A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Ngân hàng Lai Châu đồng hành chia sẻ khó khăn với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(laichau.gov.vn)

Thời gian qua, Ngành Ngân hàng Lai Châu đã đồng hành chia sẻ khó khăn với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với hàng loạt các giải pháp triển khai như miễn, giảm lãi vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ... Qua đó đã giúp cho nhiều khách hàng từng bước vượt qua những tác động tiêu cực từ dịch Covid-19.

Khách hàng đang giao dịch tại Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh.

Theo số liệu tổng hợp từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu, tính đến ngày 25/4/2020, dư nợ được miễn, giảm lãi vay 675 tỷ đồng, với 263 khách hàng (210 hộ kinh doanh, 53 doanh nghiệp). Cho vay mới hưởng lãi suất hỗ trợ với doanh số cho vay đạt 26,44 tỷ đồng, 73 khách hàng được vay (19 hộ kinh doanh, 54 doanh nghiệp). Về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ: Dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 375,85 tỷ đồng, với 43 khách hàng (31 hộ kinh doanh, 12 doanh nghiệp).

Để đạt được những kết quả trên, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; triển khai quyết liệt, mạnh mẽ và có hiệu quả các giải pháp tập trung các nguồn lực để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người vay vốn bị thiệt hại bởi dịch Covid-19. Đặc biệt là triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (Thông tư 01), ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Cụ thể là ngày 13/3/2020, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh ban hành Công văn số 199/LCH-THNS&KSNB V/v phối hợp tuyên truyền, trong nội dung công văn đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương các huyện, đặc biệt là các cơ quan truyền thông trên địa bàn phối hợp tuyên truyền nội dung Thông tư 01 đến người dân và doanh nghiệp biết; Công văn số 271/LCH-THNS&KSNB, ngày 08/4/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc nội dung Thông tư 01 và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ tháng 02 lần về Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Thông báo số 302/TB-LCH, ngày 17/4/2020 về thiết lập đường dây nóng để xử lý khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Thông tư 01; Công văn số 304/LCH-THNS&KSNB, ngày 17/4/2020 V/v phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động ngân hàng. Đặc biệt ngày 23/4/2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã tổ chức buổi làm việc trực tiếp để nắm bắt, giải trình những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng Nhân dân trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện Thông tư 01; tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương các huyện trong việc tuyên truyền, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Là một trong những ngân hàng chủ động trong hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong hệ thống Agribank. Cụ thể như ngày 25/03/2020 Agribank đã ban hành Quyết định số 535/QĐ-NHNo-TD về quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong hệ thống Agribank; Ngày 15/4/2020 Agribank ban hành văn bản số 2596/NHNo-TD về tiếp tục triển khai cho vay ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo ông Lê Việt Hùng – Phó Giám đốc Phụ trách của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lai Châu (Agribank chi nhánh tỉnh Lai Châu), Agribank chi nhánh tỉnh Lai Châu xác định đây là mục tiêu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Agribank đặc biệt quan tâm nên đã thực hiện triển khai ngay các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Chi nhánh đã thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của khách hàng về thực hiện quy định Tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, tiếp tục triển khai cho vay ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Nhờ vậy, tính đến ngà 4/5/2020 đã có tổng số 47 khách hàng của Agribank chi nhánh tỉnh Lai Châu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với dư nợ là 321 tỷ đồng. Chi nhánh đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 15 khách hàng với dư nợ là 285 tỷ đồng; cho vay mới áp dụng lãi suất ưu đãi giảm từ 1%-2,5% cho 32 khách hàng với dư nợ vay mới là 36 tỷ đồng. Trong đó, nhóm khách hàng bị ảnh hưởng trong ngành Nông nghiệp là 10 khách hàng số dư nợ là 4 tỷ đồng; nhóm khách hàng bị ảnh hưởng trong ngành xây dựng là 6 khách hàng số dư nợ là 277 tỷ đồng; nhóm khách hàng bị ảnh hưởng trong thương mại, dịch vụ là 28 khách hàng số dư nợ là 36 tỷ đồng; nhóm khách hàng bị ảnh hưởng trong ngành giao thông vận tải là 03 khách hàng số dư nợ là 4 tỷ đồng. Thời gian tới Agribank chi nhánh tỉnh Lai Châu tiếp tục rà soát và tiếp tục hỗ trợ đối với những khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và của Agribank.

Để tiếp tục đồng hành chia sẻ khó khăn với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc đến các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, của ngành, của địa phương tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Thông tư số 01/2020/TT-NHNN, ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Đồng thời, chỉ đạo, thanh tra, giám sát Ngân hàng Chính sách Xã hội trong triển khai thực hiện cho vay đối với người sử dụng lao động để chi trả tiền lương ngừng việc theo quy định Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tiếp tục tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương các huyện trong việc tuyên truyền, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.


Tác giả: Nguyễn Vân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.984
Hôm qua : 16.075
Tháng 07 : 519.259
Năm 2021 : 3.292.059
Tổng số : 62.883.443