A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản
Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Tạo nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ để phấn đấu cơ bản hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội

(laichau.gov.vn)

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra và tiến hành Bế mạc vào chiều nay (9/12). Kỳ họp đã thông qua 20 Nghị quyết với sự nhất trí cao của các đại biểu.

Quang cảnh Kỳ họp.

Theo đó, tại Phiên Bế mạc, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết trong đó có 8 Nghị quyết thường kỳ và 12 Nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã xác định.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp.

Phát biểu Bế mạc Kỳ họp, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Ngay sau Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cử tri và Nhân dân trong tỉnh về kết quả Kỳ họp, nhất là những nội dung cốt lõi trong các Nghị quyết để Nhân dân hiểu, đồng thuận cao trong triển khai thực hiện.

Năm 2023 dự báo tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục có những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh và các Nghị quyết, Đề án, Kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Tập trung tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Trung ương phê duyệt gắn với triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực trên sơ sở bám sát quy hoạch.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu Bế mạc Kỳ họp.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tạo sự chủ động của từng cấp, từng ngành, địa phương trong triển khai thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát địa phương, cơ sở, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, không để trở thành vi phạm, sai phạm phải xử lý, ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh tại tỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chính sách của tỉnh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; điều hành chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, tiết kiệm triệt để chi thường xuyên. Tiếp tục phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Chuẩn bị chu đáo và tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch tại tỉnh, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; triển khai đồng bộ các chính sách về giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân. Làm tốt công tác nắm tình hình, nhất là ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Chuẩn bị đón năm mới 2023 và Tết cổ truyền của dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc; nỗ lực thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Hội đồng Nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2022, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, tạo nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ để tỉnh ta phấn đấu cơ bản hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong năm 2024.

20 Nghị quyết được thông qua

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023.

2. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

3. Nghị quyết về bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố để thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2022.

4. Nghị quyết quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù năm 2023.

5. Nghị quyết ban hành quy định mức chi tiền công cho các chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

6. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

7. Nghị quyết quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh.

8. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

9. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

10. Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

11. Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh.

12. Nghị quyết ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

13. Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023.

14. Nghị quyết chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

15. Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2030.

16. Nghị quyết xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới trên địa bàn tỉnh.

17. Nghị quyết quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

18. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

19. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2022.

20. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023.

 


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.089
Hôm qua : 6.887
Tháng 02 : 23.619
Năm 2023 : 962.951
Tổng số : 77.148.036