A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Than Uyên:

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với lời Bác dạy

(laichau.gov.vn)

Trong những năm qua, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Than Uyên đã gắn với lời Bác Hồ dạy trong thư gửi cán bộ ngành Tài chính - Ngân hàng năm 1952 và đạt được những kết quả tích cực.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Than Uyên có tổng số 19 cán bộ, nhân viên, trong đó có 16 đảng viên. Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xác định đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên, đặc biệt đối với cơ quan hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ đòi hỏi phải có bản lĩnh vững vàng, trung thực, năng động, sáng tạo, hiệu quả vừa đảm bảo lợi ích của cơ quan, người lao động và khách hàng, vừa có những đóng góp thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Vì vậy, chi ủy chi bộ cùng với lãnh đạo chi nhánh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Than Uyên Vũ Thị Mây trao nhà tình nghĩa cho cháu Mè Văn Thảnh, bản Khiết, xã Mường Kim.

 

Để đảm bảo sự thống nhất trong triển khai thực hiện, Ban chi ủy, chi bộ đã xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, biện pháp, lộ trình và phân công cụ thể cho các thành viên Ban chi ủy phụ trách triển khai thực hiện. Đồng thời, nghiêm túc quán triệt, học tập Chỉ thị cho cán bộ, đảng viên, nhân viên trong cơ quan; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan; nhất là việc học tập đầy đủ các chuyên đề năm, chuyên đề quý. Gắn việc học tập chuyên đề với học tập “Cẩm lang văn hóa Agribank của Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Việt Nam”; đặc biệt là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi cán bộ ngành Tài chính - Ngân hàng năm 1952... Trên cơ sở lời dạy của Bác và sự định hướng, chỉ đạo của cấp trên Chi bộ đã cụ thể hóa thành Quy định chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp ngắn gọn, niêm yết tại phòng giao dịch để cán bộ, đảng viên, nhân viên theo dõi thực hiện.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng được chi bộ đặc biệt quan tâm. Nhất là việc giám sát thường xuyên, theo dõi, đánh giá việc thực hiện nội dung chuyên đề quý, cam kết tu dưỡng, rèn luyện và nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng; kịp thời biểu dương những đảng viên thực hiện tốt; phê bình, nhắc nhở những đảng viên thực hiện chưa nghiêm. Qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan, tự giác trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong Ban chi ủy, lãnh đạo cơ quan và trưởng các phòng chuyên môn được phát huy. Từ việc tự nghiên cứu, học tập chuyên môn nghiệp vụ, học tập các chuyên đề, đến xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện hằng năm; thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; chấp hành các quy định của Đảng đối với đảng viên, quy định của ngành và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, thái độ phục vụ Nhân dân. Từ đó, từng đảng viên, nhân viên noi theo tích cực, tự giác học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với khách hàng, Nhân dân và đồng nghiệp; nội bộ đoàn kết; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Trong 5 năm (2015 - 2019) Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Than Uyên không có cán bộ, đảng viên, nhân viên vi phạm những quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành; luôn là đơn vị dẫn đầu toàn ngành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tỉnh về hoạt động tín dụng. Tính đến hết năm 2019, tổng dự nợ cho vay của Chi nhánh đạt 610 tỷ đồng; nguồn vốn cho vay được kiểm soát, giám sát chặt chẽ, đúng nguyên tắc; thu nhập tiền lương và thù lao cho người lao động được đảm bảo.

Nhằm chung tay đóng góp cùng với địa phương thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xóa đói, giảm nghèo, cán bộ, đảng viên, nhân viên chi nhánh tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, nhân đạo. Từ năm 2016 đến hết năm 2019, Chi nhánh đã quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ những gia đình chính sách, những người yếu thế trong xã hội trên địa bàn huyện Than Uyên với tổng số tiền lên tới trên 440 triệu đồng; đồng thời, tham gia đầy đủ các phong trào, cuộc vận động và các hoạt động khác của địa phương, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận.

Với những kết quả đạt được, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Than Uyên 4 năm liền được Huyện ủy Than Uyên tặng giấy khen Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 02 cá nhân được Tỉnh ủy tặng Bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), chi bộ đã được Tỉnh ủy tặng Bằng khen có công lao đóng góp tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Chi nhánh thời gian tới, đồng chí Vũ Thị Mây - Bí thư chi bộ, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Than Uyên cho biết: Chi bộ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là thế hệ trẻ trong Chi nhánh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nhất là trong giai đoạn hiện nay, đạo đức ngành Ngân hàng càng được quan tâm vì trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, rủi ro đạo đức là điều luôn thường trực; do đó chi bộ tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong học tập nâng cao bản lĩnh chính trị; rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Tài chính - Ngân hàng, gắn với quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành; đưa việc học tập và làm theo trở thành việc làm thường xuyên của chi bộ, cơ quan; lấy kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân xếp loại đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ những kết quả đạt được, nhiệm vụ cụ thể được xác định, nhất định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Than Uyên Chi nhánh huyện Than Uyên sẽ tiếp tục thu được nhiều thành công hơn nữa.


Tác giả: Đặng Thanh Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.267
Hôm qua : 9.199
Tháng 10 : 163.159
Năm 2020 : 1.473.894
Tổng số : 56.275.431