A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu: Phấn đấu hoàn thành Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(laichau.gov.vn)

Thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thời gian qua, Công an tỉnh Lai Châu đã đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra kết quả thu thập thông tin dân cư nhằm đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác nhất và hoàn thành tiến độ theo quy định.

Cán bộ Quản lý hành chính Công an thành phố Lai Châu thu thập dữ liệu dân cư tại xã Sùng Phài. (Ảnh tư liệu năm 2019)

Xác định được vị trí và vai trò quan trọng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngày 08/6/2013 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (viết tắt là Đề án 896). Ngày 26/11/2015, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ký Quyết định số 2083/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó giao cho Bộ Công an là cơ quan chủ quản.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 1 trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo sự thống nhất, chính xác thông tin cơ bản về dân cư; tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho công dân. Cơ sở dữ liệu quốc gia được hoàn thiện sẽ xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ khi giải quyết thủ tục hành chính; mỗi công dân sẽ được cấp 01 mã số định danh cá nhân để truy xuất thông tin của bản thân và giải quyết các thủ tục hành chính. Trong công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng công an có nhiệm vụ xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thu thập thông tin về dân cư; cấp số định danh cá nhân...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định 315/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các Cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 28/2/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các Cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Lai Châu, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Lai Châu (thay thế Quyết định 315/QĐ-UBND) và giao cho Công an tỉnh là đơn vị thường trực trực tiếp tham mưu Ban Chỉ đạo 896 tỉnh triển khai thực hiện Đề án.

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực trong việc thực hiện Đề án 896 của tỉnh, ngay từ đầu năm 2018, Công an tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo 896 tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định việc thu thập thông tin dân cư là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Để nâng cao nhận thức, năng lực công tác, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện, Công an tỉnh đã quán triệt đến 100% cán bộ chiến sỹ, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội từ tỉnh đến công an xã, phường về nội dung, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, nội dung quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trách nhiệm của công an các cấp trong việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư. Đồng thời tổ chức Hội nghị triển khai tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng công an cơ sở và cán bộ xã, phường, thị trấn trực tiếp tham gia thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư; rà soát, thống kê, củng cố, hoàn thiện hồ sơ hộ khẩu và chuẩn bị các biểu mẫu, cơ sở vật chất phục vụ công tác triển khai thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, cử cán bộ trực tiếp theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện tại các địa phương, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của các địa phương trong công tác thu thập thông tin dân cư, cùng các địa phương có các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, nên kết quả thu thập thông tin dân cư đã bảo đảm về chất lượng và tiến độ đề ra.

Cán bộ Quản lý hành chính Công an thành phố Lai Châu thu thập dữ liệu dân cư tại phường Tân Phong. 

Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-BCA-C06 ngày 04/3/2020 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã xác định việc hoàn thành, đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu này trên toàn quốc trước tháng 6/2021. Bởi vậy, năm 2020 được xác định là giai đoạn nước rút triển khai và cơ bản hoàn thành Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Bộ Công an. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp bách của dự án này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của lực lượng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, là trách nhiệm của toàn lực lượng. Công an tỉnh Lai Châu đã tiếp tục xây dựng Kế hoạch số 812/KH-CAT-PC06 ngày 19/3/2020 về triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phân công trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị nghiệp vụ và thời gian chi tiết thực hiện.

Hiện nay, công an các huyện, thành phố đang đẩy mạnh hoàn thiện thu thập phiếu thông tin dân cư đối với số nhân khẩu thường trú và tạm trú, các trường hợp mới sinh. Cùng với việc gấp rút thu thập, kiểm tra thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng của Công an tỉnh tiến hành khảo sát vị trí, địa điểm lắp đặt trang thiết bị, đường truyền trên địa bàn tỉnh để vận hành đề án.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an toàn tỉnh và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, việc triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến hết tháng 8/2020 về cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã hoàn thành việc thu thập phiếu thông tin dân cư. Cụ thể, tỉnh đã thu thập được thông tin dân cư là 451.214/460.040 phiếu, đạt 98,1%; cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư là 14.922 phiếu. Để đảm bảo dữ liệu thu thập được chính xác trước khi chính thức nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an tỉnh đang tiến hành kiểm tra, phúc tra lại thông tin đã được thu thập, yêu cầu bổ sung, cập nhật các thông tin còn thiếu hoặc chưa đúng. Cùng với đó, Công an tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra do đồng chí Phó Giám đốc làm Trưởng đoàn đã tiến hành phúc tra, kiểm tra 415.336/451.214 phiếu, đạt 92%. Từ đó xác định được số phiếu còn thiếu thông tin hoặc chưa đúng để có thể kịp thời bổ sung, chỉnh sửa.

Những kết quả đạt được đến thời điểm hiện tại đã tạo tiền đề căn bản cho giai đoạn nước rút hoàn thành dự án của Công an tỉnh Lai Châu, phấn đấu cơ bản hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cho công dân trước ngày 01/12/2020, hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/4/2021. Qua đó, góp phần đảm bảo tiến độ của việc thực hiện Đề án trên cả nước, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách hành chính, giảm giấy tờ và thủ tục cho công dân, tổ chức trong tình hình hiện nay.


Tác giả: Hữu Toàn - Ngọc Sánh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.114
Hôm qua : 6.784
Tháng 10 : 156.807
Năm 2020 : 1.467.542
Tổng số : 56.269.079