• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố Lai Châu: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

(laichau.gov.vn)

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, thành phố Lai Châu có nhiều giải pháp thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Lễ ra mắt xã Sùng Phài mới thuộc thành phố Lai Châu. (Ảnh tư liệu)

Điển hình như thành phố đã thực hiện việc sáp nhập xã Sùng Phài (huyện Tam Đường) và xã Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu) để thành lập xã Sùng Phài mới thuộc thành phố Lai Châu; nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xã Sùng Phài và 3 trường học mới tiếp nhận. Anh Nguyễn Quang Hải – Phó Bí thư Thường trực xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) cho biết: “Trước khi sáp nhập xã Sùng Phài và Nậm Loỏng thành một, cấp ủy, chính quyền xã tổ chức tuyên truyền, triển khai tới tất cả các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức Nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời, tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân và giải thích về mục đích của chủ trương sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy chính quyền cơ sở; lựa chọn được những cán bộ có năng lực, trình độ, tâm huyết để giải quyết tốt công việc được giao để bộ máy cấp ủy, chính quyền hoạt động hiệu lực hiệu quả. Sau khi sáp nhập xã có 8 biên chế từ xã Sùng Phài cũ chuyển về, trên cơ sở chỉ đạo của thành phố, xã đã sắp xếp ổn định công việc cho các đồng chí theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ và chức năng nhiệm vụ được giao…

Để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị, Thành ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ. Trong đó, tập trung thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020.

Thành ủy đã thực hiện chủ trương kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Bên cạnh đó, Thành ủy xây dựng kế hoạch thực hiện bố trí, sắp xếp cơ quan chuyên môn và viên chức đang làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; xây dựng đề án chuyển bộ phận sự nghiệp thuộc Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố về Đài Truyền thanh thành phố để thành lập Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, giải thể 1 đơn vị, sáp nhập 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành 1 đơn vị (giảm 3 đơn vị); sáp nhập 8 đơn vị trường học thành 4 đơn vị (giảm 4 đơn vị); rà soát, hợp nhất 53 Ban chỉ đạo các cấp thành phố xuống còn 38 Ban chỉ đạo. Sau giải thể, sáp nhập, thành phố Lai Châu đã giảm 15 vị trí quản lý, 16 người làm việc thuộc các vị trí hỗ trợ, phục vụ so với quy định; thực hiện tinh giản 19 biên chế. Hiện nay, tổng biên chế hành chính của thành phố giảm 16,5% so với năm 2015.

Đồng thời, rà soát, sáp nhập 21 bản, tổ dân phố thành 10 bản, tổ dân phố (giảm 11 bản, tổ dân phố); đã thực hiện 24% bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố, trưởng bản theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020.

Cùng với đó, Thành uỷ cũng đã thường xuyên rà soát, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng quan tâm xây dựng đội ngũ cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo quản lý là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, chú trọng công tác đánh giá cán bộ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định. Đến nay, tổng số cán bộ, công chức viên chức toàn thành phố là 1.288 người. Trong đó cán bộ, công chức viên chức trình độ chuyên môn: Đại học và trên Đại học chiếm 83,2%, Cao đẳng chiếm 9,3%; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chiếm 4,1%, Trung cấp chiếm 30%... Trình độ, năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới thành phố tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy về thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiện toàn, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị gắn với cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực; thực hiện hiệu quả việc bố trí bí thư chi bộ kiểm trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, định kỳ bổ sung quy hoạch, gắn quy hoạch với đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng để tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý. Tham mưu thực hiện tốt công tác đào đạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực, tin rằng thành phố Lai Châu sẽ tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới. Qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Tác giả: Nguyễn Nga
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.985
Hôm qua : 16.538
Tháng 09 : 321.676
Năm 2021 : 4.108.473
Tổng số : 63.699.857