• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

(laichau.gov.vn)

Chiều nay (10/1), Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị toàn tỉnh tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Tống Thanh Hải - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố; Bí thư, Trưởng phòng, Trưởng Ban Tổ chức các Đảng ủy: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sùng A Nủ báo cáo kết quả công tác năm 2023.

Năm 2023, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát chương trình công tác của cấp ủy, các kết luận giao ban hàng quý, giao ban khu vực của Ban Tổ chức Trung ương, chủ động, tích cực tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đã tham mưu lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Công tác cán bộ được thực hiện bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ. Tham mưu kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện; luân chuyển, điều động, bố trí sắp xếp cán bộ. Quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm. Tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn phù hợp với thực tiễn. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 1.121 đảng viên mới. Trong năm, toàn tỉnh đã luân chuyển, điều động 176 đồng chí; mở 213 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 17.346 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Thường xuyên kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là về công tác tổ chức, cán bộ. Tích cực đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Năm 2024, ngành Tổ chức Đảng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về công tác cán bộ; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm; công tác tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát…

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm 2023. Đồng chí đề nghị: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tổ chức, quán triệt sâu sắc chủ đề công tác của Tỉnh ủy năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ để chuẩn bị trước một bước nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp triển khai phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; thực hiện chuyển đổi số gắn với đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật Đảng, Nhà nước... 

Lãnh đạo huyện Tam Đường phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị các đại biểu tập trung nêu những khó khăn và chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Lê Thị Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kết luận Hội nghị.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện trong năm 2024, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí  Lê Thị Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện các nhiệm vụ và nhóm nhiệm vụ đã được thống nhất tại Hội nghị lần này. Nhất là tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là các văn bản mới. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm theo các quy định mới của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý; tiếp tục đẩy mạnh việc luân chuyển cán bộ, kịp thời kiện toàn cấp ủy, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ có cơ cấu hợp lý. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ‘‘tự diễn biến’’, ‘‘tự chuyển hóa’’; trong đó tập trung rà soát đối với các đồng chí đủ tuổi tái cử cấp ủy, các đồng chí trong diện quy hoạch, dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030...


Tác giả: Nguyễn Chanh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.070
Hôm qua : 10.185
Tháng 07 : 174.239
Năm 2024 : 1.459.039
Tổng số : 82.925.132