A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản
THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Lai Châu

(laichau.gov.vn)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu vừa có Thông cáo báo chí công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Lai Châu.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 (gọi tắt là Kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021, Thông tư số 06/2023/TTBGDĐT ngày 24/3/2023 và Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi). 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6/2023. Trong đó, ngày 26/6 làm thủ tục dự thi, ngày 27, 28/6 tổ chức coi thi, ngày 29/6 là ngày thi dự phòng.

Mục đích của Kỳ thi: Đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình GDTX cấp THPT; lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh

I. HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 TẠI TỈNH LAI CHÂU

1.Công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Lai Châu được thành lập tại Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu gồm 31 thành viên, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo thi tỉnh Lai Châu đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo thi. Xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản tổ chức Kỳ thi ở tất các các khâu của Kỳ thi, cụ thể:

- Kết luận số 02/KL-BCĐT ngày 21/5/2024 của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về kết luận của Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Hội nghị ngày 21/5/2024;

- Quyết định số 03/QĐ-BCĐT ngày 21/5/2024 của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Lai Châu;

- Kế hoạch số 04/KH-BCĐT ngày 21/5/2024 của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

- Kế hoạch số 05/KH-BCĐT ngày 30/5/2024 của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về việc kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

2. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi, điểm thi, phòng thi

a) Số lượng thí sinh đăng ký, đủ điều kiện dự thi

- Toàn tỉnh có 4202 thí sinh đủ điều kiện dự thi, trong đó: 1219 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp; 2655 thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh Đại học; 328 thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh Đại học. Cụ thể: Giáo dục THPT: 3732 thí sinh; giáo dục thường xuyên: 129 thí sinh; thí sinh tự do: 341 thí sinh.

- Số lượng thí sinh đăng ký dự thi: Bài thi Ngữ văn: 4136 thí sinh, Toán: 3984 thí sinh, Ngoại ngữ: 3760 thí sinh (tiếng Anh: 3754, tiếng Trung: 05, tiếng Hàn: 01); Môn thi thành phần: Vật lí: 825 thí sinh, Hóa học: 820 thí sinh, Sinh học: 777 thí sinh, Lịch sử: 3356 thí sinh, Địa lí: 3340 thí sinh, GDCD: 2999 thí sinh.

b) Số lượng điểm thi/phòng thi

- Tỉnh Lai Châu có 01 Hội đồng thi; 21 điểm thi (25 đơn vị trường được đặt địa điểm thi dự phòng); 228 phòng thi (tăng 17 phòng so với năm 2023); 04 phòng thi ghép (Bài thi Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn); Phòng chờ thi: 07 phòng chờ vào, 17 phòng chờ ra; 26 phòng thi dự phòng.

- Số lượng phòng thi và số thí sinh cụ thể của từng điểm thi:

TT

Điểm thi

Số lượng phòng thi

Số thí sinh

1

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

25

477

2

Trường THPT thành phố Lai Châu

17

314

3

Trường THPT Quyết Thắng

10

190

4

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Lai Châu

07

124

5

Trường THPT Bình Lư

14

263

6

Trường THCS thị trấn Tam Đường

05

84

7

Trường THPT Phong Thổ (Điểm trường Mường So)

15

285

8

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Phong Thổ

08

148

9

Trường THPT Dào San

05

76

10

Trường THPT Sìn Hồ

17

323

11

Trường THPT Nậm Tăm

10

187

12

Trường THPT Mường Tè

09

160

13

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Mường Tè

07

124

14

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ka Lăng huyện Mường Tè

08

142

15

Trường THPT Than Uyên

12

225

16

Trường THCS thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên

07

126

17

Trường THPT Mường Than

09

162

18

Trường THPT Mường Kim

09

168

19

Trường THPT Tân Uyên

13

245

20

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Tân Uyên

08

142

21

Trường THPT Nậm Nhùn

13

327

Tổng cộng

228

4202

3. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên huy động làm thi

Số lượng tham gia tổ chức Kỳ thi 1558 người, trong đó: Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh: 31 người; Hội đồng thi: 12 người; các Ban của Hội đồng thi: 1446 lượt người; Nhân sự cho công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi: 79 người; Số lượng tham gia đảm bảo an toàn cho Kỳ thi khoảng 162 người.

4. Những điểm mới về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021, Thông tư số 06/2023/TTBGDĐT ngày 24/3/2023 và Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì năm 2024 có 20 điểm sửa đổi, bổ sung so với năm 2023. Tuy nhiên với thí sinh có 05 điểm mới, cụ thể:

(1) Thêm 05 chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tiếng anh

Năm 2023, để được tính điểm 10 môn tiếng anh và được miễn không phải thi môn học này, học sinh cần phải có chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL ITP đạt 450 điểm, TOEFL iBT đạt 45 điểm và đạt IELTS 4.0.

Tuy nhiên, theo Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT mới được ban hành thì kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ bổ sung thêm 5 chứng chỉ ngoại ngữ để học sinh có thể được xét miễn thi tiếng anh, gồm có những chứng chỉ sau:

- Chứng chỉ tiếng anh B1 Preliminary, B1 Business Preliminary, B1 Linguaskill;

- Chứng chỉ Aptis ESOL B1;

- Chứng chỉ Pearson English International Certificate (PEIC) level 2;

- Chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng (Nghe và Đọc 275, Nói và Viết 120);

- Chứng chỉ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP).

(2) Được đăng ký môn ngoại ngữ thi tốt nghiệp khác với môn đang học tại các trường THPT

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đó chính là việc thí sinh có thể đăng ký thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường cấp 3.

Cụ thể, theo Điều 3 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT) thì kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ gồm có 5 bài thi, cụ thể như sau:

- 3 bài thi độc lập mang tính bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn);

- 1 bài thi tổ hợp KHTN (Khoa học Tự nhiên) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học;

- 1 bài thi tổ hợp KHXH (Khoa học Xã hội) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX (Giáo dục thường xuyên) cấp THPT.

Do đó, để được xét đậu kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh học tại trường THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (có thể đăng ký môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ học tại trường) và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Đối với thí sinh giáo dục thường xuyên thì cần phải dự thi 3 bài thi, gồm 02 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

(3) Thí sinh tự do chỉ được đăng ký 01 tổ hợp môn thi

Theo khoản 3 Điều 12 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT) thì thí sinh đã có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh sẽ được đăng ký dự thi các bài thi độc lập.

Tuy nhiên đối với bài thi tổ hợp, thí sinh tự do sẽ chỉ được đăng ký 1 bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần trong cùng 1 bài thi tổ hợp.

(4) Thí sinh thi bài thi tổ hợp sẽ có phòng chờ riêng

Thông tư 02/2024/TT-BGDĐ đã ban hành quy định mới về phòng chờ cho các thi sinh thi bài thi tổ hợp.

Cụ thể, theo khoản 5 Điều 14 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐ (bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BGDĐ) thì đối với thí sinh chỉ thi môn thi thành phần thứ nhất và/hoặc thứ hai trong bài thi tổ hợp, sau khi nộp phiếu TLTN (phiếu trả lời trắc nghiệm), thí sinh ra khỏi phòng thi và di chuyển về phòng chờ ra cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi khu vực thi;

Đối với thí sinh chỉ dự thi môn thi thành phần thứ hai và/hoặc thứ ba trong bài thi tổ hợp sẽ phải có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị. Nếu thí sinh đến sớm hơn (trước giờ phát đề thi từ 15 phút trở lên) thì phải vào đợi tại các phòng chờ vào;

Còn với thí sinh chỉ dự thi môn thi thành phần thứ nhất và thứ ba trong bài thi tổ hợp thì ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, đặt Phiếu TLTN sao cho phần tô câu trả lời úp xuống mặt bàn tại vị trí ngồi của thí sinh và bảo quản Phiếu TLTN trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo.

(5) Bổ sung thêm vật dụng được phép mang vào phòng thi

Căn cứ theo khoản 4 Điều 14 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT) quy định về việc tuân thủ các quy định trong phòng thi như sau:

- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi những vật dụng sau: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác);

- Cấm mang vào phòng thi: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

So với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái, kỳ thi năm nay đã bổ sung thêm những vật dụng được phép mang vào phòng thi gồm: Ê ke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình.

Đồng thời, kỳ thi năm nay cũng bổ sung thêm quy định cấm một số vật dụng được phép mang vào kỳ thi như: Giấy than, bút xóa,...

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

1. Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí tổ chức Kỳ thi

Các điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho Kỳ thi: Phòng thi, phòng làm việc, phòng bảo quản đề thi, bài thi. Đã lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại các điểm thi, địa điểm chấm thi. Đảm bảo việc chi trả chế độ làm thi, công tác phí cho cán bộ tham gia các khâu của Kỳ thi theo quy định; đảm bảo kinh phí cho mua sắm thiết bị, văn phòng phẩm, ấn phẩm phục vụ Kỳ thi.

2. Công tác tập huấn nghiệp vụ coi thi và thanh tra thi

- Ngày 16/4/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh cho lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở có liên quan đến Kỳ thi; Hiệu trưởng/Giám đốc Trung tâm; Phó hiệu trưởng/Phó Giám đốc trung tâm (phụ trách chuyên môn); cán bộ làm công tác thi và tuyển sinh; cán bộ kỹ thuật nhập liệu.

- Ngày 12/6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. Sau buổi tập huấn 79/81 người đã làm bài kiểm tra và đều đạt yêu cầu, sẵn sàng tham gia vào thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi (02 người vắng mặt).

- Theo kế hoạch của Hội đồng thi, dự kiến ngày 24/6/2024 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các Trưởng Điểm thi, Thư ký và Thanh tra coi thi.

3. Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, xử lý tình huống bất thường và tổ chức Kỳ thi

- Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cụ thể:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỳ thi, phân công nhiệm vụ các thành viên; thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện để Kỳ thi trên địa bàn diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể và các ban, ngành địa phương để có hỗ trợ chế độ trong các ngày thi cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo trong kỳ thi không có thí sinh nào không thể tham gia Kỳ thi vì khó khăn về kinh tế hay điều kiện đi lại. Đến thời điểm hiện tại các huyện, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện và phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch để tổ chức Kỳ thi.

- Phối hợp với ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Xây dựng kế hoạch về công tác truyền thông, tuyên truyền, thông tin về Kỳ thi đảm bảo theo Quy chế và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh: Xây dựng kế hoạch phối hợp cử người tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các khâu tổ chức Kỳ thi theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính: Tham mưu bố trí đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh: Xây dựng phương án cung cấp nguồn điện (kể cả nguồn điện dự phòng) và cử nhân sự phục vụ cho công tác của các Ban: In sao đề thi, coi thi, Làm phách, chấm thi bài Tự luận, chấm thi Trắc nghiệm.

- Phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh: Xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng cán bộ tham gia các khâu của Kỳ thi (như: Nhận bộ đề thi gốc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo; In sao đề thi; Vận chuyển bàn giao đề đến các Điểm thi; Coi thi; Chấm thi; Bảo mật đề thi, bài thi,…); có phương án đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, an ninh trật tự và an toàn giao thông, phương án phòng chống thiên tai mưa lũ,…đảm bảo an toàn cho thí sinh và lực lượng cán bộ tham gia làm thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt Công an tỉnh đã phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra các điều kiện trước Kỳ thi; bố trí đảm bảo lực lượng bảo vệ đề thi, bài thi 24h/ngày an toàn, đúng quy chế.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải: Xây dựng kế hoạch, lên phương án xử lý kịp thời đối với các tuyến đường thường xuyên xảy ra sạt lở đảm bảo cho giao thông luôn được thông suốt trước, trong và sau kỳ thi để cán bộ làm thi và thí sinh di chuyển thuận lợi, đặc biệt là công tác vận chuyển đề thi đến các Điểm thi và vận chuyển bài thi từ các điểm thi về Hội đồng thi đảm bảo thời gian theo quy định trước diễn biến bất thường của thời tiết và mùa mưa nên có thể xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông: Xây dựng kế hoạch và có phương án đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông, thông tin liên lạc, vận chuyển tài liệu thi bằng đường bưu điện trong và ngoài tỉnh trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

- Phối hợp với Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, đưa tin về chủ trương, kế hoạch tổ chức trước, trong thời gian thi.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi

- Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tổ chức kiểm tra công tác triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại 21 điểm thi từ ngày 14/6 đến hết ngày 25/6/2024 theo Kế hoạch số 05/KH-BCĐT THPT ngày 30/5/2025. Theo kế hoạch Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh thành lập 02 Đoàn kiểm tra đi kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi. Hiện tại đã và đang thực hiện kiểm tra khâu chuẩn bị thi tại nơi dự kiến đặt địa điểm in sao và các đơn vị được lựa chọn đặt điểm thi chính thức và dự phòng tại các huyện Tam Đường, Nậm Nhùn, Mường Tè.

- Sở Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo ban hành kế hoạch, quyết định thanh tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Lai Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị bảo đảm các điều kiện để sẵn sàng triển khai tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi theo đúng kế hoạch và lịch công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông cáo báo chí!

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Sở GD&ĐT Lai Châu.

Tầng 4, Nhà E, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu. 

ĐT: 02133.799.569./.


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 805
Hôm qua : 9.988
Tháng 07 : 204.296
Năm 2024 : 1.489.096
Tổng số : 82.955.189