• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu: Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh với các địa phương

(laichau.gov.vn)

Sáng nay (30/5), Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) tỉnh họp trực tuyến với các địa phương. Đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh. Tại điểm cầu UBND các huyện, thành phố có Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN huyện, thành phố.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2023, số người tham gia BHXH bắt buộc toàn tỉnh là 29.589 người đạt 99,8% kế hoạch giao tại Quyết định số 1626/QĐ-UBND. Tỷ lệ bao phủ BHXH bắt buộc đạt 13% lực lượng lao động đang làm việc (bao gồm lực lượng quân đội, lực lượng công an đóng trên địa bàn tỉnh).

Số người tham gia BHXH tự nguyện là 6.517 người thấp hơn 1.023 người so với kế hoạch giao, đạt 48,8% kế hoạch giao đầu năm. Chỉ tiêu bao phủ đạt 15,8% dân số trong độ tuổi lao động tham gia BHXH; 9,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN. Số người tham gia BHYT là 447.178 người tăng 42.878 người so với năm 2022; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,4% tăng 9,3% so với năm 2022 tuy nhiên vẫn thấp hơn kế hoạch giao; bao phủ BHYT đạt 91,4% dân số.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh.

Thực hiện 4 tháng đầu năm 2024, số người tham gia BHXH bắt buộc là 29.372 người đạt 98,4% kế hoạch giao tại Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 10/12/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 23.461 người đạt 99% so với kế hoạch giao; số người tham gia BHXH tự nguyện là 6.166 người đạt 75% so với kế hoạch giao; số người tham gia BHYT là 454.174 người tăng 38.319 người so với cùng kỳ năm 2023 đạt 95% so với kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 15,3% lực lượng lao động (bao gồm lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn tỉnh); bao phủ BHTN đạt 9% lực lượng lao động trong độ tuổi; bao phủ BHYT đạt 91,7% dân số...

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ, đối tượng hộ gia đình cận nghèo được cấp thẻ BHYT là 12.647 người; đối tượng học sinh được cấp thẻ BHYT là 17.130 người; đối tượng hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được cấp thẻ BHYT là 10.747 người được hỗ trợ đóng BHYT theo Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND. Có 1.303 người được hỗ trợ đóng BHYT theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Quang cảnh các điểm cầu tại cuộc họp.

Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia được thực hiện chặt chẽ, kịp thời. Năm 2023, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho 6.728 người; giải quyết cho 1.744 lượt người hưởng các chế độ ốm đau, 1.074 lượt người hưởng chế độ thai sản, 313 lượt người hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 1.904 người hưởng BHXH một lần; 195 trường hợp hưởng trợ cấp tử tuất; 17 người hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần, 4 người hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng, 2 người chết do TNLĐ, BNN; 1.089 người hưởng mới trợ cấp thất nghiệp... Thực hiện giám định, thanh toán tiền KCB BHYT cho 550.401 lượt người, tăng 69.922 lượt người so với cùng kỳ năm 2022...

Số người tham gia BHYT năm 2023 tăng gần 30.000 người so với năm 2022; riêng 4 tháng đầu năm số người tham gia BHYT tăng trên 7.000 người thể hiện sự quan tâm rõ rệt của cấp ủy chính quyền, sự vào cuộc kịp thời của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh không cao; tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN so với tổng số phải thu trên địa bàn thấp hơn so với bình quân tỷ lệ nợ chậm đóng toàn quốc; các năm luôn đạt chỉ tiêu giảm nợ BHXH Việt Nam giao.

Huyện Than Uyên phát biểu tại cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, các đồng chí tham dự tập trung vào các nội dung như: Kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; tình trạng nợ đọng, trốn đóng, không tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động ở một số doanh nghiệp, tổ chức; công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT…

Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Lê Văn Lương đã đánh giá lại kết quả đạt được và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của các cấp trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, đồng thời nhấn mạnh, để đảm bảo khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, không chỉ là trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh mà phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị các cấp và đặc biệt vai trò của thành viên Ban Chỉ đạo và các tổ chức đoàn thể của tỉnh, huyện theo chức năng nhiệm vụ cần quyết liệt, cụ thể hơn; kiện toàn và đánh giá kỹ Ban Chỉ đạo các cấp và có kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ; có kiểm tra, đánh giá và kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Lê Văn Lương phát biểu kết luận cuộc họp.

Trên cơ sở các nội dung kiến nghị, phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Về mặt chính sách, đề nghị Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đánh giá kỹ lưỡng kết quả sau 1 năm thực Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND, nghiên cứu kỹ Nghị định 75/2023/NĐ-CP và một số văn bản liên quan nghiên cứu tham mưu việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND. Bám sát kỹ các chỉ tiêu đã được giao để tập trung các giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế phát huy cao vai trò của cơ quan thường trực trong thực hiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các huyện, thành phố cần phát huy cao vai trò, quyết tâm triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới…


Tác giả: Đinh Lan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.156
Hôm qua : 6.059
Tháng 06 : 104.473
Năm 2024 : 1.188.804
Tổng số : 82.654.897