• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu: Biểu dương 57 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(laichau.gov.vn)

Sáng nay (17/5), Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương dự và phát biểu kết luận Hội nghị. Tại Hội nghị này, đã có 57 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh tới 139 điểm cầu các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và điểm cầu cấp cơ sở với trên 4.260 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; lãnh đạo các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ; báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh trên địa bàn Thành phố; lãnh đạo phòng chuyên môn các cơ quan, đơn vị liên quan; các cá nhân, đại diện các tập thể được biểu dương…

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Tại điểm cầu cấp huyện và tương đương, điểm cầu cấp cơ sở có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo HĐND, UBND; lãnh đạo các phòng, ban, văn phòng cấp ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, trung tâm chính trị cấp huyện; lãnh đạo các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn; bí thư các chi bộ cơ sở; báo cáo viên cấp tỉnh trên địa bàn, báo cáo viên cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; các cá nhân, đại diện tập thể, hộ gia đình được tặng Bằng khen…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đức Dục nhấn mạnh: Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đức Dục phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã có nhiều sáng tạo trong quá trình chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện, đưa việc học tập, làm theo và nêu gương Bác ngày càng thực chất, hiệu quả, đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến từng ngõ xóm, từng nhà, từng cá nhân. Từ đó đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân, hộ gia đình điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo và nêu gương Bác, là hạt nhân để tiếp tục nhân rộng, lan tỏa trong xã hội. Những kết quả đó đang góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ tỉnh, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quang cảnh tại các điểm cầu trực tuyến.

Kết quả nổi bật của tỉnh Lai Châu trong học tập và làm theo Bác năm 2023 - 2024 cho thấy: Tỉnh Lai Châu đã hoàn thành việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023, chuyên đề năm 2024 gắn với Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa với 4.585 hội nghị/258.833 lượt người tham dự; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 95,2%, công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên đạt 97,5%. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; cụ thể hóa nội dung của Kết luận số 01-KL/TW vào các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của chủ đề toàn khoá và chủ đề năm 2023, 2024 trong triển khai các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận, chỉ thị thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đã ban hành; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 1.095 nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, 719 mô hình tiêu biểu; tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế; tháo gỡ những bức xúc, điểm nghẽn. Tuyên truyền, vận động, bồi đắp ý chí, nghị lực không cam chịu đói nghèo, lạc hậu. Nhiều nơi người dân không còn trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chủ động phát huy nội lực của gia đình, bản, xã, địa phương để phát triển sản xuất, làm giàu; qua các phong trào xuất hiện một số điển hình tiêu biểu về sự nỗ lực vượt khó vươn lên...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các địa phương, đơn vị đã có nhiều tham luận tập trung làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cần được tháo gỡ, chia sẻ, nhân rộng và lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác như: Một số giải pháp tiếp tục nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh; nhiệm vụ, giải pháp để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững; giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường học; nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh trong xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương nhấn mạnh, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, là nội dung quan trọng góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm và thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề hằng năm của tỉnh đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng Nhân dân. Tập trung thực hiện tốt 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, những vướng mắc, khó khăn kéo dài. Tập trung thực hiện các khâu đột phá đã xác định trong nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tập trung chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm hằng năm. Kịp thời phát hiện, nuôi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng, lan tỏa các mô hình mới, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; kiên quyết xử lý đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương và các đồng chí lãnh đạo trò chuyện bên lề Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài, bền bỉ, trở thành nhu cầu văn hoá của mỗi người, cơ quan, đơn vị, từ gia đình tới nhà trường và toàn xã hội. Vì vậy, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm, phấn đấu về đích sớm nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương trao Bằng khen cho các tập thể.

Nhân dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2023 được Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen; 11 tập thể, 35 cá nhân, 8 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2024 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho các cá nhân.

Trước đó, Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị đã dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị đã dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu. 

Tác giả: Đinh Lan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.496
Hôm qua : 4.695
Tháng 06 : 101.754
Năm 2024 : 1.186.085
Tổng số : 82.652.178