Tận dụng lợi thế từ lòng hồ thủy điện, những năm qua huyện Sìn Hồ đã triển khai nhiều chính sách nhằm khích lệ người dân 6 xã có diện tích thuộc vùng lòng hồ khai thác tiềm năng thủy sản, sản xuất trên vùng đất bán ngập và phát triển du lịch lòng ...