phép xây dựng các công trình.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Nhà đầu tư, doanh nghiệp liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, môi trường, khoáng sản,... hướng dẫn các doanh nghiệp về trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý, đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để kịp thời bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, trợ giúp Nhà đầu tư khẩn trương làm các thủ tục giao đất, cho thuê đất, đánh giá tác động môi trường, cấp phép khai thác khoáng sản đối với các dự án đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, lao động kỹ thuật là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thủ tục cấp giấy phép lao động mới cho các chuyên gia, lao động kỹ thuật là người nước ngoài; tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc về lao động, việc làm trong các doanh nghiệp; có biện pháp đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và các giải pháp để động viên tinh thần người lao động; có phương án hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp và hỗ trợ việc làm người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chủ động xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động để hỗ trợ thích ứng với các điều kiện, hoàn cảnh thay đổi trong dịch bệnh.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp với Hiệp hội Du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng triển khai chương trình “Liên minh kích cầu du lịch các tỉnh vùng Tây Bắc” nhằm liên kết đưa ra gói kích cầu du lịch thu hút du khách tới Tây Bắc nói chung và Lai Châu nói riêng; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh, triển khai các hoạt động truyền thông, xúc tiến dưới nhiều hình thức, đặc biệt là du lịch online để lan tỏa rộng rãi thông điệp “Lai Châu - điểm đến an toàn, thân thiện hấp dẫn”, trước mắt tập trung vào thị trường khách du lịch nội địa; tăng cường truyền thông, quảng bá, tiếp thị, phát triển các sản phẩm du lịch mới của tỉnh để thu hút khách.

Thanh tra tỉnh thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp năm 2020, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cắt giảm đối tượng, nội dung, thời gian tiến hành thanh tra đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chịu tác động ảnh hưởng lớn, trực tiếp của dịch bệnh Covid-19. Không phê duyệt bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, yêu cầu việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Đảm bảo việc thanh tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp không quá 01 lần/năm theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Thuế tỉnh không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp về các chính sách thuế, phí, lệ phí hỗ trợ sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19; giải quyết kịp thời chính sách về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất theo quy định Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ và Công văn số 800/UBND-KTN ngày 22/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe nhân dân; đấu tranh với các hoạt động đưa tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh đã ban hành để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ Nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh dịch Covid-19.

Công an tỉnh Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong đó tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen để tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp tin tưởng, an tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng phối hợp với cơ quan liên quan: Giải quyết ngay những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng và các lối mở.

Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để thực hiệt tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC. Đồng thời, khẩn trương đẩy nhanh việc xem xét, thẩm định, trình duyệt hồ sơ các dự án sản xuất kinh doanh để giúp doanh nghiệp nhanh chóng triển khai thực hiện dự án. Tăng cường phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên cổng cung cấp dịch vụ công của tỉnh ở mức độ 3, 4.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuộc địa bàn quản lý; tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng để phát huy tối đa hiệu quả kinh tế - xã hội. Quan tâm nắm bắt kịp thời, có biện pháp tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm: hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình ổn giá và thị trường…

Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh thi công xây dựng công trình theo đúng tiến độ cam kết. Nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thanh toán kịp thời cho các doanh nghiệp; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ bị thu hồi đất chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.


Tác giả: Hải Chung
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.766
Hôm qua : 5.290
Tháng 11 : 1.766
Năm 2020 : 1.501.848
Tổng số : 56.303.385