A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu nỗ lực thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách

(laichau.gov.vn)

Những ngày này, các ngành chức năng của tỉnh Lai Châu đang rất cố gắng, nỗ lực để rà soát, tổng hợp danh sách và tiến hành chi trả quyền lợi cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không bỏ sót và không để xảy ra hành vi trục lợi chính sách.

Cán bộ xã San Thàng (thành phố Lai Châu) tuyên truyền chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP đến đối tượng được thụ hưởng.

Theo số liệu do Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp, tính đến ngày 14/5/2020, UBND tỉnh Lai Châu đã phê duyệt xong danh sách người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, gồm 8.419 đối tượng (635 người có công và thân nhân, 7.784 đối tượng bảo trợ xã hội); đã phê duyệt xong danh sách người thuộc hộ nghèo, cận nghèo của huyện Phong Thổ và Thành phố Lai Châu. Đã thực hiện hỗ trợ được 3.063 người với kinh phí 3.816 triệu đồng. Trong đó: Đối với nhóm người có công đã hỗ trợ xong cho 635 đối tượng trước ngày 30/4/2020, tổng số tiền hỗ trợ là 952,5 triệu đồng; nhóm bảo trợ xã hội, 2 huyện, thành phố đã tiến hành hỗ trợ được 1.396 người, với tổng số tiền hỗ trợ là 2.090,5 triệu, 5 huyện còn lại đang làm thủ tục chuyển danh sách, kinh phí sang cơ quan Bưu điện để thực hiện hỗ trợ; nhóm hộ nghèo, cận nghèo đã hỗ trợ được 1.032 người, với tổng số tiền hỗ trợ là 773 triệu đồng. Đối với nhóm người sử dụng lao động và người lao động, các huyện, thành phố đã ban hành văn bản hướng dẫn và triển khai xuống cấp xã để thực hiện rà soát, tổng hợp số lao động thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP.

Điển hình là thành phố Lai Châu, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã hỗ trợ xong cho nhóm người có công là 167 người, với tổng số tiền 250,5 triệu đồng; nhóm bảo trợ xã hội là 444 người, với tổng số tiền 663 triệu đồng; nhóm hộ nghèo, cận nghèo là 1.032, với tổng số tiền 733 triệu đồng. Đồng thời thành phố đã khẩn trương rà soát và lập danh sách 112 hộ kinh doanh, 1.178 người lao động và đang gấp rút tiến hành các công tác thẩm định, trình UBND tỉnh trong tuần tới.

Có thể khẳng định, Nghị quyết 42/NQ-CP là một chính sách lớn, chưa có tiền lệ, vì vậy, để đảm bảo chi trả đúng người, đúng đối tượng, công bằng, không bỏ sót, thời gian qua UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn số 814/UBND-VX và Công văn số 837/UBND-VX để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng thời tăng cường chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng. Căn cứ văn bản hướng dẫn, UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo rà soát, thẩm định đối tượng người có công, bảo trợ xã hội và các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tích cực, cận trọng trong công tác rà soát, xác định đối tượng người lao động gặp khó khăn và hộ kinh doanh cá thể, khẩn trương thẩm định để trình UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ.

Theo ông Phùng Thanh Hùng - Trưởng Phòng Chính sách Lao động - Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, hàng ngày, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thường xuyên liên lạc, cập nhật tình hình, tiến độ thực hiện của các huyện, thành phố để nắm bắt tình hình, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện rà soát, tổng hợp, sàng lọc đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời tăng cường giải đáp, tuyên truyền các chế độ, chính sách, về các đối tượng được hưởng quyền lợi theo Nghị quyết 42/NQ-CP để người dân hiểu, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tính nhân văn của Nghị quyết này.

Cùng với đó, tại các xã, phường, thị trấn, tuỳ từng địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã hoặc Tổ công tác để tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ. Các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác này bao gồm các thành viên là đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội và đại diện người dân tại các khu dân cư để cùng tham gia giám sát quy trình thực hiện chính sách tại các địa phương, bảo đảm khách quan, minh bạch.

Theo Nghị quyết 42/NQ-CP, có 7 nội dung hỗ trợ theo các nhóm đối tượng khác nhau bao gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, người được bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Trong đó, việc rà soát và lập danh sách hỗ trợ nhóm người lao động và hộ kinh doanh cá thể gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đang là nhóm khó xác định nhất. Với khoảng trên 1.200 doanh nghiệp đang hoạt động có kê khai thuế, trong đó có 1.180 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 96% (số liệu tính đến hết năm 2019), tỉnh Lai Châu đang tập trung các giải pháp để rà soát những doanh nghiệp bị ảnh hưởng, có lao động đang nghỉ để kịp thời hỗ trợ cho người lao động.

Có thể thấy, với cách làm trên, việc chi trả cho các nhóm đối tượng được hưởng theo Nghị quyết 42/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định; vừa đảm bảo nhanh, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, vừa đảm bảo cẩn trọng, không bỏ sót, tránh hành vi trục lợi chính sách.

7 nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

 


Tác giả: Đào Thúy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.135
Hôm qua : 16.075
Tháng 07 : 519.410
Năm 2021 : 3.292.210
Tổng số : 62.883.594