A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải kiểm tra tình hình phát triển nông nghiệp tại huyện Nậm Nhùn

(laichau.gov.vn)

Thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh, hôm nay (29/11), đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chuyên viên theo dõi lĩnh vực Văn phòng UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và tình hình thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn huyện Nậm Nhùn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia kiểm tra và làm việc cùng với Đoàn có đồng chí Hà Văn Sơn – Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số phòng, ban chuyên môn thuộc huyện Nậm Nhùn; đại diện lãnh đạo xã Nậm Hàng …

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải kiểm tra thực địa tình hình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và tình hình thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn huyện Nậm Nhùn; việc thực hiện Dự án sắp xếp, ổn định dân cư bản Nậm Pồ, xã Nậm Manh, bản Nậm Cười, xã Hua Bum huyện Nậm Nhùn; Dự án đầu tư thuộc Đề án hậu tái định cư thủy điện Sơn La; Dự án thuộc Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung…

Ngay sau khi kiểm tra thực địa, tại xã Nậm Hàng, đồng chí Hà Trọng Hải đã làm việc với UBND huyện, xã Nậm Hàng về tình hình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và tình hình thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Nậm Hàng báo cáo kết quả tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã Nậm Hàng đã báo cáo nhanh kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Xã Nậm Hàng có 8 bản, 1.012 hộ, 4.486 nhân khẩu. Đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân năm 2022 đạt 33 triệu đồng/người, an ninh nông thôn ổn định, các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm còn 35,2%. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động hiệu quả… Xã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2024 xã Nậm Hàng đạt chuẩn nông thôn mới…

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn báo cáo tại buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn đã báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, sắp xếp ổn định dân cư và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Theo đó, để triển khai các mục tiêu phát triển nông nghiệp, UBND huyện đã tham mưu cho Huyện ủy bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung và Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn lãnh, chỉ đạo công tác triển khai thực hiện Đề án tại cơ sở. Hiện huyện đang thực hiện hỗ trợ các chính sách: Chuồng trại chăn nuôi; trồng cỏ và các loại thức ăn cho gia súc; hỗ trợ phát triển nuôi ong; nuôi cá lồng; phát triển sản phẩm OCOP… theo chính sách hỗ trợ sản xuất của Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu.

Toàn huyện đã trồng được 466,97/500ha cây Quế, đạt 93,38% kế hoạch. Ngoài diện tích trồng theo chương trình Nghị quyết, các hộ dân cũng đã tự đầu tư mua cây giống trồng thêm được 44,70ha. Thực hiện chăm sóc rừng trồng năm thứ 2 với 528,98ha, chăm sóc rừng trồng năm thứ 3 với 186,97ha. Thực hiện trồng được 4.750ha cây phân tán tại các xã, thị trấn Nậm Nhùn, Nậm Hàng, Lê Lợi, Nậm Ban... theo chính sách hỗ trợ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu.

Về Chương trình xây dựng nông thôn mới theo các mức độ (xã nông thôn mới, bản nông thôn mới): Bình quân tiêu chí/xã tính đến thời điểm này toàn huyện đạt 10,7 tiêu chí/xã. Đánh giá 3 xã được công nhận nông thôn mới theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh: Xã Lê Lợi đạt 12/19 tiêu chí; xã Pú Đao đạt 9/19 tiêu chí; xã Mường Mô đạt 9/19 tiêu chí.

Đồng chí Hà Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng trong năm 2023, huyện Nậm Nhùn đã và đang thực hiện các dự án thuộc Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, đã đầu tư mới 15km đường giao thông nội đồng, đáp ứng nhu cầu hạ tầng theo quy hoạch các vùng sản xuất tập trung. Đầu tư kiên cố 1 đập đầu mối và kiên cố hóa được gần 2km kênh mương thủy lợi, đáp ứng chủ động tưới cho vùng sản xuất lúa tập trung 75ha…

Huyện Nậm Nhùn cũng đang thực hiện Dự án sắp xếp, ổn định dân cư bản Nậm Pồ xã Nậm Manh, bản Nậm Cười xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương. Tổng số hộ thực hiện Dự án gồm 132 hộ dân, trong đó bản Nậm Pồ 88 hộ, bản Nậm Cười 44 hộ. Dự kiến đến 31/12/2023 sẽ hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn 100%. Ngoài ra, huyện Nậm Nhùn cũng đang thực hiện một số dự án khác trên địa bàn…

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Nậm Nhùn, xã Nậm Hàng và đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung vào một số khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất một số nội dung liên quan đến cơ chế chính sách, nguồn vốn... trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới và thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn...

Đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Nậm Nhùn tập trung vào một số nhiệm trọng tâm trong thời gian tới: Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng, cần tập trung cho phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất bài bản hơn; tập trung cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng chống rét cho gia súc, cây trồng; tăng cường công tác trồng rừng phân tán… Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục tìm kiếm thị trường, xuất khẩu lao động, tạo việc làm, thu nhập cho người dân.

Đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới tập trung cho công tác quy hoạch làm cơ sở cho việc thực hiện đảm bảo tính khả thi; chỉ đạo mỗi xã lựa chọn 1 tiêu chí, 1 điển hình trong xây dựng nông thôn mới, tạo điểm nhấn của địa phương, xã hội hóa trong việc chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn.

Về Dự án sắp xếp, ổn định dân cư bản Nậm Pồ, xã Nậm Manh, bản Nậm Cười, xã Hua Bum huyện Nậm Nhùn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải đề nghị huyện Nậm Nhùn ưu tiên sắp xếp tại chỗ cho 35 hộ, chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu huy động phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo mặt bằng cho dự án, trong đó phải xây dựng tiến độ khối lượng thi công cụ thể theo từng ngày, từng hạng mục ưu tiên để đảm bảo tiến độ Dự án. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dự án hậu tái định cư, dự án cấp nước sinh hoạt tập trung…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn hóa lại quy trình các sản phẩm theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị, tập trung cho chế biến, đầu ra cho sản phẩm…

Đối với xã Nậm Hàng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã quan tâm vận dụng, rà soát để người dân được hưởng các chính sách, tạo sinh kế cho người dân. Chú trọng xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu đạt tiêu chí thu nhập trong năm 2025 theo kế hoạch. Quan tâm đến công tác xuất khẩu lao động, chuyển đổi sản xuất, liên kết trong sản xuất giữa người dân, công ty, doanh nghiệp. Phát huy vai trò xung kích của các hội, đoàn thể trong phát triển kinh tế và tạo dựng phong trào xây dựng nông thôn mới một cách thực chất, bài bản hơn, tạo điểm nhấn, bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới của xã…

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra thực địa: 

Đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem bản vẽ thi công Dự án sắp xếp, ổn định dân cư bản Nậm Pồ xã Nậm Manh, bản Nậm Cười xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn và​​​​​ chỉ đạo trực tiếp một số nội dung của Dự án.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên bản Nậm Pồ và nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án.
Tại hiện trường máy móc đang được huy động tối đa thi công để đảm bảo tiến độ Dự án.
Đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu dân cư tổ 3 bản Nậm Manh, xã Nậm Manh (bản tái định cư thủy điện Sơn La)...​​​​
... và kiểm tra đường giao thông nội bộ, thoát nước và môi trường điểm tái định cư bản Phiêng Luông, xã Nậm Hàng.

 


Tác giả: Nguyễn Nga
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.706
Hôm qua : 7.729
Tháng 03 : 21.589
Năm 2024 : 452.424
Tổng số : 81.918.517