• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu”

(laichau.gov.vn)

Chiều nay (24/5), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với UBND tỉnh, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu". Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Các đồng chí: Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Tăng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đồng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo các Huyện uỷ, Thành uỷ; đại diện các phòng chuyên môn thuộc các huyện, thành phố…

Đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo đề dẫn tại Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn do đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tại Hội thảo nêu rõ: Bám sát nội dung, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW và các quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ đều xác định nhiệm vụ tập trung xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định nhiệm vụ: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xác định “Bảo tồn, phát huy bản sắc tốt đẹp của các dân tộc để xây dựng con người phát triển toàn diện”, tập trung xây dựng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, chú trọng xây dựng con người Lai Châu để yếu tố văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, để văn hóa, con người Lai Châu thực sự là nền tảng, là mục tiêu, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh…

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Sau 10 năm tỉnh Lai Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu đã đạt được những thành tựu đáng phấn khởi, sức mạnh mềm của văn hóa ngày càng được phát huy, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống của Nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định, quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng, phát triển đi vào chiều sâu…

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đại biểu, các nhà khoa học tập trung đánh giá, làm rõ hơn những cơ sở lý luận và thực tiễn, kết quả và những vấn đề đặt ra trong phát triển văn hoá, con người Việt Nam nói chung và việc phát triển, văn hóa con người Lai Châu nói riêng; đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lai Châu; bổ sung những tầm nhìn mới, góc nhìn mới, hiểu biết mới về giá trị văn hóa, con người Lai Châu, từ đó chuyển hóa thành mục tiêu, tầm nhìn dài hạn để Đảng bộ tỉnh tập trung triển khai thực hiện. Đây sẽ là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổng kết, đánh giá, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu phát biểu ý kiến tập trung vào các nội dung: Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá, chiến lược phát triển văn hoá tỉnh Lai Châu định hướng đến năm 2030; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, góp phần xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh; kết quả đạt được và những vấn đề đạt ra trong thời gian tới…

Kết luận Hội thảo, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Hội thảo đã mang lại những giá trị lý luận, thực tiễn thiết thực cho công tác lãnh đạo, nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ văn hóa, con người của tỉnh; góp phần khẳng định và làm sâu sắc hơn tính đúng đắn, tính nhân văn trong các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Từ đó, tạo tiền đề tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục ban hành những chủ trương về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Lai Châu trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời gian tới; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vị trí tầm quan trọng của văn hóa đối với công tác phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội thảo.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo tiếp thu những ý kiến thảo luận để bổ sung, biên tập Kỷ yếu Hội thảo làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống chính trị. Đề nghị Trường Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy căn cứ nội dung, kết quả Hội thảo nghiên cứu, báo cáo đề xuất tham mưu Tỉnh ủy trong việc đề ra chủ trương, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh trong thời gian tới…


Tác giả: Nguyễn Nga
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.537
Hôm qua : 4.695
Tháng 06 : 101.795
Năm 2024 : 1.186.126
Tổng số : 82.652.219