• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GHI NHẬN TRƯỜNG HỢP THỨ 91 ĐẾN 123 NĂM 2022 DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2 TRONG ĐỢT DỊCH THỨ 4

(laichau.gov.vn)

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 33 trường hợp thứ 91 đến 123 năm 2022 dương tính với SARS-COV-2. Trong đó ghi nhận trên địa bàn: Huyện Tân Uyên: 02 trường hợp; thành phố Lai Châu: 01 trường hợp; huyện Sìn Hồ: 01 trường hợp; huyện Phong Thổ: 01 trường hợp; huyện Than Uyên: 01 trường hợp; huyện Nậm Nhùn: 27 trường hợp.

I. THÔNG TIN TRƯỜNG HỢP BỆNH

1. Bệnh nhân số 91 mã số BN1828273

- Họ và tên: (V. T. H. L). Năm sinh: 1995

- Địa chỉ thường trú: Tổ 21, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

2. Bệnh nhân số 92 mã số BN1851159

- Họ và tên: (L. V. S). Năm sinh: 1987

- Địa chỉ thường trú: Bản Nà Ún , xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Nơi ở trước khi về địa phương: 14 Tôn Đức Thắng, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên

3. Bệnh nhân số 93 mã số BN1851160

- Họ và tên: (S. T. M). Năm sinh: 2002

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà,  huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

- Nơi ở hiện tại: Khu tập thể Đoàn nghệ thuật tỉnh, Tổ 7, phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

4. Bệnh nhân số 94 mã số BN1851161

- Họ và tên: (H. V. C). Năm sinh: 1989

- Địa chỉ thường trú: Bản On, xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên

5. Bệnh nhân số 95 mã số BN1851162

- Họ và tên: (G. T. S). Năm sinh: 1998

- Địa chỉ thường trú: Can Tỷ 3, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

6. Bệnh nhân số 96 có mã số BN1851163

- Họ và tên: (T.K. H). Năm sinh: 2003

- Địa chỉ thường trú: Sơn Bình, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Phong Thổ.

7. Bệnh nhân số 97 mã số BN1851164

- Họ và tên: (M. A. G). Năm sinh: 2010

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Không khai thác được.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

8. Bệnh nhân số 98 mã số BN1851165

- Họ và tên: (H. A. L). Năm sinh: 2005

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Không khai thác được.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

9. Bệnh nhân số 99 mã số BN1851166

- Họ và tên: (L. A. Ê). Năm sinh: 2004

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Không khai thác được.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

10. Bệnh nhân số 100 mã số BN1851167

- Họ và tên: (L. T. G). Năm sinh: 1995

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

11. Bệnh nhân số 101 mã số BN1851168

- Họ và tên: (S. S. L). Năm sinh: 1980

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

12. Bệnh nhân số 102 mã số BN1851169

- Họ và tên: (S. T. C). Năm sinh: 1980

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Không khai thác được.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

13. Bệnh nhân số 103 mã số BN1851170

- Họ và tên: (S. T. D). Năm sinh: 2003

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

14. Bệnh nhân số 104 mã số BN1851171

- Họ và tên: (T. T. X). Năm sinh: 1990

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

15. Bệnh nhân số 105 mã số BN1851172

- Họ và tên: (T. A. B). Năm sinh: 1999

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

16. Bệnh nhân số 106 mã số BN1851173

- Họ và tên: (C. A. N). Năm sinh: 2008

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

17. Bệnh nhân số 107 mã số BN1851174

- Họ và tên: (V. A. T). Năm sinh: 2002

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

18. Bệnh nhân số 108 mã số BN1851175

- Họ và tên: (V. A. V). Năm sinh: 1998

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Không khai thác được.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

19. Bệnh nhân số 109 mã số BN1851176

- Họ và tên: (V. A. X). Năm sinh: 1974

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

20. Bệnh nhân số 110 mã số BN1851177

- Họ và tên: (V. T. C). Năm sinh: 2006

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

21. Bệnh nhân số 111 mã số BN1851178

- Họ và tên: (V. A. D). Năm sinh: 2012

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

22. Bệnh nhân số 112 mã số BN1851179

- Họ và tên: (V. A. M). Năm sinh: 2002

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

23. Bệnh nhân số 113 mã số BN1851180

- Họ và tên: (H. A C). Năm sinh: 1989

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Không khai thác được.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

24. Bệnh nhân số 114 mã số BN1851181

- Họ và tên: (H. A T). Năm sinh: 2004

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Không khai thác được.

  - Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

25. Bệnh nhân số 115 mã số BN1851182

- Họ và tên: (M. A. G). Năm sinh: 2010

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

26. Bệnh nhân số 116 mã số BN1851183

- Họ và tên: (C. A. D). Năm sinh: 1997

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

27. Bệnh nhân số 117 mã số BN1851184

- Họ và tên: (H. A. D). Năm sinh: 2002

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

28. Bệnh nhân số 118 mã số BN1851185

- Họ và tên: (S. A. Đ). Năm sinh: 2002

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Không khai thác được.

  - Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

29. Bệnh nhân số 119 mã số BN1851186

- Họ và tên: (V. T. C). Năm sinh: 2007

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

30. Bệnh nhân số 120 mã số BN1851187

- Họ và tên: (V. A. N). Năm sinh: 2001

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

31. Bệnh nhân số 121 mã số BN1851188

- Họ và tên: (G. A. K). Năm sinh: 2007

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

32. Bệnh nhân số 122 mã số BN1851189

- Họ và tên: (S. A. T). Năm sinh: 1992

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

33. Bệnh nhân số 123 mã số BN1851190

- Họ và tên: (H. A. C). Năm sinh: 2008

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

II. YẾU TỐ DỊCH TỄ

- Ca bệnh số 91, 92 ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên trong đó ca bệnh số 91 là F1 của nhiều bệnh nhân đã được công bố, ca bệnh số 92 là người về từ tỉnh khác đã được quản lý ngay khi về địa bàn.

- Ca bệnh số 93 ghi nhận trên địa bàn Thành phố Lai Châu là công dân của bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà ngày 02/01/2022 tiếp xúc với bệnh nhân số 84 có mã (BN1832473), ra Thành phố Lai Châu từ ngày 03/01/2022.

- Ca bệnh số 94, 95, 96 ghi nhận lần lượt trên địa bàn huyện Than Uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ đều là bệnh nhân về từ tỉnh khác đã được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

- Các ca bệnh số 97-123 ghi nhận trên địa bàn huyện Nậm Nhùn là các ca bệnh ngoài cộng đồng có mối liên quan đến 02 công dân của bản Huổi Mắn xã Nậm Chà đi về từ tỉnh khác.


Tác giả: Phạm Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.807
Hôm qua : 16.787
Tháng 01 : 311.303
Năm 2022 : 311.303
Tổng số : 65.430.276