Kế hoạch Tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Lai Châu thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu năm 2023

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Lai Châu thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu năm 2023

Ngày 15/5/2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 743/KH-SGTVT Tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Lai Châu thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu năm 2023. 
Thông báo Tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Lai Châu thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu năm 2023

Thông báo Tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Lai Châu thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu năm 2023

Ngày 17/5/2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 771/TB-SGTVT Tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Lai Châu thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu năm 2023. 
Thông báo Công khai kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức kỳ xét tuyển dụng viên chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Thông báo Công khai kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức kỳ xét tuyển dụng viên chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Ngày 16/3/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông báo số 392/TB-HĐTD Công khai kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức kỳ xét tuyển dụng viên chức thuộc Sở ...
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 603
Hôm qua : 14.860
Tháng 09 : 300.554
Năm 2023 : 4.438.837
Tổng số : 80.623.922