• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ thị về triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Lai Châu

(laichau.gov.vn)

Hôm nay (10/3), UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chỉ thị nêu rõ: Triển khai Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, từ ngày 01/7/2022, tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã chuyển sang đăng ký và áp dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính. Việc triển khai hóa đơn điện tử đã đem lại hiệu quả to lớn cho xã hội, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của Tỉnh.

Bên cạnh những kết quả trên, các hình thức hóa đơn điện tử thông thường như hóa đơn có mã, hóa đơn không mã đã triển khai trong thời gian qua chưa đáp ứng tốt cho một số hoạt động đặc thù, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng số lượng hóa đơn rất lớn như: Hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, siêu thị, kinh doanh vàng bạc…. Do đó, ngành Thuế đã xây dựng giải pháp và chính thức vận hành từ ngày 15/12/2022 hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền, góp phần thực hiện công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn, thông qua đó, để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, ý thức hơn về quyền được nhận hóa đơn để minh bạch trong mua bán, được bảo vệ quyền lợi và tham gia dự thưởng Chương trình "Hóa đơn may mắn"; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thuế tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả hoá đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hoá đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo tình hình thực tế trên địa bàn, đúng lộ trình đề ra của Tổng cục Thuế. Tập trung đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài tại địa phương tổ chức tuyên truyền kịp thời những lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền và các nội dung quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.

- Tiếp tục rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định để trực tiếp thông báo, hướng dẫn triển khai thực hiện.

- Công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế, nắm bắt và xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thuế những nội dung vượt thẩm quyền để tháo gỡ kịp thời.

- Rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; tăng cường tuyên truyền đến người dân về quyền lợi của việc yêu cầu lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ; phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh đặc biệt là các cơ sở kinh doanh theo mô hình chuỗi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, vàng trang sức mỹ nghệ,… đảm bảo việc xuất hóa đơn đầy đủ đối với từng giao dịch không phân biệt giá trị từng lần khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

- Tổng hợp, đánh giá tổng kết việc triển khai hoá đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thuế và các cơ quan chức năng theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thuế, tập trung tuyên truyền về lợi ích và quyền lợi khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp qua nhiều kênh thông tin, các tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan Thuế đều được đăng tải trực tuyến trên trang web của Tỉnh và các trang mạng xã hội hợp pháp.

- Tuyên truyền nội dung mới của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền, vận động người nộp thuế thực hiện văn minh thương mại (mua, bán hàng hóa có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; nâng cao uy tín của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; kê khai trung thực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước....), góp phần đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền từ khi đăng ký thành lập mới doanh nghiệp; phối hợp với Cục Thuế tỉnh tuyên truyên việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Công thương

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa trên khâu lưu thông, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ mua vào của người nộp thuế; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

- Tăng cường trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực, đặc biệt là bán lẻ hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng.

- Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về đăng ký thuế của cá nhân trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thuế để thực hiện sử dụng mã số thuế là số định danh cá nhân theo quy định của Luật Thuế; hỗ trợ giải pháp kỹ thuật để cho phép đọc thông tin người mua hàng từ thẻ căn cước công dân giúp cho việc lập và xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhanh chóng, thuận lợi....

- Cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới trong việc sử dụng không hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính hoặc gây thất thu cho Ngân sách nhà nước để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

5. UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác phối hợp với Chi cục Thuế trong quá trình thực hiện triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

- Phối hợp với cơ quan Thuế để đề xuất các giải pháp chống thất thu Ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ ít lấy hóa đơn (dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vàng bạc,....

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

- Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị này trên hệ thống Đài phát thanh - Truyền hình và Trang thông tin điện tử của địa phương.

6. Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn

- Thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng thời hạn và thông báo của cơ quan Thuế.

- Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi để cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan hỗ trợ, giải quyết theo quy định.

7. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Cục Thuế tỉnh để xem xét, hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.


Tác giả: Thu Hoài BT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.369
Hôm qua : 14.087
Tháng 03 : 504.580
Năm 2023 : 1.775.669
Tổng số : 77.960.754