• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2020-2021

(laichau.gov.vn)

Hôm nay (15/10), UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn số 2296/UBND-TH về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2020 - 2021.

Ảnh minh họa.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố trong những tháng cuối năm và mùa hanh khô năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Chương trình hành động số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCCC; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nghị quyết số 99/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2919 của Quốc hội; Kế hoạch số 1303/KH-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, kiến thức về PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chủ động tự kiểm tra công tác PCCC và khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị mình; làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC; thành lập và duy trì hoạt động của đội PCCC cơ sở theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCCC năm 2021 của cơ quan, đơn vị; bố trí kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn, thực tập phương án chữa cháy; bảo dưỡng, sửa chữa thay thế, bổ sung các phương tiện chữa cháy tại chỗ; mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định.

Công an tỉnh phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC; hướng dẫn các biện pháp chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản khi có cháy, nổ xảy ra.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ phát sinh cháy, nổ; đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở, khu vực diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở trọng điểm về chính trị - kinh tế - xã hội, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, khu dân cư, hộ kinh doanh kết hợp nhà ở...; kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở; rà soát lập, thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại các cơ sở trọng điểm, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện thường trực kịp thời tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và thực hiện tốt công tác PCCC đối với các đơn vị do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh quản lý theo quy định.

Tổ chức tự kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; chủ động trang bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Sở Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn trong quy hoạch, xây dựng các dự án, công trình đảm bảo an toàn PCCC theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu chỉ đạo các bộ phận chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn về PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra phù hợp với điều kiện thực tế và tiếng nói các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các tin, bài, chuyên đề, phóng sự về PCCC và CNCH trên địa bàn, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cũng như ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác PCCC.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn PCCC tới cán bộ, giáo viên, học sinh; chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ cho các trường học, mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các cơ sở giáo dục theo quy định hiện hành; yêu cầu các cơ sở, đơn vị trực thuộc thường xuyên tự kiểm tra công tác PCCC (hệ thống điện, chống sét, hệ thống thoát nạn) sắp xếp hồ sơ, tài liệu, dụng cụ học tập đảm bảo an toàn; thường xuyên tự kiểm tra việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt khu vực bếp ăn; định kỳ tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập để hình thành kỹ năng ứng phó, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn sự cố xảy ra trong học đường.

 Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có đặc tính nguy hiểm cháy, nổ, hóa chất độc hại trên địa bàn để chủ động phòng, ngừa cháy, nổ xảy ra. Xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

Sở Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho cán bộ, y, bác sỹ, người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về PCCC tại các đơn vị thuộc diện quản lý; trang bị đầy đủ phương tiện PCCC tại chỗ, bố trí lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống PCCC tại các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thành phố đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

Xây dựng và tổ chức thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại các Bệnh viện và các Trung tâm Y tế tại các huyện, thành phố.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC và CNCH trên địa bàn, cơ sở thuộc phạm vi quản lý theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng; xây dựng kế hoạch tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng đối với các khu rừng; tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, phân công thường trực, canh phòng ở những khu vực trọng điểm để quản lý người vào rừng trong mùa hanh khô và phát hiện xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra; đề xuất trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng; tổ chức tốt công tác phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tăng cường công tác tuyên truyền PCCC, xây dựng, củng cố lực lượng dân phòng đảm bảo số lượng, chất lượng; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lực lượng tại chỗ của cơ quan, các xã, phường, thị trấn, các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Bố trí kinh phí cho công tác PCCC; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống PCCC tại các cơ quan, đơn vị, các chợ; mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các cơ sở thuộc diện quản lý; định kỳ tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại trụ sở cơ quan theo đúng quy định của Luật PCCC; mua sắm, trang bị phương tiện PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC tại địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC; vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán, hộ gia đình tự nguyện di rời các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, độc hại ra các vị trí đảm bảo an toàn PCCC.


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12.210
Hôm qua : 23.779
Tháng 10 : 272.201
Năm 2022 : 8.286.221
Tổng số : 73.405.194