A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

CẬP NHẬT CÁC ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA VÀ ĐIỂM NGUY CƠ CA MẮC COVID-19 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG NƯỚC

(laichau.gov.vn)

CẬP NHẬT CÁC ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA VÀ ĐIỂM NGUY CƠ CA MẮC COVID-19 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG NƯỚC. Tính đến 15h ngày 08/7/2021. 

CẬP NHẬT CÁC ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA VÀ ĐIỂM NGUY CƠ CA MẮC COVID-19

 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG NƯỚC
Tính đến 15h ngày 08/7/2021

TỈNH BẮC NINH

THÀNH PHỐ BẮC NINH

Khu 1, Khu 2,Vệ An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Thực hiện chỉ thị 19 từ ngày 28/6/2021

Khu 3, Khu 4,Vệ An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Giãn cách theo chỉ thị 15 từ 12h ngày 2/7/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 các thôn còn lại,Vệ An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,từ ngày 28/6/2021

Ngõ 4, khu phố Vũ,Đại Phúc,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 28/6/2021

Ninh Xá 1, Ninh Xá 2, Ninh Xá 3, Ninh Xá 4, Nguyễn Trãi, Khu Phố Mới, Ninh Xá 5,Ninh Xá,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Thực hiện chỉ thị 19 từ 12h ngày 02/7/2021

Phố Lửa Hồng, Khu Phố 4,Phường Tiền An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Phong tỏa từ 25/6/2021

Cửa hàng Vinmart, 125 Trần Hưng Đạo,Phường Tiền An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Từ 19/6/2021 đến ngày 26/6/2021

Cửa hàng mua sắm tự chọn Thủy Chi, 63 Trần Hưng Đạo,Phường Tiền An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Từ 19/6/2021 đến ngày 26/6/2021

Quán Cháo Bà Độ, Số 1 Ngõ 41 Trần Hưng Đạo, Khu 3,Phường Tiền An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Từ 6h đến 7h ngày 22/6/2021

Cửa hang điện nước điện máy hồng trường, 433 ngô gia tự, khu 1,Phường Tiền An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Từ 17h 30 đến 18h 30 ngày 23/6/2021

Sơn Trung,Phường Nam Sơn,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Phong tỏa từ 7/7/2021

Thái Bảo,Phường Nam Sơn,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Phong tỏa từ 7/7/2021

HUYỆN QUẾ VÕ

,Thực hiện chỉ thị 19,Quế Võ,Bắc Ninh,Từ ngày 30/6/2021

TỈNH BẮC GIANG

THÀNH PHỐ BẮC GIANG

Công ty cổ phần GWT thuộc thôn Phúc Thượng,Song Mai,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 06/07/2021

HUYỆN LỤC NAM

,Thực hiện chỉ thị 19 ,Lục Nam,Bắc Giang,Từ 12h ngày 26/6/2021

Phương Lạn 2,Phương Sơn,Lục Nam,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 26/6/2021

HUYỆN LỤC NGẠN

thôn Bồng 1,Thanh Hải,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 24/6/2021

thôn Cẩm Định Cẩm Sơn,Thanh Hải,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Vàng,Thanh Hải,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Thanh Bình,Thanh Hải,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Bồng 2,Thanh Hải,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Xây Lắp,Thanh Hải,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

TDP Hồ Sen,TT Chũ,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

TDP Quang Trung,TT Chũ,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

TDP Minh Khai 1,TT Chũ,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 17/6/2021

thôn Cầu Cao,Quý Sơn,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 24/6/2021

thôn Trại Ba,Quý Sơn,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Bằng Công,Kiên Thành,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Bản Hạ,Kiên Thành,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Lam Sơn,Kiên Thành,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Minh Sơn,Kiên Thành,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Nương,Kiên Thành,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Tân Thành,Kiên Thành,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Trung Mới,Kiên Thành,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn An Toàn,Kiên Lao,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Ao Keo,Kiên Lao,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Cống,Kiên Lao,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Họ,Kiên Lao,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Hải Yên,Trù Hựu,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Sậy,Trù Hựu,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

Cầu Meo,Nam Dương,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

Giáp Sơn, Lục Ngạn,Bắc Giang,cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 18h, 29/6/2021

Phì Điền,Lục Ngạn,Bắc Giang,cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 18h, 29/6/2021

Tân Hoa ,Lục Ngạn,Bắc Giang,cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 18h, 29/6/2021

Biển Động ,Lục Ngạn,Bắc Giang,cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 18h, 29/6/2021

Kim Sơn ,Lục Ngạn,Bắc Giang,cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 18h, 29/6/2021

Phú Nhuận,Lục Ngạn,Bắc Giang,cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 18h, 29/6/2021

Đồng Cốc,Lục Ngạn,Bắc Giang,cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 18h, 29/6/2021

Hồng Giang ,Lục Ngạn,Bắc Giang,cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 00h, 27/6/2021

Biên Sơn,Lục Ngạn,Bắc Giang,cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 00h, 27/6/2021

Tân Quang,Lục Ngạn,Bắc Giang,cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 00h, 27/6/2021

Mỹ An,Lục Ngạn,Bắc Giang,cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 00h, 27/6/2021

Tân Lập,Lục Ngạn,Bắc Giang,cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 00h, 27/6/2021

Tân Mộc ,Lục Ngạn,Bắc Giang,cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 00h, 27/6/2021

Đèo Gia ,Lục Ngạn,Bắc Giang,cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 00h, 27/6/2021

Phượng Sơn,Lục Ngạn,Bắc Giang,cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 00h, 27/6/2021

HUYỆN VIỆT YÊN

Thôn Trung Đồng,Xã Vân Trung,Việt Yên,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 7/7/2021

Thôn Vân Cốc 3,Xã Vân Trung,Việt Yên,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 7/7/2021

Sen Hồ,Thị Trấn Nếnh,Việt Yên,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 7/7/2021

Thôn Hoàng Mai 2,Thị Trấn Nếnh,Việt Yên,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 7/7/2021

Thôn Hoàng Mai 3,Thị Trấn Nếnh,Việt Yên,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 7/7/2021

Ninh Khánh,Thị Trấn Nếnh,Việt Yên,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 7/7/2021

Mi Điền 1,Thị Trấn Nếnh,Việt Yên,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 7/7/2021

Mi Điền 2,Thị Trấn Nếnh,Việt Yên,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 7/7/2021

Khu Đồng Ngói, thôn Phúc Long,Xã Tăng Tiến,Việt Yên,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 7/7/2021

Núi Hiểu,Xã Quang Châu,Việt Yên,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 7/7/2021

Đài Sơn,Xã Minh Đức,Việt Yên,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 7/7/2021

HUYỆN LẠNG GIANG

,Thực hiện chỉ thị 19 ,Lạng Giang,Bắc Giang,Từ 06 giờ 00 phút ngày 01/7/2021

Thôn Đại Phú 2,Thị trấn Vôi,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 26/6/2021

HUYỆN YÊN DŨNG

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,3 xã Nội Hoàng, Tiền Phong, Yên Lư,Yên Dũng,Bắc Giang,Từ 6h ngày 28/6

,Thực hiện chỉ thị 19 các xã còn lại,Yên Dũng,Bắc Giang,Từ 6h ngày 28/6

HUYỆN YÊN THẾ

,Thực hiện chỉ thị 19 ,Yên Thế,Bắc Giang,Từ 6h ngày 28/6

HUYỆN TÂN YÊN

,Thực hiện chỉ thị 19 ,Tân Yên,Bắc Giang,Từ 12h ngày 26/6/2021

Thôn Hậu, Xã Liên Chung, Huyện Tân Yên,Bắc Giang, Phong tỏa từ ngày 07/07/2021

Thôn Đồng Sen, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên,Bắc Giang, Phong tỏa từ ngày 06/07/2021

Thôn Nguyễn, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên,Bắc Giang, Phong tỏa từ ngày 06/07/2021

Thôn Nội Hạc, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên,Bắc Giang, Phong tỏa từ ngày 06/07/2021

Thôn Lý, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên,Bắc Giang, Phong tỏa từ ngày 06/07/2021

Thôn Trong Giữa, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên,Bắc Giang, Phong tỏa từ ngày 06/07/2021

Toàn xã, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên,Bắc Giang, Phong tỏa từ ngày 06/07/2021

HUYỆN HIỆP HÒA

,Thực hiện chỉ thị 19 ,Huyện Hiệp Hòa,Bắc Giang,từ 6h ngày 28/6

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUẬN CẦU GIẤY

Nhà 1a/45/58 Nguyễn Khánh Toàn,Phường Quan Hoa,Cầu Giấy,Hà Nội,Phong tỏa từ 26/6

HUYỆN ĐÔNG ANH

 thôn Gia Lương,xã Việt Hùng,Đông Anh,Hà Nội,Phong tỏa ngày 26/6/2021

Thôn Đại Độ,Xã Võng La,Đông Anh,Hà Nội,Phong tỏa ngày 5/7/2021

ngõ 12, thôn Mai Châu,Xã Đại Mạch,Đông Anh,Hà Nội,Phong tỏa ngày 5/7/2021

Vân Điềm,Vân Hà,Đông Anh,Hà Nội,Phong tỏa ngày 6/7/2021

,công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam (Khu công nghiệp Bắc Thăng Long,Đông Anh,Hà Nội,ca dương tính làm tại công ty phát hiện từ 5/7/2021

,công ty MOLEX (cùng KCN Bắc Thăng Long,Đông Anh,Hà Nội,ca dương tính làm tại công ty phát hiện từ 5/7/2021

,Công ty MEDA ở KCN Thăng Long (Hà Nội),Đông Anh,Hà Nội,ca dương tính làm tại công ty phát hiện từ 6/7/2021

QUẬN NAM TỪ LIÊM

Bến xe khách Mỹ Đình trong khoảng thời gian từ 7h đến 9h 30 ngày 4/7/2021,Phường Mỹ Đình,Nam Từ Liêm,Hà Nội,

QUẬN HOÀNG MAI

Tâm Mai,Vĩnh Hưng,Hoàng Mai,Hà Nội,Phong tỏa ngày 5/7/2021

HUYỆN MỸ ĐỨC

Xóm 2, thôn Kênh Đào,An Mỹ,Mỹ Đức,Hà Nội,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 5/7/2021

Vĩnh Lạc,Mỹ Thành,Mỹ Đức,Hà Nội,Phong tỏa ngày 6/7/2021

HUYỆN MÊ LINH

Tây Xá,Hoàng Kim,Mê Linh,Hà Nội,Phong tỏa ngày 6/7/2021

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

,Toàn Thành phố Hồ Chí Minh,,TP Hồ Chí Minh,Từ ngày 7/7/2021

TỈNH HÀ NAM

Thôn 4,xã Thi Sơn,huyện Kim Bảng,Hà Nam,Phong tỏa ngày 6/7/2021

TỈNH TIỀN GIANG

,,Tỉnh,Tiền Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, Từ 00 giờ ngày 12/6/2021

,cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Thị xã Cai Lậy,Tiền Giang,Từ ngày 14/6/2021

Toàn bộ xã,Xã Mỹ Hạnh Đông ,Thị xã Cai Lậy,Tiền Giang,Phong tỏa từ 14/06/2021

,cách ly xã hội theo chỉ thị 16,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Từ 0h ngày 30-6

Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tiền Giang,Phường 1,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Cảng cá Mỹ Tho,Phường 2,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa ngày 1/7/2021

Hẻm 105 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Phường 4,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Hẻm 213 đường Tết Mậu Thân,Phường 4,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Ngân hàng Quốc Dân chi nhánh Tiền Giang,Phường 7,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Chợ Cũ,Phường 8,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa từ ngày 30/6/2021

Công ty TNHH MTV Choi & Shin's Vina,Phường 8,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa từ ngày 04/7/2021

Chợ Bảo Định,Phường 10,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Khu dân cư Xóm Đỉnh,Phường 10,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15,Phường Tân Long và xã Thới Sơn ,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Từ 0h ngày 30-6

,cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Huyện Cái Bè,Tiền Giang,Từ ngày 14/6/2021

Ấp Mỹ Quới,Xã Mỹ Đức Đông,Huyện Cái Bè,Tiền Giang,Phong tỏa ngày 9/6/2021

Ấp Mỹ Trung,Xã Mỹ Hội,Huyện Cái Bè,Tiền Giang,Phong tỏa ngày 9/6/2021

Trung tâm Y tế huyện Cái Bè,Xã Hòa Khánh,Huyện Cái Bè,Tiền Giang,Phong tỏa ngày 4/7/2021

Ấp Quang Phú (4 hộ dân),Xã Quơn Long,Huyện Chợ Gạo,Tiền Giang,Phong tỏa ngày 1/7/2021

Ấp Quang Ninh (5 hộ dân),Xã Quơn Long,Huyện Chợ Gạo,Tiền Giang,Phong tỏa ngày 1/7/2021

Chợ Tịnh Hà, ấp An Thị,Xã Mỹ Tịnh An,Huyện Chợ Gạo,Tiền Giang,Phong tỏa ngày 5/7/2021

Một phần khu vực tổ 5, ấp 4,Xã Tân Tây,Huyện Gò Công Đông,Tiền Giang,Phong tỏa ngày 4/7/2021

THÀNH PHỐ  ĐÀ NẴNG

Đường Điện Biên Phủ,Phường Chính Gián,Thanh Khê,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 18/06/2021

BonPas Bakery & Coffee, 143 Điện Biên Phủ,Phường Chính Gián,Thanh Khê,Đà Nẵng,Từ ngày 10-18/06/2021

Quán cơm 421 Lê Duẩn,Phường Chính Gián,Thanh Khê,Đà Nẵng,Từ ngày 10-18/06/2021

214, đường Lê Duẩn,Tân Chính,Thanh Khê,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 18/06/2021

Ngõ 407 đường Lê Duẩn,Thục Gián,Thanh Khê,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 18/06/2021

HÒA BÌNH

Khu Mường Định,Thị trấn Mãn Đức,Huyện Tân Lạc,Hòa Bình,Phong tỏa ngày 17/6/2021

TỈNH HƯNG YÊN

,Cách ly theo chỉ thị 16,Yên Mỹ,Hưng Yên,Từ 0h ngày 27/6/2021

xóm Thượng II, thôn Trai Trang,thị Trấn Yên Mỹ,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h00, ngày 22/06/2021

thôn Đỗ Xá,thị Trấn Yên Mỹ,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h00, ngày 22/06/2021

thôn Ông Tố,thị Trấn Yên Mỹ,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h00, ngày 22/06/2021

1 phần phía Tây, thôn Nghĩa Trang,thị Trấn Yên Mỹ,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h00, ngày 22/06/2021

Xóm Bắc, thôn Yến Đô,Xã Tân Việt,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ ngày 12h00, 22/6/2021

Xóm Giữa, thôn Cảnh Lâm,Xã Tân Việt,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 18h00, ngày 26/6/2021

Thôn Mỹ Xá,Xã Việt Cường,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 0h00, ngày 30/6/2021

Hai bên Khu dân cư từ ngã tư Cầu Treo đến cống Cầu Treo, Đường 379, thôn Hào Xuyên,xã Tân Lập,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h00 ngày 26/6/2021

Thôn Thụy Lân,Xã Thanh Long,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 00h, ngày 27/6/2021

Thôn Long Vỹ,Xã Thanh Long,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 18h00 ngày 30/6/2021

Một phần phía bên đường Xóm Đê, Đường ĐH 45, thôn Nhân Lý,Xã Thanh Long,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h00 ngày 02/7/2021

Xóm Vườn Lò, thôn Nguyễn Xá,Xã Trung Hòa,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 9h00, ngày 28/6/2021

Xóm Giữa, thôn Xuân Tảo,Xã Trung Hòa,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 18h00 ngày 04/7/2021

Xóm Cổng Cánh, thôn Tam Trạch,Xã Trung Hòa,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 18h00 ngày 04/7/2021

Thôn Bắc Kênh Cầu,Xã Đồng Than,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong từ 12h00 ngày 30/6/2021

Xóm Mới, thôn Từ Tây,xã Yên Phú,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h00 ngày 30/6/2021

Xóm 3, thôn Thanh Xá,Xã Nghĩa Hiệp,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 18h00 ngày 30/6/2021

,Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên,Yên Mỹ,Hưng Yên,có ca dương tính từ ngày 25/6/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15,Các xã Bần Yên Nhân, Nhân Hòa, Dị Sử, Phùng Chí Kiên, Hưng Long,Mỹ Hào,Hưng Yên,Từ 12h ngày 25/6/2021

Công ty TNHH Giày Ngọc Tề,Dị Sử,Mỹ Hào,Hưng Yên,Phong tỏa 18h ngày 27/6/2021

Thôn Mão Xuyên,Nguyễn Trâi,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ ngày 26/6/2021

Thôn Lưu Xá,Hồ Tùng Mậu,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ ngày 26/6/2021

Xóm giữa làng thôn An Đỗ,Bắc Sơn,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Thôn Đông Bạn,Xã Cẩm Ninh,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Thôn 3,Xã Hạ Lệ,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Thôn Cù Tu,Xã Xuân Trúc,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Một phần xóm Đình giáp đường gom, Thôn Cao Trai,Xã Vân Du,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Thôn Đỗ Xuyên,Xã Hoàng Hoa Thám,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Thôn Bình Đôi,Xã Vũ Xá,Kim Động,Hưng Yên,Phong tỏa từ ngày 26/6/2021

thôn Cộng Vũ và thôn cao Xá,Xã Vũ Xá,Kim Động,Hưng Yên,Phong tỏa từ 17 giờ ngày 28/6

Khu dân cư thuộc thôn nghĩa giang,Xã Toàn Thắng,Kim Động,Hưng Yên,phong tỏa từ 13h ngày 29/6/2021

Thôn Nghĩa Giang,Xã Toàn Thắng,Kim Động,Hưng Yên,Giãn cách theo chỉ thị 15 từ 13h ngày 29/6/2021

1/3 thôn An Cảnh,Xã Hàm Tử,Khoái Châu,Hưng Yên,Phong tỏa từ ngày 30/6/2021

Thôn Lan Đình,Xã Nhuế Dương,Khoái Châu,Hưng Yên,Phong tỏa từ 3h ngày 30/6

Xóm Minh Khai, thôn Hồng Quang,Xã Tân Châu,Khoái Châu,Hưng Yên,Phong tỏa từ 7h00 ngày 30/6

1 phần xóm Thí, thôn Cốc Phong,Xã Chí Tân ,Khoái Châu,Hưng Yên,Phong tỏa từ 7h00 ngày 30/6

Một ngõ thuộc xóm 5, thôn Yên Khê,Việt Hòa ,Khoái Châu,Hưng Yên,Phong tỏa từ 7h 30 ngày 5/7/2021

Hạt giao thông và môi trường huyện Tiên Lữ,Xã Dị Chế,Tiên Lữ,Hưng Yên,Từ ngày 29/6/2021

Nhóm trẻ tư thục Mai Huệ Bill Gates, đường nội thị 2,Xã Dị Chế,Tiên Lữ,Hưng Yên,phong tỏa ngày 3/7/2021

Phong tỏa Thôn Điềm Tây,xã Minh Phượng,Tiên Lữ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 17h ngày 28/6/2021

cách ly theo chỉ thị 16,xã An Viên ,Tiên Lữ,Hưng Yên,Từ ngày 29/6/2021

thôn Quế Lâm,xã Minh Hoàng,Phù Cừ,Hưng Yên,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

TỈNH THÁI BÌNH

,Gara ô tô Tiến Thành, Gara ô tô Minh Khỏe, nhà bà Bùi thị Vui thôn Nam Cầu Nhân,TP Thái Bình,Thái Bình,Từ 15h ngày 23/6

, Có mặt tại khu vực khám sàng lọc COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình số 588 Lê Quý Đôn,TP Thái Bình,Thái Bình,Từ 9h18 đến 10h trưa 23/6/2021

Quán canh Cá Bẩy ,thị trấn Quỳnh Côi,Quỳnh Phụ,Thái Bình,Từ khoảng 7h đến 8h sáng 23/6/2021

Xóm Bắc Ninh,Thôn Khuốc Bắc,Xã Phong Châu,Đông Hưng,Thái Bình,Phong tỏa từ ngày 23/6/2021

Quỹ tín dụng thôn Khuốc Tây,Xã Phong Châu,Đông Hưng,Thái Bình,Phong tỏa từ ngày 25/6/2021

Quán ăn Vân Kiên, Quầy thuốc nhà chị Thanh,Xã Hợp Tiến,Đông Hưng,Thái Bình,Phong tỏa từ ngày 25/6/2021

TỈNH THÁI NGUYÊN

Bệnh viện An Phú, số 152, đường Hoàng Văn Thụ,Hoàng Văn Thụ,TP Thái Nguyên,Thái Nguyên,Phong tỏa tạm thời từ ngày 06/7/2021

Bệnh viện An Phú, số 152, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên từ 7h20-7h35, từ 9h10-11h00 và 15h30,Hoàng Văn Thụ,TP Thái Nguyên,Thái Nguyên,từ 7h20-7h35, từ 9h10-11h00 và 15h30 28/6

 xóm Thái Sơn 2,Quyết Thắng,TP Thái Nguyên,Thái Nguyên,cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 17h30 ngày 06/7/2021

TỈNH BẮC KẠN

Thôn Kéo Pụt,Thượng Giáo,Ba Bể,Bắc Kạn ,Phong tỏa ngày 13/6/2021

TỈNH PHÚ THỌ

Tổ 36 - Phố Thi Đua,Phường Tiên Cát,TP Việt Trì,Phú Thọ,Phong tỏa ngày 12/6/2021

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,3 xã Lý Học, xã Cộng Hiền và Hòa Bình,Vĩnh Bảo,Hải Phòng,Từ 6 giờ ngày 3/7/2021

, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 Các xã còn lại ,Vĩnh Bảo,Hải Phòng,Từ 6 giờ ngày 3/7/2021

Ngõ 40, xóm Trại,Đằng Giang,Ngô Quyền,Hải Phòng,Phong tỏa từ ngày 28/6/2021

TỈNH QUẢNG NINH

,Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả,Quảng Ninh, Phong tỏa từ 7 giờ 00 ngày 25/6/2021

Khu 5, khu 7, khu 8, khu 12,Mông Dương , thành phố Cẩm Phả,Quảng Ninh,giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 12h00 5/7/2021

,,Công ty vận tải Nam Phát Đạt,Quảng Ninh,có ca dương tính từ ngày 25/6/2021

TỈNH HÀ TĨNH

HUYỆN THẠCH HÀ

Thôn Trung Hòa,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn Thắng Hòa,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn 17,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn 18,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn Nhân Hòa,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Tân Tân Tiến,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn Bình Tiến,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn Đông Tân,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn Lọ,Thạch Liêm,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Từ 9h 30 ngày 6/6 đến 8/6

thôn Đông Hà 2,Thạch Long,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 28/6/2021

thôn Đông Hà 1,Thạch Long,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

HUYỆN LỘC HÀ

,Thạch Kim,Huyện Lộc Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội toàn xã theo chỉ thị 16, Từ 12h ngày 12/6/2021

 Cách ly xã hội toàn xã theo chỉ thị 16  (trừ TDP Xuân Khánh, TDP Phú Đông, TDP Khánh Yên, TDP Yên Bình) ,TT Lộc Hà,Huyện Lộc Hà,Hà Tĩnh,Từ 12h ngày 12/6/2021

Phòng khám chẩn đoán số 4; phòng khám tai mũi họng; phòng siêu âm; sảnh chờ,Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà,Huyện Lộc Hà,Hà Tĩnh,Từ 8h15 đến 10h ngày 05/6.

HUYỆN CẨM XUYÊN

,Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên,Huyện Cẩm Xuyên,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 9/6/2021

HUYỆN NGHI XUÂN

tổ liên gia số 1 và 4 thôn Gia Phú. tổ liên gia số 6 và 7 thôn Mỹ Lộc,xã Xuân Viên,Huyện Nghi Xuân,Hà Tĩnh,phong tỏa từ 0h ngày 17/6/2021

HUYỆN HƯƠNG SƠN

Thôn 1,Sơn Trường,Hương Sơn,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 12/6/2021

Thôn Đại Vường,Sơn Phú,Hương Sơn,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 12/6/2021

TỈNH NGHỆ AN

,Giãn cách theo chỉ thị 15,TP Vinh,Nghệ An,từ 0h ngày 3/7/2021

cách ly xã hội đối với toàn bộ khối 8,9,10,11 và một phần khối 3,4,5,6 cách ly theo Chỉ thị 16,phường Hà Huy Tập,TP Vinh,Nghệ An,Từ sáng 14/6/2021

các khu vực còn lại thuộc phường Hà Huy Tập thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15/CT-TTg,phường Hà Huy Tập,TP Vinh,Nghệ An,Từ sáng 14/6/2021

Xóm Minh Xuân,Hưng Đông,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Xóm 7,Hưng Chính,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

1 phần khối Trung Hòa 1 và Trung Hòa 2, tập trung trên các tuyến đường Hồ Sỹ Đống, Ngư Hải, Đặng Tất,Lê Mao,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Chung Cư Kim Thi - 65 Phan Bội Châu,Quán Bàu,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Chung Cư Kim Thành Trung- số 3 Mai Hắc Đế,Quán Bàu,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Ngõ 21, đường Lệ Ninh,Quán Bàu,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 26/6/2021

đường Nguyễn Thị Trịnh- , Khối 1,Đội Cung,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 24/6/2021

Khối Vĩnh Mỹ,Vinh Tân,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 23/6/2021

Khối Tân Phượng,Vinh Tân,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 23/6/2021

Khối Yên Giang,Vinh Tân,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

Khối Châu Hưng,Vinh Tân,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ 5/7/2021

Khối 1,Hồng Sơn,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 24/6/2021

Chợ Đầu mối - Chợ Vinh,Hồng Sơn,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 23/6/2021

Xóm Thuận 1,Hưng Hòa,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 23/6/2021

Chợ Phong Thuận,Hưng Hòa,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 23/6/2021

Một phần khối 3, dọc theo đường Võ Thị Sáu.,Bến Thủy,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

một phần đường Kim đồng, thuộc khối 19 -p. Hưng Bình, từ sân bóng Hưng Bình đến siêu thị Vinmart.,Hưng Bình,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

Khối Yên Phúc A, gốm các tuyến đường Đốc Thiết, nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Quốc Trị, Hồ Sỹ Dương.,Hưng Bình,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 18/6/2021

tuyến đường Ngô Tuân nằm trên địa bàn khối Quang Tiến, nối từ đường Kim Đồng và đường Đốc Thiết,Hưng Bình,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 21/6/2021

Chợ Quang Trung,Quang Trung,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ 12h ngày 22/6/2021

Đường Cù Chính Lan,Trung Đô,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

1 phần khối 8, khối Yên Trường,Trung Đô,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 21/6/2021

khối Văn Tiến,Hưng Dũng,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 15/6/2021

Khối 4, đường hồ hán thượng ,Cửa Nam,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Thôn Vân Tập,Xã Minh Châu,Diễn Châu,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 18/6/2021

Thôn 3, 8, 9, 10, 12,Diễn Thịnh,Diễn Châu,Nghệ An,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 17/6/2021

,Giãn cách theo chỉ thị 15 các xã còn lại,Diễn Châu,Nghệ An,Từ 0h ngày 17/6/2021

Xóm Liên Xuân,Xã Nghĩa Xuân,Quỳ Hợp,Nghệ An,Phong tỏa ngày 19/6/2021

Giãn cách xã hội CT-15 ,Quỳnh Lâm,huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An,Từ ngày 26/6/2021

Xóm 4,Quỳnh Lâm,huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 26/6/2021

Xóm 2,Quỳnh Minh,huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Xóm 8,Quỳnh Minh,huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An,Phong tỏa ngày 30/6/2021

,Chợ đầu mối Quỳnh Văn (gần ngã tư Văn Bảng),huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An, từ 23h30 đến 01h30 hàng ngày từ ngày 02/6/2021 đến 18/6/2021

khu nhà trọ số 68A đường Bình Minh, khối Bình Minh,Phường Nghi Thủy,Cửa Lò,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 17/6.

,Trụ sở làm việc Công an huyện Đô Lương,Đô Lương,Nghệ An,Phong tỏa tử ngày 23/6/2021

xóm Phượng Kiều,Xã Trung Phúc Cường,Huyện Nam Đàn,Nghệ An,Phong tỏa tử ngày 24/6/2021

xóm Phượng Sơn,xã Nghi Diên,Huyện Nghi Lộc,Nghệ An,Phong tỏa tử ngày 24/6/2021

Làng Trống,Nghĩa Thọ,Nghĩa Đàn,Nghệ An,Phong tỏa tử ngày 28/6/2021

Tân Thành,Nghĩa Hiếu,Nghĩa Đàn,Nghệ An,Phong tỏa tử ngày 28/6/2021

TỈNH LẠNG SƠN

,Thực hiện chỉ thị 19,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Từ 2/7/2021

TỈNH QUẢNG NGÃI

,Giãn cách theo chỉ thị 15 ,Thành Phố Quảng Ngãi,Quảng Ngãi,Từ 0h ngày 29/6/2021

Khu phố Mỹ Phú, khu đô thị An Phú Sinh,Phường Nghĩa Chánh,Thành Phố Quảng Ngãi,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 5/7/2021

Khu vực đường Nguyễn Công Phương,Phường Nghĩa Lộ,Thành Phố Quảng Ngãi,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 5/7/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,phường Phổ Thạnh,Thị Xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,từ 12h ngày 26/6

Thôn Thạch Bi 1,Phường Phổ Thạnh,Thị xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 26/6/2021

Thôn Thạch Bi 2,Phường Phổ Thạnh,Thị xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 26/6/2021

Thôn La Vân,Phường Phổ Thạnh,Thị xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 26/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Xã Phổ Châu ,Thị xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,từ 12h ngày 26/6

Thôn Hưng Long,Xã Phổ Châu ,Thị xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 26/6/2021

Thôn Vĩnh Tuy,Xã Phổ Châu ,Thị xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 26/6/2021

Thôn Châu Me,Xã Phổ Châu ,Thị xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 26/6/2021

Thôn Tấn Lập,Xã Phổ Châu ,Thị xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 26/6/2021

,Giãn cách theo chỉ thị 15 các xã còn lại,Thị Xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,từ 12h ngày 27/6

TỈNH QUẢNG TRỊ

Khách sạn SePon,Thị trấn Lao Bảo,Hướng Hóa,Quảng Trị,Phong tỏa ngày 5/7/2021

THỪA THIÊN HUẾ

Xóm Cầu, thôn Phước Hưng,Xã Lộc Thủy,Huyện Phú Lộc,Thừa Thiên Huế,Phong tỏa ngày 4/7/2021

Chợ Lộc Thuỷ, thôn Phước Hưng,Xã Lộc Thuỷ,Huyện Phú Lộc,Thừa Thiên Huế,Phong tỏa ngày 4/7/2021

Thôn Phước Hưng CT 15 từ 04/07,Xã Lộc Thuỷ,Huyện Phú Lộc,Thừa Thiên Huế,Phong tỏa ngày 4/7/2021

TỈNH LÂM ĐỒNG

thôn Phú Hòa,Xã Mỹ Đức,huyện Đạ Tẻh,Lâm Đồng,Cách ly theo chỉ thị 16 từ ngày 2/7/2021

TỈNH KHÁNH HÒA

Quán bún bò O Thi, 20a Phan Chu Trinh,Xương Huân,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,trong ngày 22/6, từ 12h05-12h25

bệnh viện Quân Y 87, 78 Tuệ Tĩnh,Lộc Thọ,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Từ 12h36-15h30, trong ngày 22/6

Quán cà phê 378, 48 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài, dọc đường Trần Phú,Lộc Thọ,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Từ 19h08-19h50 ngày 22/06/2021

30 Bửu Đoá,phước Long,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Từ 15h35 đến 24h ngày 22/6/2021

tổ 5, 6, 7 Hà Ra,phường Vĩnh Phước,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 3/7/2021

Tôn Đức Thắng,Phước Đồng,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 3/7/2021

ô 14, lô 630, Lưu Hữu Phước,Phước Đồng,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 4/7/2021

Cảng cá Hòn Rớ,Phước Đồng,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 5/7/2021

Đường Bạch Thái Bưởi, thôn Thành Phát,Phước Đồng,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 4/7/2021

Văn Đăng 3,Vĩnh Lương,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 4/7/2021

Thôn Võ Tánh 2,Vĩnh Lương,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 4/7/2021

tổ dân phố số 9,thị trấn Vạn Giã,Huyện Vạn Ninh,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 4/7/2021

TỈNH PHÚ YÊN

,,Giãn cách theo chỉ thị 15,Phú Yên,Từ 0h ngày 27/6/2021

Quán cơm Yến Nam, Thôn Ngọc Phong,Xã Hòa Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 12h ngày 10/6/2021 đến 23/6/2021

Quầy thuốc Gia Linh, thôn Thọ Vức,Xã Hòa Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa tử ngày 22/6/2021

Thôn Sơn Thọ,Xã Hòa Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 30/6/2021

Thôn Tường Quang,Xã Hòa Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ ngày 2/7/2021

Thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Xã Bình Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên, từ ngày 27/6/2021

Thôn Phú Vang,Xã Bình Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 15h ngày 24/6/2021

Chợ Màng Màng,Xã Bình Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên,từ ngày 10/6/2021 đến 16h00 ngày 24/6/2021

Tiệm cắt tóc Thưởng, địa chỉ thôn Thượng Phú,Xã Bình Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ ngày 17/6/2021 đến ngày 27/6/2021.

Tạp hóa Bà Hiền, thôn Phú Vang,Xã Bình Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Khoảng 8 giờ, ngày 28/6/2021.

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Xã An Phú,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ ngày 2/7/2021

Nhà Y tá Ảnh, Thôn Chính Nghĩa,Xã An Phú,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Khoảng 17 giờ 30 phút

Quán ốc tại hẻm Lê Thanh Tôn,Phường 1,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 17h đến 19h ngày 22/6/2021

Khu Dân cư Tản Đà   Thực hiện cách ly xã hội  theo chỉ thị 16,Phường 1,TP Tuy Hòa,Phú Yên,từ ngày 27/6/2021

Tổ tự quản số 8,Phường 1,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 30/6/2021

Tổ tự quản số 13,Phường 1,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 30/6/2021

Ngân hàng Sacombank và Trụ ATM bên cạnh ngân hàng, địa chỉ đường Trần Hưng Đạo,Phường 1,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 7 giờ 50 phút đến 8 giờ 30 phút, ngày 24/6/2021.

Số Nhà 26, Trần Phú,Phường 2,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 12h ngày 10/6/2021 đến 23/6/2021

Số 59 Nguyễn Huệ ,Phường 2,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ ngày 11/6 đến 21h ngày 23/6/2021

Quán cà phê Nguyên Hòa, đường Nguyễn Huệ,Phường 2,TP Tuy Hòa,Phú Yên,từ 7h00 – 8h00 ngày 19/6/202

Đoạn từ cổng trường Bích Du vô đến đoạn ngã ba lên Bãi Tiên và hẻm 7 Nguyễn Tất Thành,Phường 2,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Quán phương 42/4, Trần Quý Cáp,Phường 3,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Khoảng 7h Ngày 23/6/2021

Quán Hạnh Ba Thọ ở ngã 3 Huỳnh Thúc Kháng – Lê Lợi,Phường 3,TP Tuy Hòa,Phú Yên,từ 7h00 – 7h15 ngày 22/6/2021

Tổ tự quản số 3 Khu phố Nguyễn Công Trứ,Phường 3,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Tổ tự quản 26 Khu phố Lê Thánh Tôn,Phường 3,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 02/7/2021

Quán cà phê Sông Trăng, đường chu văn an,Phường 4,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Khoảng 14h 30 ngày 23/6/2021

Phòng khám đa khoa đức tín, 09 Mậu Thân,Phường 5,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 7h đến 8h 30 ngày 20/6/2021
Từ 8h đến 10h ngày 21/6/2021

Công viên Hồ điều hòa (đường Mậu Thân,Phường 5,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 6h-17h30 ngày 22/06/2021

Thế giới di động, 193 Nguyễn Huệ,Phường 5,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 16h-17h ngày 14/06/2021
9h35-9h50 ngày 21/06/2021

BIDV Phú Yên 435 Nguyễn Huệ,Phường 5,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 9h-9h30 ngày 21/06/2021

Quán Kem 56, địa chỉ: đường Nguyễn Thái Học,Phường 5,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Khoảng 21 giờ - 21 giờ 30 phút ngày 21/6/2021

Khách sạn Thanh Kim Anh, 189 ĐL Hùng Vương,Phường 7,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Lúc 16h ngày 21/06/2021,
từ 16-22h ngày 22/06/2021

Quán Trà sữa & Ăn vặt Hot Cream, địa chỉ 220 Trường Chinh,Phường 7,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Khoảng 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 19/6/2021.

Sân bóng chuyền Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, địa chỉ 05 Phan Lưu Thanh,Phường 7,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Khoảng 17 giờ đến 18 giờ 30 phút, ngày 19/6/2021.

Quán Cafe Noon Concept, địa chỉ: đường Lương Tấn Thịnh,Phường 7,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Khoảng 17 giờ 30 phút - 19 giờ ngày 21/6/2021

Quán Lynh bún đậu, địa chỉ: đường Trường Chinh,Phường 7,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Khoảng 19 giờ 15 phút - 20 giờ ngày 21/6/2021

Từ số nhà 36 đường Trương Định đến Nhà máy nước đá, Khu phố 1 Nguyễn Trung Trực,Phường 8,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Khu vực xung quanh nhà số 206  Nguyễn Tất Thành, KP. Trần Phú,Phường 8,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 02/7/2021

Đám đầy tháng cháu Phương (gần nhà máy bia, thôn Phước Hậu 3),Phường 9,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Lúc 10h-11h15 ngày 21/06/2021

Khu phố Phước Hậu 1,Phường 9,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 28/06/2021

Ga Hảo Sơn, Thôn Hảo Sơn,Hòa Xuân Nam,Thị xã Đông Hòa,Phú Yên,Từ 16h đến 16h 40 ngày 18/6/2021

Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân Nam,Hòa Xuân Nam,Thị xã Đông Hòa,Phú Yên,Chiều ngày 18/6/2021

Tạp hóa bà thiết, thôn Hảo Sơn,Hòa Xuân Nam,Thị xã Đông Hòa,Phú Yên,Khoảng 10h ngày 18/6/2021

Một phần khu phố Phú Thọ,Hòa Hiệp Trung,Thị xã Đông Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 02/7/2021

Một phần khu phố Phú Lạc,Hòa Hiệp Nam,Thị xã Đông Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 02/7/2021

Một phần khu tái định cư Phú Lạc,Hòa Hiệp Nam,Thị xã Đông Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 02/7/2021

,Đường công vụ đường hầm Đèo Cả,Thị xã Đông Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 29/6/2021

Chợ Xổm, thôn Phú Ân,Hoà An,Phú Hoà,Phú Yên,Phong tỏa ngày 22/06/2021

KP Đông Hòa Thực hiện cách ly xã hội  theo chỉ thị 16,TT Củng Sơn,Sơn Hòa,Phú Yên,từ ngày 27/6/2021

Khu phố Bắc Lý,TT Củng Sơn,Sơn Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 30/06/2021

Khu phố Tịnh Sơn,TT Củng Sơn,Sơn Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 30/06/2021

Quán Sông Quê, địa chỉ phu phố Tây Hòa,TT Củng Sơn,Sơn Hòa,Phú Yên,Từ ngày 16/6/2021 đến ngày 25/6/2021.

Quầy thuốc Bình Hoàng, khu phố Trung Hòa,TT Củng Sơn,Sơn Hòa,Phú Yên,Khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 25/6/2021.

Massage xông hơi Phúc Thảo, đường Trần Phú,TT Củng Sơn,Sơn Hòa,Phú Yên,khoảng 06 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút, ngày 25/6/2021.

Xóm giữa ngân điên, Sơn Hà,Xã Sơn Hà,Sơn Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 29/06/2021

thôn Ngân Điền,Xã Sơn Hà,Sơn Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 28/06/2021

Thôn Nguyên trang,Xã Sơn Nguyên,Sơn Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 29/06/2021

Khu vực quán Hàng Kính thuộc thôn Xây Dựng,xã Suối Trai,Sơn Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Truông chợ xổm, xóm Ao trong, Đội 1, thôn Phụng Tường 1,xã Hòa Trị,Phú Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Khu vực Đội 3 thôn Phước Khánh,xã Hòa Trị,Phú Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Thôn Mậu Lâm Bắc,xã Hòa Quang,Phú Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Điểm dân cư Đội 3 thôn Phước Mỹ,xã Hòa Bình 1,Tây Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Thôn Tân Hòa,Xã An Hòa Hải,Huyện Tuy An,Phú Yên,Phong tỏa ngày 29/6/2021

1/2 thôn Diêm Hội (Xóm Ngoài),Xã An Hòa Hải,Huyện Tuy An,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 02/7/2021

Một phần thônBuôn Ly,Xã Ea Trol,Huyện Sông Hinh,Phú Yên,Phong tỏa ngày 30/6/2021

Khu dân cư trên địa bàn Buôn Bầu ,xã Ea Trol (đoạn từ UBND xã Ea Trol đến ngã 3 Buôn Bầu – Buôn Thinh),Huyện Sông Hinh,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Khu dân cư trên địa bàn Buôn Hai K Lóc ,xã Ea Bia,Huyện Sông Hinh,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Xóm Nam, khu dân cư khu phố 3,TT Hai Riêng,Huyện Sông Hinh,Phú Yên,Phong tỏa ngày 30/6/2021

Khu dân cư Khu phố 2,Thị trấn Hai Riêng,Huyện Sông Hinh,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Xóm làng Huế, thôn Hiệp Hòa,Xã Đức Bình Đông,Huyện Sông Hinh,Phú Yên,Phong tỏa ngày 30/6/2021

TỈNH ĐẮK LẮK

Buôn Drên A,Đắk Liêng, huyện Lắk,Đắk Lắk,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

TỈNH LONG AN

,,Đức Hoà,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

Công ty TNHH TMDV XNK Lâm Minh Trí (lô Q7A, Q8 đường số 7, KCN Hải Sơn),Đức Hoà Hạ,Đức Hoà,Long An,Phong tỏa từ ngày 19/06/2021

,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Đức Hoà,Long An,Từ ngày 8/7/2021

,,Bến Lức,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Bến Lức,Long An,Từ ngày 8/7/2021

Khu vực hẻm thuộc ấp 1A,Xã An Thạnh,Bến Lức,Long An,Phong tỏa ngày 1/7/2021

,,Cần Đước,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16, Cần Giuộc,Long An,Từ ngày 8/7/2021

,, Cần Giuộc,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

Tổ 11, khu phố Kim Định,Xã Tân Kim, Cần Giuộc,Long An,Phong tỏa ngày 24/6/2021

,,Tp Tân An,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

TỈNH ĐÔNG NAI

KP8, phường Tam Hiệp gồm một phần từ tổ 2 đến tổ 4 KP8,phường Tam Hiệp,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,từ 0h ngày 27/6/2021

Đoạn đường thuộc tổ18, khu phố 2,Tân Vạn,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,Giãn cách theo chỉ thị 16 từ ngày 02/07/2021

tổ 8, khu phố Bảo Vinh B,phường Bảo Vinh,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Từ trường Bùi Thị Xuân đến ngã ba đường Trần Nhân Tông, tổ 8,phường Bảo Vinh,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Đường Ngô Quyền thuộc một phần đường Trần Nhân Tông, tổ 8,phường Bảo Vinh,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Từ số nhà 95 đến số nhà 133 thuộc 1 phần tổ 1A, đường 9/4,Xuân Thanh,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Tổ 5, ấp 5,Bình Lộc,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Tổ 6, kp Suối Tre,Suối Tre,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Ngã tư đường số 10 và đường số 25 đến Ngã ba đường Suối Tre - Bình Lộc,Suối Tre,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

đường số 25 tại 1 phần tổ 4, 5, 6A, 7,,Suối Tre,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

khu vực từ ngã ba đường Lý Thái Tổ giáp đường Hùng Vương theo trục đường Hùng Vương đến đoạn đường vào cổng Phước Lý ,Xã Đại Phước,Huyện Nhơn Trạch,Đồng Nai,Phong tỏa Từ 4h ngày 22/6/2021

Quán cơm Nhân Trang, đối diện tiệm vàng Thụy Hằng tại khu B, ấp Phước Lý,Xã Đại Phước,Huyện Nhơn Trạch,Đồng Nai,Từ 12h ngày 10/6 đến hết ngày 20/06/2021

Khách sạn Kim Long Phát trên đường Lý Thái Tổ, ấp Phước Lý,Xã Đại Phước,Huyện Nhơn Trạch,Đồng Nai,Từ 21h ngày 19-20/06/2021

Tiệm bánh mì ngã 3 Phước Lý, đối diện shop Con Cưng - tại C15, ấp Phước Lý,Xã Đại Phước,Huyện Nhơn Trạch,Đồng Nai,Từ 10h ngày 20/06/2021

Quán karaoke Thuyền Xưa tại D267 ấp Phước Lý,Xã Đại Phước,Huyện Nhơn Trạch,Đồng Nai,Từ 13h – 14h30 ngày 12-20/06/2021

Quán cơm Thuần Việt, đối diện tiệm vàng Thiên Hưng - tại A41, ấp Phước Lý,Xã Đại Phước,Huyện Nhơn Trạch,Đồng Nai,Từ 12h – 12h 30 phút ngày 09-20/06/2021

Khu vực Đường số 13, tổ 9E, ấp 1,Thạnh Phú,Vĩnh Cửu,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Toàn bộ xã,xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 và Gia Kiệm,Huyện Thống Nhất,Đồng Nai,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

TỈNH SÓC TRĂNG

Hòa Trung,Xã Hòa Tú 1,Huyện Mỹ Xuyên,Sóc Trăng,Phong tỏa ngày 4/7/2021

TỈNH TÂY NINH

Khu phố Lộc Trát,Gia Lộc,TX Tràng Bàng,Tây Ninh,Phong tỏa ngày 23/6/2021

Đường Lộc Phước Ấp Lộc Trị,Hưng Thuận,TX Tràng Bàng,Tây Ninh,Phong tỏa ngày 23/6/2021

Công ty TNHH bao bì nhựa Hua Da Việt Nam,Phường An Tịnh,TX Tràng Bàng,Tây Ninh,Phong tỏa ngày 04/7/2021

Khu phố Lộc An,Phường Lộc Hưng,TX Tràng Bàng,Tây Ninh,Phong tỏa ngày 04/7/2021

Tổ 27 Ấp Cẩm Bình,Cẩm Giang,Huyện Gò Dầu,Tây Ninh,Phong tỏa ngày 23/6/2021

TỈNH BẠC LIÊU

 ấp Vĩnh Điền,Xã Long Điền Đông,huyện Đông Hải,Bạc Liêu,Phong tỏa ngày 3/7/2021

TỈNH BÌNH DƯƠNG

,Cách ly theo chỉ thị 16,TP Dĩ An,Bình Dương,Từ 0h ngày 5/7/2021

,Cách ly theo chỉ thị 16,Thị xã Tân Uyên,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

,Cách ly theo chỉ thị 16,TP Thuận An,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

, ,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15; Từ ngày 2/6/2021

Cách ly theo chỉ thị 16,Hiệp An,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

Cách ly theo chỉ thị 16,Chánh Mỹ,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

Cách ly theo chỉ thị 16,Phú Hòa,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

Cách ly theo chỉ thị 16,Hiệp Thành,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

Công ty giày Kim Xương đường Đại Đăng 2, Khu công nghiệp Đại Đăng,Phường Phú Tân,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Công ty có ca mắc phát hiện ngày 14/6/2021

, ,Thị xã Bến Cát,Bình Dương,giãn cách xã hội theo chỉ thị 15; Từ ngày 2/6/2021

TỈNH BÌNH THUẬN

,Giãn cách theo chỉ thị 15,TP Phan Thiết ,Bình Thuận,từ 12h ngày 24-6

,Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận,TP Phan Thiết ,Bình Thuận,Phong tỏa từ ngày 24/6/2021

,Giãn cách theo chỉ thị 15,Huyện Tuy Phong ,Bình Thuận,từ 0h ngày 25-6

TỈNH BÌNH PHƯỚC

Tổ 3 Ấp Hiếu Cảm, ,Thị Trấn Chơn Thành,Chơn Thành,Bình Phước,Phong tỏa ngày 2/7/2021

Tổ 2, 3 Khu phố Trung Lợi,Thị Trấn Chơn Thành,Chơn Thành,Bình Phước,Phong tỏa ngày 2/7/2021

Tổ 9B khu phố 2,Thị Trấn Chơn Thành,Chơn Thành,Bình Phước,Phong tỏa ngày 2/7/2021

TỈNH BÌNH ĐỊNH

Cách ly theo chỉ thị 16,4 phường: Tam Quan Bắc, Hoài Hảo, Tam Quan Nam, Tam Quan,Thị xã Hoài Nhơn,Bình Định,Từ ngày 1/7/2021

Cách ly theo chỉ thị 16,Phường Bồng Sơn,Thị xã Hoài Nhơn,Bình Định,Từ ngày 3/7/2021

TỈNH TRÀ VINH

Một phần ấp Bót Chếch,Lương Hòa,Châu Thành,Trà Vinh,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

TỈNH VĨNH LONG

Công ty Tỷ Xuân - KCN Hòa Phú,Phước Hậu,Long Hồ,Vĩnh Long,Phong tỏa từ ngày 05/07/2020

Quán hủ tiếu trước công ty cổ phần 715 Quốc lộ 1,Tân Ngãi,Tp Vĩnh Long,Vĩnh Long,Từ 06h45 - 08h00 ngày 02/07/2021

Quán mỳ cay Omega Số 1, Nguyễn Huệ,Phường 2,Tp Vĩnh Long,Vĩnh Long,Từ 20h00 - 22h00 ngày 26/06/2021

Hiệu thuốc Thanh TuyềnSố 27, Phạm Hùng,Phường 9,Tp Vĩnh Long,Vĩnh Long,Từ 20h30 - 21h00 ngày 01/07/2021

Quán phở 91Đường 2/9,Phường 1,Tp Vĩnh Long,Vĩnh Long,20h00 - 20h30 ngày 01/07/2021

Nhà nghỉ Huy Thảo Phó Cơ Điều,Phường 3,Tp Vĩnh Long,Vĩnh Long,Từ 21h00 ngày 01/07/2021 đến 06h30
02/07/2021

TỈNH AN GIANG

,Giãn cách theo Chỉ thị 15 ,An Phú,An Giang,từ 0h 06/7/2021

Khu dân cư - ấp Tân Khánh,TT Long Bình,An Phú,An Giang,Giãn cách theo chỉ thị 16 ngày 01/7/2021

Tổ 1,2,3,4,5,6,9 ấp Tân Bình,TT Long Bình,An Phú,An Giang,Giãn cách theo chỉ thị 16 ngày 01/7/2021

Các nơi còn lại,TT Long Bình,An Phú,An Giang,Giãn cách theo chỉ thị 15 ngày 01/7/2021

Tổ 8, Tổ 9, Tổ 10, Tổ 14, Tổ 15, Tổ 16 - ấp Bình Di,Khánh Bình,An Phú,An Giang,Giãn cách theo chỉ thị 16 từ ngày 04/07/2021

,Giãn cách theo Chỉ thị 15 ,Châu Đốc,An Giang,từ 0h 06/7/2021

,TT Tịnh Biên,Tịnh Biên,An Giang,Giãn cách theo chỉ thị 16 từ ngày 06/07/2021

Khóm Thới Hoà,TT Nhà Bàng,Tịnh Biên,An Giang,Giãn cách theo chỉ thị 16 từ ngày 06/07/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15 các thôn còn lại từ ngày 06/07/2021,TT Nhà Bàng,Tịnh Biên,An Giang,

,An Nông; An Phú; Nhơn Hưng,Tịnh Biên,An Giang,Giãn cách theo chỉ thị 15 từ ngày 06/07/2021

TỈNH ĐỒNG THÁP

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc,Hoà Khánh,Tp Sa Đéc,Đồng Tháp,Phong toả từ ngày 24/6/2021

CDC Đồng Tháp,Phường Mỹ Phú,TP. Cao Lãnh,Đồng Tháp,Phong toả từ ngày 25/6/2021

Bệnh viện Quân Y,Phường 5,TP. Cao Lãnh,Đồng Tháp,Phong toả từ ngày 25/6/2021

,Giãn Cách xã hội theo chỉ thị 15 ,Châu Thành,Đồng Tháp, từ ngày 03/7/2021

Ấp An Hòa, Ấp Tân Hòa, Ấp Tân An,An Nhơn,Châu Thành,Đồng Tháp,Phong toả từ ngày 03/7/2021

Ấp Tân Hòa,Xã An Hiệp,Châu Thành,Đồng Tháp,Phong toả từ ngày 03/7/2021

Ấp An Thuận, ấp An Thạnh, ấp Tân Thạnh, ấp An Hòa,Xã An Hiệp,Châu Thành,Đồng Tháp,Phong toả từ ngày 06/07/2021

Ấp Tân Lập,Xã Tân Nhuận Đông,Châu Thành,Đồng Tháp,Phong toả từ ngày 03/7/2021

TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

G65 ấp Phước Tân,xã Phước Tỉnh,huyện Long Điền,Bà Rịa - Vũng Tàu,Phong tỏa ngày 29/6/2021

Tổ 9, Thôn Tân Bình,Xã Sơn Bình,Huyện Châu Đức,Bà Rịa - Vũng Tàu,Phong tỏa ngày 2/7/2021

Chợ xã Sơn Bình,Xã Sơn Bình,Huyện Châu Đức,Bà Rịa - Vũng Tàu,Phong tỏa ngày 2/7/2021

TỈNH CÀ MAU

ấp Đầu Nai,Xã Tân Phú,Huyện Thới Bình,Tỉnh Cà Mau,Phong tỏa ngày 7/7/2021

ấp Xóm Lung,xã Định Bình,TP.Cà Mau,Tỉnh Cà Mau,Phong tỏa ngày 7/7/2021

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Đi trên chuyến xe khách công ty Trung Đức tuyến Bắc Nam bến xe Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) đến cây xăng số 47, ngã tư Bình Phước, quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh, BKS 15B.03684, xe màu vàng đỏ), từ khoảng 10h trưa 19/6/2021 đến khoảng 8h sáng 21/6/2021; từ ngã tư Bình Phước – Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh đến TP. Hải Phòng từ khoảng 8h sáng 21/6/2021 đến khoảng 0h ngày 23/6/2021,

Những người đã đi trên 2 chuyến xe 15B.03684 từ TP HCM đến Hải Phòng ngày 19/6 và xe 37.01979 nhà xe Kim Thành Chính từ Quảng Bình đến Móng Cái, Quảng Ninh ngày 20/6.,

xe khách biển số 15B.03684 (màu đỏ vàng) của Nhà xe Trung Đức chuyên tuyến Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đến Cây xăng 47 Bình Phước (thành phố Hồ Chí Minh) và ngược lại; những người tiếp xúc gần, nhận hàng hóa của lái xe, phụ xe khách trên trong khoảng thời gian từ ngày 8/6/2021 đến ngày 22/6/2021,

các chuyến xe: Nhà xe Hòa Nhiên (Quỳnh Xuân) tuyến Vinh – Hoàng Mai về lúc 13h30 ngày 18/6/2021; Nhà xe Đông Tân tuyến Vinh – Hoàng Mai lúc 13h30 ngày 15/6/2021; Nhà xe Giang Sơn tuyến Vinh – Ninh Bình lúc 13h30 ngày 16/6/2021.,

Nhà xe Hòa Nhiên (Quỳnh Xuân) tuyến Vinh - Hoàng Mai Lúc 13h30 ngày 18/06/2021,

Nhà xe Đông Tân tuyến Vinh - Hoàng Mai Lúc 13h30 ngày 15/06/2021,

Nhà xe Giang Sơn tuyến Vinh - Ninh Bình Lúc 13h30 ngày 16/06/2021,

Chuyến xe từ Sơn Hòa đến Bến xe Bình Dương (BKS 78B-00965) Lúc 17h ngày 21/06/2021,

Chuyến xe từ Bến xe Bình Dương đến Sơn Hòa (BKS 78B-00969) Lúc 17h ngày 23/06/2021,

Xe Tấn Tài đi Tuy Hòa - Gia Lai và ngược lại Lúc 14h15 ngày 13/06/2021ngược lại 07h40 ngày 16/06/2021,

Xe Anh Tuấn đi Tuy Hòa - Gia Lai lúc 9h20 ngày 22/6,

Xe Mai Anh (77B.01627) từ Bình Định - Bảo Lộc 16h ngày 11/06/2021 - 4h30 ngày 12/06/2021,

Xe Mai Anh (77B.01920) từ Bảo Lộc - Bình Định 16h ngày 15/06/2021 - 5h ngày 16/06/2021,

Hồi 5h 40 ngày 4/7/2021 Xe khách Tân long, biển số 29B-18463 của công ty cổ phần xe khách hà nội đón hành khách từ Bắc giang đến Mỹ Đình lên xe từ điểm đón trả khách gần ngã tư bưu điện 9 tầng Bắc Giang ( Đường Hùng Vương, phường hoàng văn thụ, thành phố bắc giang,

Xe khách biển số 23B - 00358 của nhà xe Cầu Mè xuất bến lúc 9h 30 ngày 4/7/2021 từ bến xe mỹ đình đi tuyên quang và hà giang,

chuyến bay VN1264 Hồ Chí Minh - Vinh khởi hành lúc 12h30 ngày 01/07/2021,

chuyến bay VN286 (Hồ Chí Minh - Nội Bài) lúc 22h50 ngày 03/07/2021,

Chuyến bay QH204 của Bambo Airways ngày 5/7/2021 từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội,

chuyến bay VN242 của hãng Hàng không Viet Nam Airlines từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) hạ cánh tại Sân bay Nội Bài (Hà Nội) ngày 6-7-2021,

 


Tác giả: Nguyễn Nga BT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13.750
Hôm qua : 15.401
Tháng 09 : 248.266
Năm 2021 : 4.035.063
Tổng số : 63.626.447