STT Họ và tên Chức vụ 1 Giàng Páo Mỷ Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ 2 Vũ Văn Hoàn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh 3 Trần Tiến Dũng Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh