A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV

(laichau.gov.vn)
Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển các kiến nghị của cử tri tới các cơ quan chức năng để xem xét, trả lời. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được cơ quan chức năng trả lời dứt điểm về việc xử lý hoặc xem xét thời gian thực hiện, cơ bản đáp ứng được mong muốn của cử tri trong tỉnh.

Ảnh minh hoạ.

Các kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, điện sinh hoạt, y tế, giáo dục… Điển hình như cử tri của huyện Phong Thổ kiến nghị Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh việc hỗ trợ giống lúa, ngô cho nhân dân đảm bảo phù hợp theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh. Các loại giống hỗ trợ hiện tại không phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương nên năng suất không cao, dẫn đến nhân dân không có nhu cầu đăng ký mua giống được hỗ trợ. Nội dung này đã được Sở nông nghiệp trả lời là: Thực hiện Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021. Trên cơ sở ý kiến đề xuất, tham gia của UBND các huyện, thành phố và các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Hướng dẫn số 999/HD-SNN ngày 25/10/2016 và số 252/HD-SNN ngày 22/3/2018 về hướng dẫn một số nội dung tại Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh. Trong đó có hướng dẫn một số giống lúa thuần (tiêu chuẩn xác nhận) và ngô lai. Theo đánh giá của các địa phương, đến nay các giống lúa, ngô theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT đều cho năng suất cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu trên địa bàn tỉnh. Ngoài các giống lúa, ngô đã có trong cơ cấu chung của tỉnh theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT; các địa phương chủ động lựa chọn các giống lúa, ngô nằm trong danh mục các giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, thực hiện mô hình trình diễn, tổ chức kiểm tra, đánh giá để làm cơ sở mở rộng diện tích gieo trồng. Hàng năm Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản đề nghị các huyện, thành phố đề xuất cơ cấu giống lúa, ngô để bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh.

Trả lời về kiến nghị của cử tri huyện Nậm Nhùn về việc sớm kéo điện lưới cho một số bản của xã Nậm Ban, xã Hua Bum, Công ty Điện lực Lai Châu khẳng định: Bản Nậm Vạc 1, Vạc 2 xã Nậm Ban thuộc gói thầu LC-XL12: Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA xã Nậm Ban - Dự án: Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Lai Châu đang thi công dở dang. Do nguồn vốn NSNN bố trí hàng năm cho dự án rất hạn chế nên Bộ Công thương đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2020 (theo Quyết định số 1365/QĐ-BCT ngày 20/4/2017). Mặt khác một số vị trí tuyến đường dây 35kV chạy qua đất của các hộ gia đình thuộc bản Nậm Vạc 1, vẫn chưa đồng ý với đơn giá bồi thường theo quy định nên chưa cho triển khai thi công. Hiện tại chủ đầu tư đã phối hợp cùng các bên liên quan (UBND xã Nậm Ban, Trung tâm phát triển quỹ đất ...) tuyên truyền đến các hộ gia đình tạo mọi điều kiện để Nhà thầu tiếp tục triển khai thi công. Theo kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019 đã được bố trí vốn. Ngày 05/3/2019 Công ty Điện lực Lai Châu đã có công văn số 641/PCLC-BQLDA, về việc yêu cầu Nhà thầu xây lắp triển khai thi công các khối lượng còn lại của gói thầu và đóng điện để cấp điện cho nhân dân bản Nậm Vạc 1, Nậm Vạc 2 dự kiến trong quý II năm 2019.

Đối với bản Nậm Tảng, xã Hua Bum có kế hoạch cấp điện bằng dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt BCNCKT tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016. Theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020. Dự án được bố trí nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Hiện nay các Bộ ngành liên quan đang triển khai các thủ tục để bố trí kế hoạch vốn cho dự án, sau khi dự án được bố trí kế hoạch vốn. Công ty Điện lực Lai Châu sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án. 07 hộ dân thuộc bản Pha Mu, xã Hua Bum: Đã được sử dụng điện lưới Quốc gia, các hộ dân này ở cách xa đường dây 0,4kV hiện có nên sử dụng cột tre, nứa để đỡ dây dẫn từ sau công tơ về nhà. Để đảm bảo chất lượng điện áp và an toàn điện trong quá trình sử dụng. Công ty Điện lực Lai Châu sẽ báo cáo Tổng công ty bố trí nguồn vốn phù hợp để mở rộng lưới điện hiện có đến gần các hộ dân nêu trên trong các năm tiếp theo.   

Cũng trả lời kiến nghị của cử tri huyện Nậm Nhùn về bổ sung đội ngũ bác sỹ cho huyện Nậm Nhùn và trạm y tế xã Pú Đao, Sở Y tế Lai Châu cho biết: Sau khi chia tách năm 2013, huyện Nậm Nhùn có 11 đơn vị hành chính (01 thị trấn và 10 xã). Hệ thống Y tế có Trung tâm Y tế huyện và mỗi xã có 01 trạm Y tế, kể từ khi chia tách huyện và một số xã đến nay chưa được bổ sung biên chế, do vậy biên chế tại huyện Nậm Nhùn rất thiếu. Sở Y tế đã chủ động điều động viên chức từ các đơn vị trong ngành đến Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu còn thiếu của đơn vị. Tính đến hết ngày 31/12/2018 số biên chế có mặt của Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn là 122 người/biên chế giao 158 người, thiếu 36 biên chế, đặc biệt thiếu bác sỹ, toàn huyện chỉ có 15 bác sỹ. Để khắc phục khó khăn về nhân lực cho các huyện khó khăn, trong đó có huyện Nậm Nhùn, Sở Y tế đã triển khai thực hiện các biện pháp sau: Đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh luân phiên cử luân phiên tăng cường có thời hạn theo Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Lai Châu; Giao nhiệm vụ cho các Trung tâm y tế huyện Than Uyên và Thành phố Lai Châu tăng cường, biệt phái cán bộ có trình độ chuyên môn hỗ trợ cho Trung tâm Y tế và các Trạm y tế của huyện Nậm Nhùn; Điều động có thời hạn đối với số viên chức dôi dư của Trung tâm kiểm soát bệnh tật đến bổ sung cho Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn; Tiếp tục rà soát vị trí việc làm còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao cho Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn và các đơn vị trong ngành, đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ xét tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2019; Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn: Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn xuống các Trạm y tế, từng bước thực hiện có hiệu quả Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ y tế quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở.

Về nội dung cử tri huyện Mường Tè đề nghị Sở Giao thông vận tải có kế hoạch tu sửa đoạn đường từ thị trấn Mường Tè đi xã Bum Tở, Sở Giao thông vận tải cho biết: Đoạn đường từ thị trấn Mường Tè đi xã Bum Tở, huyện Mường Tè thuộc quốc lộ 4H. Trong quá trình khai thác, do ảnh hưởng của mưa lũ và các phương tiện cơ giới đường bộ có tải trọng lớn tham gia giao thông ngày càng gia tăng nên một số vị trí vai đường bị sạt lở, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà đi lại rất khó khăn. Để khắc phục tạm thời, phục vụ nhân dân đi lại được thuận lợi trong thời gian chờ bố trí vốn cho dự án, đối với những vị trí sạt lở Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo nhà thầu khắc phục xong; một số vị trí hư hỏng mặt đường, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ tiến hành sửa chữa vá ổ gà cục bộ bằng cấp phối, có lu lèn tạo êm thuận mặt đường, thời gian hoàn thành trong quý I năm 2019; tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Khi có kế hoạch vốn cho dự án, Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai thi công.

Một số nội dung khác, UBND tỉnh đã có báo cáo trả lời tại kỳ họp.

Nhóm PV


Nguồn: laichau.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 976
Hôm qua : 7.087
Tháng 05 : 162.289
Năm 2020 : 575.443
Tổng số : 55.376.980