A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2020

Chủ trì: Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian: Ngày 29/10/2020 (buổi sáng từ 08h00’, buổi chiều từ 14h00’)

TT

ĐƠN VỊ BÁO CÁO

NỘI DUNG

TRẠNG THÁI

THỜI GIAN CẬP NHẬT

1

Văn phòng UBND tỉnh

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020.

Tải về

16h15
28/10/2020

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 10 và 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020.

Tải về

19h00

27/10/2020

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công tháng 10 và 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020.

Tải về

19h00

27/10/2020

- Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Tải về

19h00

27/10/2020

- Dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

Tải về

9h00

28/10/2020

3

Sở Tài chính

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020

Tải về

19h00

27/10/2020

- Báo cáo Quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019.

Tải về

19h00

27/10/2020

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

Tải về

19h00

27/10/2020

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 và kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 sang năm 2021.

Tải về

19h00

27/10/2020

4

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tải về

19h00

27/10/2020

5

Thanh tra tỉnh

- Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tải về

19h00

27/10/2020

- Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tải về

19h00

27/10/2020

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.185
Hôm qua : 18.396
Tháng 01 : 391.923
Năm 2021 : 391.923
Tổng số : 59.983.307