• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

(laichau.gov.vn)

Ngày 08/12/2023, HĐND tỉnh Lai Châu đã ban hành Nghị quyết số 69/2023/NQ-HĐND Quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

Chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Về chức danh: Nghị quyết đã quy định 13 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, bao gồm: Văn phòng Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Nhân viên thú y, Phụ trách Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố (ở phường, thị trấn), Phó Trưởng Ban Bảo vệ dân phố (ở phường, thị trấn); giảm 01 chức danh Lao động, Thương binh và Xã hội so với Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND.

Về mức phụ cấp: Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự được hưởng mức phụ cấp hằng tháng lần lượt là 1,7 - 1,6 - 1,4 lần mức lương cơ sở đối với các đơn vị hành chính cấp xã loại 1 - 2 - 3; Phó Trưởng Ban Bảo vệ dân phố được hưởng mức phụ cấp hằng tháng lần lượt là 1,1 - 1,0 - 0,9 lần mức lương cơ sở đối với các đơn vị hành chính cấp xã loại 1 - 2 - 3; các chức danh còn lại được hưởng mức phụ cấp hằng tháng lần lượt là 1,7 - 1,6 - 1,4 lần mức lương cơ sở đối với các đơn vị hành chính cấp xã loại 1 - 2 - 3.

Phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (Bí thư chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận)

Thôn, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, bản thuộc xã biên giới: Mức phụ cấp là 1,7 mức lương cơ sở đối với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, bản hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; 1,4 lần mức lương cơ sở đối với Trưởng Ban công tác mặt trận.

Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại: Mức phụ cấp là 1,3 mức lương cơ sở đối với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, bản hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; 1,0 lần mức lương cơ sở đối với Trưởng Ban công tác mặt trận.

So với Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh, các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp hằng tháng cao hơn 0,2 lần mức lương cơ sở.

Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố

Nghị quyết đã quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố thay cho quy định mức bồi dưỡng theo ngày công trước đây. Theo đó, Nghị quyết đã quy định cụ thể mức hỗ trợ hằng tháng bằng 0,2 lần mức lương cơ sở cho các chức danh Phó Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng các chi hội tổ chức chính trị - xã hội, Phó Trưởng thôn, bản, tổ dân phố; tăng 0,05 lần mức lương cơ sở đối với chức danh Tổ trưởng bảo vệ dân phố (từ 0,35 lần mức lương cơ sở theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND lên 0,4 lần mức lương cơ sở); tăng 0,15 lần mức lương cơ sở đối với chức danh Công an viên (từ 0,35 lần mức lương cơ sở theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND lên 0,5 lần mức lương cơ sở) cho bằng với chức danh Thôn đội trưởng. Giữ nguyên mức phụ cấp đối với các chức danh Nhân viên y tế (ở thôn, bản), Thôn đội trưởng là 0,5 lần mức lương cơ sở/tháng do đã đảm bảo quy định tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg và Nghị định số 72/2020/NĐ-CP. Như vậy, Nghị quyết đã bổ sung đối tượng được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng là Phó Bí thư chi bộ, đồng thời điều chỉnh mức hỗ trợ của một số chức danh cho phù hợp.

Ngoài ra, Nghị quyết đã quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã (bao gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh): 25 triệu đồng/năm, tăng 03 triệu đồng/năm so với trước đây; quy định việc kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố, theo đó phụ cấp kiêm nhiệm là 100% mức phụ cấp, mức hỗ trợ hằng tháng của chức danh kiêm nhiệm.

Nghị quyết số 69/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024, bãi bỏ Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND.

Xem chi tiết Nghị quyết số 69/2023/NQ-HĐND tại đây.


Tác giả: Văn Tài - Sở Nội Vụ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.448
Hôm qua : 10.342
Tháng 07 : 162.868
Năm 2024 : 1.447.668
Tổng số : 82.913.761