• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận tỉnh Lai Châu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2023

(laichau.gov.vn)

Chiều nay (30/5), Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Trịnh Hoài Thu - Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Lai Châu nhằm kiểm tra công nhận tỉnh Lai Châu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2023.

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra về phía tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Tống Thanh Hải - Phó Thủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh; Đinh Trung Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh; đại diện lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh…

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học năm 2023. Theo đó, tỉnh Lai Châu đã kịp thời triển khai, ban hành các văn bản, chính sách, góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được cấp ủy Đảng, chính quyền đưa vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm cơ sở cho việc triển khai và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp đã xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2021 - 2025. Ngành Giáo dục đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp và đưa ra những giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đảm bảo tiến độ; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt chỉ tiêu giao…

Thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Tính đến thời điểm tháng 12/2023, tỉnh Lai Châu có 8/8 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt tỷ lệ 100%; 106/106 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt tỷ lệ 100%; số trẻ đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học là 43.359/43.719, đạt tỷ lệ 99,2%; số trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 là 10.796/10.796, đạt tỷ lệ 100%; trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học là 11.816/12.098, đạt tỷ lệ 97,7%; số trẻ 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học. Số người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục 1.258/1.290, đạt tỷ lệ 97,5%.

Tổng số giáo viên toàn tỉnh 3.347 giáo viên, 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định và đạt chuẩn nghề nghiệp. Hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định của Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/1/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác duy trì nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh có 3.099 phòng học, đạt tỷ lệ 1,36 phòng/lớp; tỷ lệ trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia đạt 65,1%. 100% trường Tiểu học có sân chơi, bãi tập, các phòng chức năng đảm bảo theo quy định; 100% số lớp có đủ thiết bị tối thiểu và được sử dụng thường xuyên… Tính đến thời điểm tháng 12/2023, tỉnh Lai Châu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Thảo luận tại buổi làm việc, thành viên Đoàn kiểm tra, thành viên Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh đã tập trung vào những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chất lượng giáo viên phục vụ công tác giáo dục toàn tỉnh…

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục trên địa bàn, trong đó đặc biệt quan tâm ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách đặc thù cho giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh là sự nỗ lực, đồng thuận, đóng góp của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và cả hệ thống chính trị. 

Để tiếp tục duy trì và giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đề nghị Đoàn kiểm tra tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ, động viên, định hướng những giải pháp trong thời gian tới để công tác giáo dục của Lai Châu nói chung và công tác phổ cập giáo dục, xóa mũ chữ của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực hơn, chất lượng hơn…  

Đồng chí Trịnh Hoài Thu - Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Hoài Thu - Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả của tỉnh Lai Châu đã đạt được trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh Lai Châu là đơn vị thứ 33 trong cả nước, là 1 trong 5 tỉnh trong vùng trung du và miền núi phía Bắc được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Đồng thời đề nghị, Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành các chế độ, chính sách cho ngành Giáo dục của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giáo dục. 

Phát huy vai trò của Ngành Giáo dục trong công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về công tác giáo dục, phấn đấu nâng cao hơn nữa từng mục tiêu phổ cập; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND điều chỉnh bổ sung chính sách cho người dạy, người học theo điều kiện của tỉnh; quan tâm bố trí, sắp xếp tuyển dụng giáo viên như các môn tiếng Anh, âm nhạc, mĩ thuật… Tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên nhằm đạt chất lượng giáo dục, đáp ứng các điều kiện triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới…

Thành viên Đoàn công tác, Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh đã chứng kiến ký kết Biên bản kiểm tra giữa đồng chí Trịnh Hoài Thu - Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trịnh Hoài Thu - Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đã ký kết Biên bản kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Lai Châu.


Tác giả: Nguyễn Nga
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.791
Hôm qua : 6.059
Tháng 06 : 104.108
Năm 2024 : 1.188.439
Tổng số : 82.654.532