• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

CẬP NHẬT CÁC ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA VÀ ĐIỂM NGUY CƠ CA MẮC COVID-19 ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRONG NƯỚC (Tính đến 15h30' ngày 19/5/2021)

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Vùng đậm nàu đỏlà NGUY NƯỚC Thôn Quan Nhân,Đạc Lý,Lý Nhân,Hà có xanh Phong 29/4/2021 oa Không, ngày /5/2021 Nam, Thôn ngày 7/5/2021 Lư,Chân Thôn Phong at 1/5/2021 2951 Lý,Lý Nhân, /5/2021 Thôn Phú Thôn Phú Lý,Lý ngày tỏa ngày 16/5/2021 Nam,Phong Khu đường Trung, Kim Bảng Ngõ Nam, Phong đường Trường Chinh, 7/5/2021 quan Trưng, bat 12/5/2021 quan BN 3583 cô theo Phong ,TT giáp ngân hàng Agribank Định ngày 8/5/2021 nhánh Nam Ý Yên,Xã Yên Thắng,Ý Yên,Nam Định, TPĐÀNĂNG Ninh Sơn Nằng, Phong 13/5/2021, Tổ6: quan BN 3883 Hiên Đông,N 12/5/2021 Trà,Đà Hiên Đông,Sơn Trà,Đà ngày 13/5/2021'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'nghiệp (KCN) 6Hà Đồn, Hải Bắc,Son Trà,Đà Nằng, Phong Băc,Sơn Trà,Đà ngày 12/5/2021 13/5/2021 Siêu, Tây ngày Trà, Phong Nằng, Phong 3642 3/5/2021 3638 Hòa Minh, Chiều Chiều Nằng, Phong ngày 3/5/2021 ngày 13/5/2021; Vang,Đà 3640 New Phương Đông Đống a,Thuận Phưá»›c, Châu,Đ Nằng,Ngày 28/4/2021 ngày Châu, Nằng, Phong 13/5/2021 Đình Châu,Đà Chung Fhome ngày Châu, Nằng Phong Khê,Đà 2/5/2021 ngày 3/5/2021 Phong Nam Hội n,Quảng Nam, ngày 13/5/2021 19h ngày /5/2021 Trung Anh,Hà Anh,Ha 0/4/2021 Kim 0/4/2021 Nội,22/4 thôn ngày Long,Kin 30/4/2021 Thôn Anh,Hà Hồng 23/4/2021 Anh,Hà Phong 7/5/2021 Trung Phố Tháịnh iệt,Quận Hoàng Mai,Hà Nội,23/4- Phong 2/5/2021'

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Phố‘ Tây, Nội, Phong ngày /5/2021 Sân ngày Tây, Nội, Nội, Xóm Tòa Thanh Hà, Khê Thanh Oai, Nội, Phong ngày 8/5/2021 ta ngày 14/5/2021 Tín,H Phong tỏa Tín), Hiền Nội, Chung Nội,Tù Booyoung ngày hóa Đông,Hà ội,Phong từ ngày 12/5/2021 ,Bến Yên Tòa ngày Hemico Đông, ,Phong ừ 14/5/2021 9/5/2021 Đê,Kim ngày Lâm,Hà ừngày 9/5/2021 ,Tầng ổdâ dân Siêu Hông hà ngày 1/5/2021 Dâu Hà,Hà Nội,Sáng huyện Quán cống Nghĩa ngày Hòa Bình,Hòa phổ Nguyá…n từ 7h30 5/5/2021 dân phố‘ Nghĩa Lộ, Phùng ỏa Kiên,TX ngày trung Phúc Hưng ngày 06/5/2021 Mỹ ngày 07/5/2021'

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TDP Xuân Thượng,P Phúc Thắng,T Phúc Yên,Vĩnh Phúc,Phong PTiền Châu,T Phúc 308,PTiền h.ngt 18h ngày 6/5/2021 6/5/2021 ừ18 ngày đến Trưng tỏa 18h Báo tỏa Văn,Y Tiến Liên 1/5/2021 ạc,Vi Phong toa Thôn 1 Thôn Định, Yên 9/5/2021 Thôn Xuyên Tam Hồ»ng, Phúc, Phong 8/5/2021 trần Vĩnh 5/5/2021 9/5/202 Thực giãn toàn theo 6/5/2021,Thái Bình, Thái Bình Phong tỏa 6/5/2021 Thôn tỏa Thuận, Phong Thụy, ừ6/5/2021 Quan, Bình, Phong tỏa 6/5/2021 Thái Bình Thần Kinh. Khuđ Petro Thang Khoa Ngõ thương chinh ong Trung,TP Thái Đinh Tiên Hoàng, Kỳ Bá,TP Thái Bỏng, Trung tâm Bình, từ 14/5/2021'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Đường Đại Sô ngờ 17, Đường Bôn Phong 1 14,TP 13/5/2021 Bình,T Bình,Phong Thá tỏa 13/5/2021 Đức,TE Việt Thọ, 10,Kim Đức,TP Việt Trì,Phú am khu3 Thanh Bình,TP HẢI Dương Ngân ngày từ6/5/2021 ngà đến ngày ngày Hông Phong,Quận Thành Quyền,Hả Phòng, ngày 4/5/2021 7/5/2021 Quận rung ngày Phòng,Phong ừngày 6/5/2021 Lộc Phòng, hong ngày 8/5/2021 ngày /5/2021 hàng Thị, trọng Điệ Bàng,H Phòng, Khoảng đến Phủ,Hồ»ng Bàng,Hải Phòng, ngày 1/5/2021 đên h40ngày 10/5/2021 8/5/2021 Phòng, TỈNH LÀO đến ngày 10/5/2021 Khách Pao's, Tổ1, Cầu Mây,T Sa Pa,Lào Cai,17 30/4-12h 2/5/2021 Việt Hà,H Tĩnh, Hà,Hà Tình, NGHỆ AN Quỳnh tỏa'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Tâm iến,Quỳnh ập,Hoàng Mai,Nghệ An,Phong Đồng iến,Quỳnh Hoàng lai,Nghệ ,Phong ba Mai,Nghệ An,Phong Hải 6/5/2021 6/5/2021 Sơn ,Phong Mai,Nghệ Lập,Hoàng Mai,Nghệ n,Phong Mai,Hoàng Mai,Nghệ 6/5/2021 ,Thực 6/5/2021 THANH Chung Đông ngày 7/5/2021 Thanh QUẢNG NINH loa, Tổ Khu 7,Hồng Hà,TP Long,Quảng Ninh, 2,Hồ“ng Hạ Hộ™i,Châu Khê,Thị Gạo,P Ninh,từ 30/4 5/5/2021 Chấn,Thị Sơn,Băc Ninh, Tháịnh Hương Kim Ninh, Trấn Thứa,Lương Bắc Ninh, Kênh,I ương Bắc Du,Bắc tỏa Mão huyện ngày Ninh,Từ 29/4-1/5/2021 Xóm Điền, Thuận xóm Ninh, Ninh, Ninh, Ninh, Mão n,Thuận Ninh, Ninh, Xóm Điền, Thuận Thành Hà,Hà Ninh, Thành, Ninh, ,Phong toa 13/2/2021 Tiện, Xuân âm Thuận Ninh,'

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'thông Nguyên Môi công chứng Tât Thắng, Trưng, Suối Bắc Ninh, Xá,T Bắc Ninh, Bắc Ninh, ngày ngày 5/5/2021 tỏa Khu 12/5/2021 Ninh, Ninh, Chủa, Bắc Ninh,4/5-5/5/2021 Ninh, Phong Quế Ninh, ngày 6/5/202 Ninh, Từ9 theo Chi đên 3 ngày 5/5/2021 Quể Bắc Ninh, ngày 18/05/2021 Đồng Sơn,T Giang,T Phương 08h00'- 9h30 ngày 12/5/2021 thông 3,Phương àn2 khẩn Phong Nam,E 8/5/2021 Giang Phong 8/5/2021 13/5/2021 Phong toa 15/5/2021 Thôn Điện,Lục Thôn ngày Sa,Xã Cấm Phong ừ8h ngày 12/5/2021 Vận XãB Sơn, 12/5/2021 7/5/2021 Giang Phong ngày 1/5/2021 Thôn Phú, Khám Lạng, Nam, 14 Giang, Phong ỏa ngày 2/5/2021'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Thôn Đáng, Toàn Giang, Phong Nam cách 12/5/2021 ngày 12/5/2021 3/5/2021 ách hộ giãn cách 12h ngày 13/5/2021 hội toàn huyện Lục Nam chỉth 16,Lục Nam,Bắo Giang. ngày 19/5/2021 Ngạn, Ngạn,B 4/5/2021 ngày Trung,Việt Công dânh Phong ỏa Minh, ên,Bắc Nếnh,Việt Yên,Bắc 13/5/2021 ên,Bắc Phong Phong 3/5/2021 Vũng 15/5/2021 Trung Thôn Yên,Bắc 7/5/2021 7/5/2021 phần Đầu,T Yên,Bắc Phong 14/5/2022 15/5/2021 Yên,Bắc tỏa 15/5/2021 phần Ngõ Trại, Thôn Đức, Yên,Bắc tỏa 14/5/2021 Công 7/5/202 Hosiden Nam Quang Châu, Yên,Bắc Giang, Phong Công Phần 14/5/2021 15/5/2021 (Vina VSun công nghiệp Phong Trám, 17/5/2021 Công Yên,Bắc Moatech, Phong từ 17/5/2021 Yên,Bắc Giang,'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Công phần ietnam Sunergy Vsun), Yên,Bắc Giang, Đồng Thôn ké Hương Yên,Bắc Lạng Giang Giang, Phong 18/05/2021 ngày 14//52021 ngày Lạng Giang, Giang, Pjhong ngày Xã dân Hưng, Lạng trần Vôi Pjhong 14/5/2021 Bắc Giang, jhong a ngày 14/5/2021 Giang, Giang, bằng ngày Văn 3/5/2021 Liểu,Y Sơn 1,Yên Dũng,Bắc Giang, Dũng, 14/5/2021 19h30' ngày Giang, hong tỏa Thôn 17/5/2021 Việt,Yên Dũng, Giang, ,Phong 7/5/202 cách ngày 18/05/2021 toàn uyện kă,Tiền Phong, Dũng Dũng, Giang, ngày 18/05/2021 Giang, ngày 19/5/2021 Sơn, Trung Thôn Sơn, Lạng Sơn,Lạng Đài,Hòa Lũng,Lạng ,Hòa 14/5/2021 Thôn Trại Miêu,Minh ơn,Phong 14/5/2021 Lũng,Lạng Phong 14/5/2021'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Thôn Xa,Minh Hòa,Hữu Lũng,L Sơn,Phong 17/5/2021 Thôn 15/5/2021 Quyền 1,Hùng Định,Lạng Sơn, Thât Khách Mường Thanh, Hiệu,Mộc Châu,Sơn ,Phong ngày 8/5/2021 ,Nam 18/05/2021 Điện 6,Nam Biên, Điện Biên,23h ngày 3/5/2021 7h30 ngày 14/5/2021 Quán Nguyá…n Chả ngày Chợ Điện Điện Phủ,Điện Biên,7h Biên,8h o ngày 30/4/2021 ngày 3/5/2021 758 đến Biên,22h- ngày phút Võ 2/5/2021 gân Biên,9h -9h30 ngày 2/5/2021 Điện Điện Điện 9h45 Điện 2/5/2021 Hùn 4/5/2021 Phòng diên Phủ,Điện Biên,20h Tòa nhân ngày tỉnh) Mường Thanh,TP Điện Biên Phù,Điện Điện Phương) Phủ,Điện Biên,1 động đến biên,P ngày hanh,T Điện Biên Điện Biên Phủ,Điện Biên,từ hngày trường dương'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Điện Biên Biên,từ trường Điện dương làm Biên,21h Phủ,Điện Biên,20h-21h ngày /5/2021 liên quan Điện Biên Biên, 3758 ngày Biên,10 đên ngày ngày ,11,12,14,15/5/2021 THCS Can,P ngày Phủ,Điện Điện Biên hü,Phường h3 ngày 2/5/2021 hợp dương tính Điện Biên Phű,Điện Biên,Tù trường đến 18-5/2021 Công Phủ,Điện trường,P Thanh ngày 18/05/2021 ngày Điện Biên Điện Song jac đến Ih 1 ngày 4/5/2021 18/05/2021 Diện ngày 3/5/2021 30 4/5/2021 Biên,1 ngày ngày Điện ngày quan quan BN3838 4226, /5/2021 3838 2/5/2021 17 giờ, xăng h30 ngày /5/2021 5/5/2021 quan BN 3838 Mường Thanh),T /5/2021 Tâm Đỏ),TP Điện ngày 4,6,8, Phủ,Điện 1/5/2021'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Siêu Minh,T Điện Biên Phú,Điện Điện Biên,Điện Biên,Phong giờ phút ngày /5/2021 phút ngày 15/5/2021 ngày 3/5/2021 Phông khám Thanh Huyện BS Biên,Điện Biên,T hợp dương gày 30/4/2021 1/5/2021 Phủ,Huyện 3758 Biên,Điện Trung âm Điện ếhuyện Mường Điện Biên, Biên,9 6h30- 7h30 ngày Quất, h45- 8h15 ngày 7/5/2021, liên 10h30 Ã,Nậm Pồ,Điện 996 đến trưangày 05/5/2021 Pồ»“,Điện Quán rường Trung Học tế Huyện BN3837) Hỷ), Điện Biên, Chung Sunview ngày 7/5/2021 3994 tiêm covid Công hong Deloitte, Phong ngày 18/05/2021 ngày quận 3),Quận 3,Hồ ngày 18/05/2021 giãn Tiế Thiên Huế,từ ngày 9/5/2021 9/5/202 Huế,Phong Lộc,Thửa Thiên Huế,Phong t 13/5/2021'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TỈNH LÂM ĐỒNG Khách Hoàng Quân, /1 Nguyễn Văn Cừ,4,Tp Đà Lạt,Lâm Đồng,từ Lạt,Lâm 08h Lạt,Lâm Đồng,từ yo đường Nguyá»n đường 3/2,2,Tp Cừ,5,Tp PHƯƠNG ngày 02/05 08:30 ngày 05/05 Chuyến 08h 05/05/2021 Hiệu Sân Chuyến Bài- Hiệu VJ3613 (Nhật Nằng), Nhất), 10h15 phút Ngày 7/4/2021 1 Nằng ngày 7/4/2021 cánh Chuyế ngày Chuyên Chuyến Sô 7131 phát ngày Số Hiệu VN1572 Lạt- hành ngày 5/5/2021 ốHiệu VN160 (Đà Nằng- Hà Nội),Khoảng 10h15 2/5/2021 Thiện Minh-Hà Chuyếnb Người bên 1179 ngày 7/5/2021 Yên Nghĩa),Tù ngày 7/5/2021 Minh Ngày 5/5/2021 9h25 ngày 6/5/2021, qua Nằng, Đông Hà Quảng'

 Cập nhật ngày 19/5/2021.


Tác giả: Theo Fanpage UBND tỉnh Lai Châu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.260
Hôm qua : 19.461
Tháng 07 : 437.682
Năm 2021 : 3.210.482
Tổng số : 62.801.866