A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức năm 2019 (180/TB-HĐTNNCC)

(laichau.gov.vn)
 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo đến công chức đủ điều kiện dự thi danh mục tài liệu ôn tập như sau:

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG

1. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

2. Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

3. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;

4. Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

5. Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

6. Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 02/06/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

II. MÔN TIN HỌC

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

III. TIẾNG ANH

Kiểm tra trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

IV. MÔN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Ngạch chuyên viên

1.1. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008

1.2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

1.3. Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

1.4. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

2. Ngạch Kế toán viên

2.1. Luật Ngân hàng Nhà nước ngày 25/6/2015

2.2. Luật Kế toán ngày 20/11/2015

2.3. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ngân sách

2.4. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.

3. Ngạch Kiểm lâm viên

3.1. Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017

3.2. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy đimnhj chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

3.3. Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi công ước về buôn bản quốc tế các loại động vật rừng, thực vật hoang dã nguy cấp.

3.4. Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

  

Tải văn bản: 180/TB-HĐTNNCC

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 30
Hôm nay : 6.834
Hôm qua : 6.838
Tháng 04 : 35.672
Năm 2020 : 240.697
Tổng số : 55.042.234