Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 1 năm 2019.

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 1 năm 2019.

Ngày 19/6/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 ban hành Thông báo số 09-TB/HĐ về kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 1 năm 2019.
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 đối với viên chức và sinh viên cử tuyển ngành y tế năm 2020.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 đối với viên chức và sinh viên cử tuyển ngành y tế năm 2020.

Ngày 04/6/2020, Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 796/TB-SNV về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 đối với viên chức và sinh viên cử tuyển ngành y tế năm 2020.
Thông báo kết quả chấm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 1 năm 2019

Thông báo kết quả chấm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 1 năm 2019

Ngày 03/6/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 ban hành Thông báo số 08-TB/HĐ về kết quả chấm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2019, như ...
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức tỉnh Lai Châu năm 2020 đối với các vị trí xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn.

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức tỉnh Lai Châu năm 2020 đối với các vị trí xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn.

Ngày 21/5/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và sinh viên cử tuyển Ngành Y tế năm 2020 ban hành Thông báo số 52/TB-HĐXT về Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức tỉnh Lai Châu năm ...
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.864
Hôm qua : 8.376
Tháng 07 : 23.022
Năm 2020 : 789.539
Tổng số : 55.591.076