A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ xã Bản Hon đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(laichau.gov.vn)

Sau 2 năm quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với tinh thần nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, Đảng bộ xã Bản Hon đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Bí thư Đảng ủy xã trao tặng Giấy khen cho các tập thể tiên tiến trong 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
Đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Bí thư Đảng ủy xã trao tặng Giấy khen cho các tập thể tiên tiến trong 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Đảng bộ xã Bản Hon (huyện Tam Đường) có 193 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc, trong đó có 8 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ cơ quan (2 chi bộ trường học, chi bộ Trạm y tế và chi bộ Công an xã). Nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt và thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Kết luận số 01-KL/TW) trong xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trong 2 năm qua Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên với tinh thần nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, thiết thực.

Để có sự thống nhất, đồng bộ triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ, bám sát nội dung Kết luận và các văn bản chỉ đạo, định hướng của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy xã đã xây dựng Kế hoạch số 73-KH/ĐU, ngày 14/12/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giai đoạn 2021-2025 và cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện hằng năm (năm 2022 xây dựng Kế hoạch số 75-KH/ĐU, năm 2023 với Kế hoạch số 114-KH/ĐU), xác định rõ nồi dung, biện pháp và phân công các tổ chức đảng, cán bộ đang viên phụ trách triển khai thực hiện. Trong đó Đảng ủy xác định 4 nội dung đột phá và một mô hình tiêu biểu (Nội dung đột phá: (1) Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; (2) nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; (3) đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ; (4) nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên. Về mô hình tiêu biểu: Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp tại 8/8 bản). Đồng thời chỉ đạo 100% các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện; chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch từng năm gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"” và cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu đối với đảng viên. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện (trừ đảng viên miễn sinh hoạt); 13/13 cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của xã (đạt 100%) đã đăng ký nêu gương, từ 19 đến 20 nội dung công việc.

Đảng ủy chỉ đạo, tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm. Trực tiếp tổ chức 8 hội nghị, chỉ đạo các chi bộ tổ chức 36 hội nghị (sinh hoạt chi bộ mở rộng), có 508 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt 97,8%, công chức, viên chức, lao động chưa là đảng viên đạt 98,3%. Đồng thời, chỉ đạo đưa nội dung Kết luận 01-KL/TW bổ sung vào chương trình hành, kế hoạch của Đảng bộ và các chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX gắn với thực hiện công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị nghiêm túc, chặt chẽ, gắn với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Chỉ đạo các chi bộ duy trì đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ, tổ chức học tập chuyên đề hằng quý, theo dõi, giám sát đảng viên thực hiện nội dung cam kết, đăng ký làm theo hằng năm và nội dung chuyên đề học tập theo quý. Chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, niêm yết công khai tại trụ sở, nơi làm việc để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện (có 3/3 cơ quan niêm yết công khai chuẩn mực đạo đức công vụ), khái quát thành các khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Công tác tuyên truyền về nội dung Kết luận số 01-KL/TW, nội dung các chuyên đề, các gương điển hình trong học tập và làm theo... được chú trọng, cùng với chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, Đảng ủy đã chỉ đạo phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lồng ghép tuyên truyền trong các dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn, ngày truyền thống, trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, qua 2 năm Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xã đã tuyên truyền được 68 buổi tới trên 1.700 lượt người nghe. Đặc biệt đã quan tâm chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ. Đoàn thanh niên xã đã phối hợp với các ban, ngành của xã, huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lồng ghép cho đoàn viên, thanh niên trong tháng thanh niên, “Tết trung thu”, sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”, phối hợp với Hội cựu chiến binh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong các dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước...; chỉ đạo các trường học trên địa bàn đưa bộ sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy...

Qua đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc nêu gương, trong thực thi nhiệm vụ và tiếp xúc, phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến, tạo được niềm tin trong nhân dân. Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong xã đã có 6 mô hình tiêu biểu; 5 hộ gia đinh tiêu biểu; 5 tập thể và 9 cá nhân điển hình tiên tiến được ghi danh, khen thưởng. Qua đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022, Đảng bộ xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% các chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 2 chi bộ (chiếm 16%) xếp loại hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ, 8 chi bộ (chiếm trên 66%) hoàn thành tốt nhiệm vụ. Số đảng viên tham gia đánh giá xếp loại 169 đồng chí, trong đó có 21 đồng chí (chiếm 12,4%) xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 144 đảng viên (chiếm 85,2%) hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ còn 2 đảng viên (chiếm 1,1%) xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ (do vi phạm chính sách dân số). Năng lực lãnh đạo của các chi bộ và Đảng bộ xã được nâng lên, năm 2022 Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch, nổi bật như: Tổng sản lượng lương thực đạt 105%; tăng trưởng đàn gia súc đạt 7% (chỉ tiêu là 5%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,7% vượt chỉ tiêu; tổng lượt khách du lịch đạt trên 102%; công tác kết nạp đảng viên mới đạt 112,5%..... Kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển, an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong xã được nâng lên.

Trao đổi về kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và định hướng thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy cho biết:  Kết quả trên mới chỉ là bước đầu, nhưng Đảng ủy cũng đã rút ra được những kinh nghiệm quý, đồng thời cũng là động lực quan trọng để Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực Kết luận những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn. Trong đó, Đảng ủy xác định cần tập trung tiếp tục bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy cấp trên đẩy mạnh triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung các chuyên đề; tuyên truyền, biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Gắn việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với việc phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện chức trách, nhiệm vụ; đồng thời tập trung chỉ đạo lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những khó khăn, bức xúc, nổi cộm tại các bản, trong nhân dân để khắc phục, giải quyết, xử lý dứt điểm. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đối với tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời chấn chỉnh những nhận thức và cách làm không đúng; phổ biến nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo; nhất là tăng cường giám sát việc thực hiện nội dung đăng ký làm theo và thực hiện nội dung các chuyên đề quý, chuyên đề năm của đảng viên sau học tập.../.

Cập nhật ngày 16/5/2023


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.434
Hôm qua : 10.348
Tháng 07 : 199.937
Năm 2024 : 1.484.737
Tổng số : 82.950.830