A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Phong trào thi đua Quyết thắng ở Trung đoàn 880

(laichau.gov.vn)
Thượng tá Nguyễn Tiến Khoa, Chính ủy Trung đoàn 880 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Để triển khai hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, đơn vị đã thường xuyên đổi mới biện pháp tổ chức phong trào, gắn chặt phong trào thi đua với khen thưởng; kịp thời kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị, chú trọng việc giáo dục xây dựng động cơ quyết tâm thi đua cho cán bộ, chiến sỹ… đưa phong trào phát triển rộng khắp, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng con người trưởng thành tiến bộ…

Chiến sỹ Trung đoàn 880 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng gia trồng rau xanh

Với các chủ đề “Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng”, “Thi đua giành 3 đỉnh cao Quyết thắng”…mục tiêu hàng đầu của phong trào thi đua Quyết thắng là Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức làm cơ sở để xây dựng Đảng bộ Trung đoàn vững mạnh toàn diện. 5 năm qua, đơn vị đã tập trung vào quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy đảng thông qua các hình thức như sinh hoạt tọa đàm, diễn đàn, văn hóa văn nghệ…nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ tạo sự thống nhất, quyết tâm cao về tư tưởng và hành động toàn Trung đoàn về tình hình nhiệm vụ, âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Qua đó, xây dựng bản lĩnh chính trị, giáo dục động viên và nâng cao nhận thức, niềm tin cho bộ đội. Phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị đã tập trung vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật tại đơn vị, với các mô hình như “Giờ học kiểu mẫu”, “Đôi bạn học tập”…đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị. Hàng năm, đơn vị đều hoàn thành 100% nội dung, chất lượng công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng.

Cùng với các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, phong trào thi đua Quyết thắng đã hướng vào xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng vững mạnh; chú trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện về mọi mặt đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cấp. Hàng năm 100% cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được tiến hành chặt chẽ đúng quy trình, hướng dẫn. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới tăng 15% so với giai đoạn 2008-2011; 4 năm liền Đảng bộ Trung đoàn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị cũng đã gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những nội dung, chương trình hành động với những cách làm hay sáng tạo, có sức thuyết phục và lan tỏa sâu rộng. Tiêu biểu như các phong trào “Mỗi ngày một việc tốt”, “Ngôi nhà 100 đồng”…đã có sức lan tỏa lớn, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thể hiện tình yêu đồng chí, đồng đội, tình đoàn kết quan dân của cán bộ, chiến sỹ trong Trung đoàn.

Hưởng ứng cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã thường xuyên chú trọng làm tốt công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng tích cực giúp đỡ các địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Qua công tác dân vận, cán bộ chiến sỹ của đơn vị đã lồng ghép tuyên truyền chủ trường đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chính sách hậu phương quân đội…Qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị ngày càng vững chắc, tạo điều kiện ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Những năm qua, bằng những việc làm cụ thể, Trung đoàn đã đóng góp hàng nghìn ngày công giúp Nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Điển hình như cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn đã đào hố trồng măng bát bộ, cam cao sản tại bản Phan Chu Hoa xã Nùng Nàng được 3.501 hố với 250 ngày công; phối hợp với xã Nùng Nàng và Nhân dân đào hố trồng cây hai bên đường từ km 7 đến km 9 với tổng diện tích 6.5ha, 10.600 cây tống quá sủ, cây sơn tra; tham gia tu sửa 6km đường giao thông nông thôn với trên 1.000 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia; giúp gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tu sửa nhà ở và thu hoạch hoa màu tại khu vực đóng quân…Những việc làm thiết thực của cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 880 đã góp phần tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng dân, được ấp ủy, chính quyền Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

5 năm qua, đơn vị đã phấn đấu thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là “Nâng cao chất lượng huấn luyện” với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”…coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế. Nhiều phong trào thi đua trong huấn luyện được các đơn vị phát động, mang lại hiệu quả như “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa rèn luyện”. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác huấn luyện góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, hàng năm kết quả huấn luyện có 80,5% đạt khá, giỏi. Năm 2016, Trung đoàn đã được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen đơn vị Huấn luyện giỏi…

Qua phong trào thi đua Quyết thắng cũng đã kịp thời cổ vũ, động viên ý chí tự lực, tự cường, các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần chủ động, phát huy nội lực, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sỹ. Nổi bật là phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, duy trì và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội trong đó xây dựng các mô hình tăng gia, sản xuất, đến nay đơn vị đã tự đảm bảo 100% rau xanh, tích cực chăn nuôi gia súc, gia cầm, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, hàng năm quân số khỏe bình quân đạt 99,8%. Công tác hậu cần đã tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống bộ đội, bảo quản, sử dụng xăng dầu đúng mục đích, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn đơn vị…Qua phong trào thi đua Quyết thắng đã xuất hiện nhiều  tập thể, gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực như Đại đội 1/Tiểu đoàn 1; Trung đội 7/Đại đội 3; đồng chí Lý A Kinh, Lù A Hiếu... đã được các cấp, Trung đoàn khen thưởng, kịp thời động viên và nhân rộng điển hình ra toàn đơn vị.

Có thể khẳng định, 5 năm qua, Trung đoàn đã gắn kết có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng với các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và Quân đội, Quân khu phát động. Thông qua phong trào, cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; củng cố tăng cường đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Trần Thành


Nguồn: laichau.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3.145
Tháng 04 : 58.056
Năm 2020 : 263.081
Tổng số : 55.064.618