• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

(laichau.gov.vn)

Hôm nay (28/4), UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 1596/UBND-TH về việc tăng cường triển khai các  biện pháp cấp bách phòng  cháy, chữa cháy rừng.

Công văn nêu rõ: Theo tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn Lai Châu, tình trạng nắng nóng trên địa bàn tỉnh đang diễn ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt tại các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 20 - 25%; nhiều khu rừng đang ở cấp dự báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra các vụ cháy rừng; tình trạng đốt nương, các điểm cháy nhỏ vẫn xảy ra. Nguy cơ tiếp tục xảy ra các vụ cháy rừng trên địa bản tỉnh là rất cao.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện: Số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2024 về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh: Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và  tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng”; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024; Công văn số 1209/UBND-KTN ngày 05/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng,... đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
 
- Tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng trong thời gian cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
 
- Chỉ đạo các lực lượng Kiểm lâm bố trí lực lượng Thường trực tại các chốt, trạm để kiểm soát chặt chẽ người ra, vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại những khu vực có mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên; tăng cường công tác tuần tra, canh gác, phát hiện sớm lửa rừng và đảm bảo lực lượng ứng trực, sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ xử lý ngay khi cháy rừng xảy ra.
 
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, các chủ rừng kiểm tra, rà soát, điều chỉnh phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo sát tình hình thực tế; chủ động bố trí các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; có quy định, nội quy đối với người ra, vào rừng trong thời gian cao điểm nguy cơ cháy rừng; thực hiện nghiêm túc, tuân thủ nguyên tắc về chế độ thông tin, báo cáo, xử lý tình huống trong phòng cháy, chữa cháy rừng.
 
- Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại trang điện tử kiemlam.org.vn; kịp thời thông tin cấp dự báo cháy rừng cho Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện, thành phố và hệ thống loa phát thanh của xã, thôn (bản), tuyên truyền lưu động bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ rừng, Nhân dân.
 
- Khi xảy ra cháy rừng phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh thông qua cơ quan thường trực (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo số điện thoại: 0973.883.705 0912.928.767) để tổng hợp, tham mưu Trưởng Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nắm, chỉ đạo.
 
2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện tốt công tác thông tin, dự báo, cảnh báo cấp cháy rừng, đảm bảo cập nhật chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố duy trì nghiêm chế độ trực phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian cao điểm cháy rừng; tăng cường tối đa lực lượng bám sát địa bàn, tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chính quyền địa phương, chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; thông tin cấp cháy rừng đến chính quyền địa phương cơ sở, các chủ rừng, trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ dân sống gần rừng.
 
- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
 
- Chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh rà soát hợp đồng khoán bảo vệ rừng; nội dung hợp đồng cần thể hiện rõ khối lượng công việc, giá trị hợp đồng, trách nhiệm của các bên liên quan trong trường hợp để xảy ra cháy rừng… để có cơ sở nghiệm thu, thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
 
3. Thủ trưởng các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
 
- Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký kết; chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương các cấp, chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo kịp thời ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng.
 
- Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố phối hợp lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng, tổ chức điều tra, xác minh, làm rõnguyên nhân, đối tượng vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.
 
4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
 
Chỉ đạo các cơ quan báo chí phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; cập nhật thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, cấp dự báo cháy rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng để người dân biết, chủ động, phòng ngừa.
 
5. Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Lai Châu
 
Thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo, kịp thời cung cấp thông tin về thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến các cơ quan chức năng để phục vụ công tác dự báo tình hình thiên tai, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
 
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể
 
Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng tiếp tục tuyên truyền tới các đoàn viên, hội viên và Nhân dân các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; không đốt dọn thực bì, sử dụng lửa trong rừng, gần rừng trong thời điểm nguy cơ cháy rừng cao; sẵn sàng tham gia ứng phó chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có cháy rừng xảy ra. 
 
7. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh 
 
Theo nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp tục tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu quả./.

Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.565
Hôm qua : 4.695
Tháng 06 : 101.823
Năm 2024 : 1.186.154
Tổng số : 82.652.247