A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Các cấp, các ngành cần phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt, sát thực tế và phải quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành

(laichau.gov.vn)

Chiều nay (9/12), UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư công năm 2023. Tại Hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã đề nghị các cấp, các ngành cần phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt, sát thực tế và phải quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố; các Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn; đại diện Hiệp hội: Doanh nghiệp tỉnh, Sâm Lai Châu, Nông sản tỉnh; Hội doanh nghiệp Xuất nhập khẩu; Chi hội chè Lai Châu; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 những tháng đầu năm; giá nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng cao... Song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự đồng hành, phối hợp của Hội đồng nhân dân tỉnh; sự điều hành quyết liệt, chủ động, linh hoạt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt sự ủng hộ, tin tưởng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi và phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được củng cố, giữ vững, các hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu Khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Năm 2023 là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch năm 2023 vừa được HĐND tỉnh thông qua tại phiên họp chiều nay, dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức với rất nhiều chỉ tiêu, đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực hơn nữa mới có thể hoàn thành kế hoạch được giao. Vì vậy đề nghị các cấp, các ngành không bàn chỉ tiêu cao, thấp, mà tập trung bàn các giải pháp hữu hiệu để triển khai thực hiện, trên cơ sở dự báo thật tốt những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện các chỉ tiêu; phát huy những lợi thế, thế mạnh, những ưu điểm và kết quả đạt được; thể hiện sự quyết tâm và niềm tin thực hiện bằng được các chỉ tiêu đã đặt ra; chia sẻ các kinh nghiệm của địa phương mình, đơn vị mình trong thực hiện các chỉ tiêu của năm 2022 và những năm trước để cùng học hỏi, trao đổi... Tại Hội nghị hôm nay, với mục đích tập trung phát huy trí tuệ của tập thể, đồng chí đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát biểu nhiều ý kiến về giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành nhằm khắc phục các hạn chế năm 2022, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, góp phần quan trọng thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 do đồng chí Phạm Ngọc Phương - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày đã đặc biệt nhấn mạnh các mục tiêu cụ thể năm 2023 đó là: Tốc độ tăng trư­ởng tổng sản phẩm trên địa bàn khoảng 9,0%. GRDP bình quân đầu người khoảng 52,9 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 225 nghìn tấn. Tiếp tục nâng cao chất lượng và từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với các xã đã công nhận đạt chuẩn trước năm 2022 và triển khai xây dựng nông thôn mới tập trung vào các xã đạt chuẩn theo kế hoạch đến năm 2025, trong đó phấn đấu 7 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, toàn tỉnh đạt bình quân 13,9 tiêu chí/xã. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 52,3%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.450 tỷ đồng. Tốc độ tăng kim ngạch xuất nhập khẩu 3,0%. Tổng lượt khách du lịch tăng 7,6%; 99,1% thôn, bản có đường xe máy hoặc ô tô đi lại thuận lợi; 96,5% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 90% dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; 13,0 bác sỹ/1 vạn dân. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,6%, riêng các huyện nghèo giảm 5,1%. Giải quyết việc làm cho 8.440 lao động; đào tạo cho 8.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,3%; 84,1% thôn, bản, khu dân cư có nhà văn hóa; 93,3% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh; 69,8% số xã, phường, thị trấn tại các huyện, thành phố được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt...

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, xuất phát từ những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, các ngành, các huyện, thành phố cũng đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp như: Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn các huyện, thành phố; giải pháp triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải pháp về thu ngân sách, bảo tồn văn hóa và phát triển thương mại, dịch vụ du lịch; giải pháp kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã thay mặt UBND tỉnh ghi nhận và cám ơn những đóng góp, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương; cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo sát sao, HĐND đã vào cuộc đồng hành; các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp rất tích cực; cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh đầy khó khăn thách thức đã nỗ lực, cố gắng cùng với tỉnh vì sự phát triển chung.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng vì các ngành, các địa phương đã tham luận thể hiện rõ định hướng, quyết tâm đặt ra trong năm 2023. Đồng chí cho rằng trong bối cảnh mới, các cấp, các ngành cần phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt, sát thực tế và phải quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành để đạt được các chỉ tiêu đặt ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng phát biểu kết luận Hội nghị.

Về các nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bằng mọi giải pháp phải có sự tăng trưởng tốt hơn năm 2022 và hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra. Tập trung các giải pháp đối với các chỉ tiêu còn nhiều khó khăn như trồng mới mắc ca, giải ngân vốn đầu tư... Đồng thời, quan tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mang tính kết nối như Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với thành phố Lai Châu; dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông lớn phục vụ phát triển du lịch, sản xuất; các sở, ngành chức năng chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy xuất nhập khẩu, mở rộng thị trường, tiêu thụ các mặt hàng xuất khẩu của địa phương. Đẩy mạnh liên kết trong nông nghiệp và đi vào trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm; quan tâm kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP, chủ động tạo ra thị trường. Nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt quan tâm xóa mù chữ, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ động, nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục xây dựng đường biên giới hoà bình, ổn định; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại.

Về giải pháp, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần tăng cường kết nối, phối hợp, tích cực, chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương; tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành và các huyện, thành phố trong triển khai nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là về áp dụng pháp luật, khả năng dân vận tại các các huyện, thành phố. Tiếp tục quảng bá, lan tỏa hình ảnh Lai Châu, mỗi người dân Lai Châu phải là người quảng bá những thế mạnh, bản sắc văn hóa, du lịch; phát huy thế mạnh của tỉnh để phát triển du lịch mạo hiểm chinh phục các đỉnh núi cao 9/15 đỉnh cao nhất Việt Nam, phát triển du lịch cộng đồng...


Tác giả: Đinh Lan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.099
Hôm qua : 6.887
Tháng 02 : 23.629
Năm 2023 : 962.961
Tổng số : 77.148.046