A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản
Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2022)

Tuyên giáo đi trước để mở đường, đi cùng để đồng hành và đi sau để tổng kết

(laichau.gov.vn)

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình, sau Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ tỉnh, ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã bắt tay triển khai thực hiện một khối lượng lớn công việc với những yêu cầu, nhiệm vụ mới, đặc biệt là tham mưu nhiều vấn đề khó, quan trọng, có tính then chốt, làm cơ sở để Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh giải quyết những vấn đề thực tiễn. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022), Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đã phỏng vấn đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu.

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu.

PV: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết phương châm hoạt động của ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lai Châu?

Đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu: Ngành Tuyên giáo với chức năng là cơ quan tham mưu trực tiếp cho cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị, công tác báo chí, xuất bản, công tác tuyên truyền, công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ và lịch sử đảng, trong thời gian qua ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện quan điểm chỉ đạo đối với hoạt động của ngành Tuyên giáo đó là: “Tuyên giáo đi trước để mở đường, đi cùng để đồng hành và đi sau để tổng kết”, ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã xác định phương châm hành động đó là: Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục (phương châm hành động “3T”).

Tiên phong trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong trong rèn luyện, tu dưỡng, trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Lựa chọn để tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề cốt lõi, những công việc mang lại hiệu quả tốt nhất cho công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo.

Cán bộ, đảng viên ngành Tuyên giáo phải thực sự gương mẫu và không ngừng rèn luyện về phẩm chất, năng lực; phải tích cực đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền để tăng tính thuyết phục trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng đi sâu, đi nhanh nhất vào thực tiễn cuộc sống.

Một buổi giao ban triển khai nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu.

PV: Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Lai Châu trong thời gian qua?

Đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu: Trong thời gian qua, nhất là sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Lai Châu với sự cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành đã thực hiện rất tốt các nhiệm vụ của mình và đạt được những kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực: Đã tham mưu nhiều văn bản các loại chỉ đạo quyết liệt việc quán triệt, học tập tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, tổ chức kiểm tra, giám sát các loại. Thực hiện khá tốt đổi mới hình thức, cách thức quán triệt, học tập, tuyên truyền. Bên cạnh việc học tập, quán triệt  bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp, ngành Tuyên giáo đã sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền. Tham mưu cho cấp ủy kịp thời cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng phù hợp nhất với thực tiễn của từng địa phương, từng đơn vị. Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy và trực tiếp ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực tuyên giáo trong toàn Đảng bộ. Duy trì hoạt động của Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy và đang tham mưu xây dựng đề án nâng cấp thành Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy. 

Tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai quyết liệt, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021. Tập trung chỉ đạo việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cùng với việc khắc phục những tồn tại, hạn chế kéo dài, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách và triển khai thực hiện nhiệm vụ để nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Đã đổi mới cách thức thực hiện, nâng cao chất lượng việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; xây dựng lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội để nắm kịp thời, chính xác các thông tin từ cơ sở, nhất là về những vấn đề tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thông qua việc xây dựng lực lượng làm công tác đấu tranh một cách rộng khắp, có chất lượng và đấu tranh hiệu quả.

Quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thông qua việc củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong toàn tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đức Dục trao đổi với Biên tập viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu.

PV: Bên cạnh những kết quả đó thì công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đang gặp những khó khăn, thách thức gì? Đâu sẽ là những vấn đề ưu tiên thực hiện trong thời gian tới thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu: Với điều kiện của một tỉnh miền núi, biên giới, trình độ dân trí không đồng đều, trong thời gian vừa qua hoạt động Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh cũng còn gặp không ít những khó khăn như:

Lực lượng làm công tác tuyên giáo còn mỏng; trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị của một bộ phận cán bộ làm công tác tuyên giáo còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin và những thành tựu của khoa học công nghệ vào việc thực hiện các nhiệm vụ tuyên giáo còn nhiều khó khăn, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 và bùng nổ thông tin như hiện nay.

Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là thông qua việc tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập nhà nước Mông… cũng là những khó khăn cho công tác tuyên giáo.

Dù khó khăn, thách thức nhưng ngành Tuyên giáo xác định biến khó khăn thành hành động, biến thách thức thành thời cơ và ưu tiên vào những vấn đề trọng tâm đó là:

Thứ nhất, sẽ củng cố, kiện toàn và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp ủy bởi đây là cánh tay nối dài, là lực lượng nòng cốt, là đội ngũ chuyên trách để đưa nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhanh nhất, sâu nhất, kịp thời nhất.

Thứ hai, ngành Tuyên giáo xác định, việc theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sẽ được ưu tiên, trong đó sẽ theo dõi và tham mưu cho cấp ủy để đôn đốc triển khai thực hiện một cách quyết liệt, kịp thời.

Thứ ba, nâng cao công tác giáo dục lý luận chính trị, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu hơn, kỹ hơn, có bản lĩnh và có nhận thức đầy đủ hơn về lý luận chính trị trước những luồng thông tin nhiều chiều, nhất là các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Thứ tư, quan tâm đến việc nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là những vùng còn khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch khác, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Thứ sáu, quan tâm xây dựng lực lượng thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng. Ngành Tuyên giáo xác định rằng việc đấu tranh bảo vệ nền tư tưởng của Đảng không chỉ là vai trò của ngành Tuyên giáo mà sẽ trở thành nhiệm vụ, nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 -1/8/2022) và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Lai Châu (4/2/1952 - 4/2/2022), xin trân trọng cám ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với nhiệm vụ tuyên giáo và hoạt động của hệ thống tuyên giáo. Xin gửi tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh luôn dồi dào sức khỏe, “Tâm sáng, chí bền”, gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã nhận lời phỏng vấn!


Tác giả: Nguyễn Chanh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.565
Hôm qua : 25.025
Tháng 10 : 315.934
Năm 2022 : 8.329.954
Tổng số : 73.448.927