A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy

(laichau.gov.vn)

Chiều nay (8/3), Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu các Huyện, Thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc, cấp cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn thành phố Lai Châu, báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh công tác trên địa bàn thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan...

Các điểm cầu trực tuyến tại Hội nghị.

Tại điểm cầu các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo HĐND, UBND; lãnh đạo các phòng, ban, văn phòng cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn; bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; báo cáo viên cấp tỉnh trên địa bàn, báo cáo viên cấp huyện; lãnh đạo, giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện.

Tại điểm cầu cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ, công chức cấp xã, bí thư các chi bộ trực thuộc; cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Tại Hội nghị các đồng chí báo cáo viên đã tập trung quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của: Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024 - 2030.

Việc phổ biến, quán triệt các văn bản của trung ương, của tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, để việc nghiên cứu, quán triệt, học tập đạt hiệu quả, các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, sớm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.


Tác giả: Đinh Lan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.063
Hôm qua : 8.173
Tháng 04 : 110.790
Năm 2024 : 782.380
Tổng số : 82.248.473