• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đưa phong trào thi đua "Dân vận khéo" vào thực tiễn

(laichau.gov.vn)

Với phương châm "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm"; “Gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân", sau 10 thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", tỉnh Lai Châu đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận. Qua đó, đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

Để thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" do Ban Dân vận Trung ương phát động, tỉnh Lai Châu đã quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương về xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Cùng với đó, Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh ban hành các hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo thuận lợi cho việc triển khai phong trào sâu rộng và thực hiện có nền nếp, hiệu quả.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” do cấp trên phát động, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. 100% các cơ quan, đơn vị đã công khai bằng pano các tiêu chí thực hiện công tác Dân vận chính quyền "3 không, 3 đúng, 3 nên, 3 cần, 3 chống" tại trụ sở làm việc để cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, các nhân đến giao dịch biết và thực hiện; quan tâm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, đạo đức, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng phục vụ, tôn trọng và có trách nhiệm với Nhân dân.

Sau 10 năm (2009-2019) tích cực thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", đến nay toàn tỉnh có 2.471 tập thể và 2.051 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.  

Mô hình trồng rau sạch trong nhà kính của người dân thành phố Lai Châu đã
góp phần đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

 

Đối với lĩnh vực kinh tế, các cấp, các ngành đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đã xây dựng 908 tập thể, 747 cá nhân điển hình "dân vận khéo" trong lĩnh vực này với nội dung, cách làm phù hợp, hiệu quả trong vận động Nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; hình thành vùng sản xuất chuyên canh, chăn nuôi tập trung, mô hình kinh tế trang trại, hợp tác xã; phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa; phát triển tiểu thủ công nghiệp; phát triển du lịch, dịch vụ… Điển hình "Dân vận khéo" trong vận động Nhân dân phát triển, thâm canh cây chè chất lượng cao như huyện Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Sìn Hồ, Thành phố; trồng cây có giá trị kinh tế cao như cây mắc ca, sơn tra ở huyện Tam Đường, Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên; trồng rau sạch, nuôi cá lồng, gia súc, gia cầm thương phẩm ở Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường; trồng cây sả để sản xuất tinh dầu và trồng cây thảo quả ở Mường Tè; vận động đồng bào Mảng, La Hủ trồng lúa nước 2 vụ ở Nậm Nhùn, Mường Tè; mô hình trồng cao su ở Sìn Hồ, Phong Thổ... Qua đó, làm chuyển biến nhận thức, thay đổi tư duy phát triển kinh tế của Nhân dân, góp phần đưa chính sách phát triển kinh tế của tỉnh vào cuộc sống, thu nhập bình quân đầu người của người dân tăng từ 8,2 triệu đồng/người/năm vào năm 2011 lên 36,3 triệu đồng/người/năm vào năm 2019.

Mô hình trồng cao su ở huyện Sìn Hồ đã cho khai thác mủ.

 

Còn đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa – xã hội được triển khai gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị; đã có 805 tập thể, 624 cá nhân điển hình "Dân vận khéo" trong lĩnh vực này. Trong đó, nhiều mô hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả với cách làm hay, sáng tạo trong vận động Nhân dân như huyện Phong Thổ với mô hình vận động Nhân dân không tảo hôn ở xã Mù Sang, mô hình vận động đoàn viên thanh niên và phụ nữ không sinh con thứ 3 ở xã Ma Ly Chải; huyện Nậm Nhùn với các mô hình hòa giải ở xã Mường Mô, công tác vệ sinh môi trường ở xã Nậm Hàng; huyện Mường Tè với mô hình vận động phụ huynh điểm trường bản Pà Khà (xã Tà Tổng) cho các bé 5 tuổi ở bán trú và học tại trung tâm. Các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều mô hình tiêu biểu như: Vận động xây dựng quỹ Tiếp bước cho em đến trường, xây dựng Nhà đại đoàn kết, gia đình 5 không-3 sạch, câu lạc bộ không sinh con thứ 3, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình hiếu học, thành lập đội văn nghệ bản, khu phố... Việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, đã góp phần cùng với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng các chỉ tiêu phát triển giáo dục, y tế; đồng thời, thúc đẩy các Phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành từng bước đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả tích cực.

Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 
nhiều đội văn nghệ ở cơ sở đã được thành lập.

 

Cùng với đó, trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phong trào “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện. Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình Nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt, kịp thời đề xuất, xử lý có hiệu quả các vụ, việc phức tạp ở cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng trọng điểm về an ninh, trật tự. Với cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, đã có 271 tập thể, 258 cá nhân điển hình và nhiều mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực này như mô hình: Vận động Nhân dân tham gia cùng bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc; hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; tiếng kẻng an ninh; tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự; làm nhà giúp dân… Qua đó đã khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy quyền làm chủ, tinh thần trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, đường biên mốc giới; vận động Nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững chắc và góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng làm nhà giúp dân.

 

Bà Đào Bích Vân - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu cho biết: Từ kết quả trên cho thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Từ những kết quả trên, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng như Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 40 tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2009-2019...

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" phát triển cả bề rộng và chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.


Tác giả: Bích Đông
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.308
Hôm qua : 17.513
Tháng 06 : 335.778
Năm 2021 : 2.621.124
Tổng số : 62.212.508