• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV:

Thống nhất với 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong quý II và thống nhất về việc tiếp tục thực hiện một số đề án trong giai đoạn 2021 - 2025

(laichau.gov.vn)

Hôm nay (12/4), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 4. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Ngọc Dũng - Hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Bùi Khiêm - Phó Vụ trưởng Vụ địa Phương, Ban Tổ chức Trung ương; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Giám đốc các sở, ngành tỉnh; Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố; Chánh Văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình của tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh…

Thống nhất với 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong quý II

Tại Hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ quý II năm 2021. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể quần chúng Nhân dân, tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021 có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc tổng kết thực hiện các đề án, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, ban hành kết luận tiếp tục thực hiện; sớm ban hành các đề án, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường các giải pháp khắc phục khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị.

Nhờ vậy, một số chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ năm 2020, như: Giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất, nhập khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa,...  Các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện: Tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 bảo đảm lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, các lực lượng chức năng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thực hiện tốt kế hoạch ra quân huấn luyện, giao nhận tân binh...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất với 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong quý II, trọng tâm là: Tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền, xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV; đồng thời, tiếp tục xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; tăng cường các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển gắn với phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện mới. Hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Tích cực triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian còn lại của mùa khô; chủ động dự báo tình hình thiên tai, mưa lũ để có các phương án phòng, chống hiệu quả. Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Tổng kết một số đề án của Tỉnh ủy giai đoạn 2016 - 2021 và kết luận tiếp tục thực hiện các đề án trong giai đoạn 2021 - 2025

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cơ bản thống nhất với các mục tiêu và 9 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, dân chủ, hiện đại, kỷ cương, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, nhằm thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành.

Về tổng kết các Đề án: “Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn”, “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở”, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, triển khai thực hiện các Đề án một cách nghiêm túc, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn có bước chuyển biến tích cực. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp hằng năm ở các bậc học đạt cao, học sinh bỏ học trong năm giảm; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được quan tâm đầu tư. Sự chênh lệch khoảng cách chất lượng giữa các xã đặc biệt khó khăn với các vùng thuận lợi giảm nhanh. Mạng lưới y tế cơ sở được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cơ bản đáp ứng yêu cầu; đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế được bổ sung; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, dân số kế hoạch hóa gia đình; chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được nâng lên. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với kết quả rất tích cực. Nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân gần 5%/năm...

Trên cơ sở kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, bám sát yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện các đề án trong giai đoạn 2021 - 2025.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Đề án của Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế đã chỉ ra; vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm và triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng, kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021.


Tác giả: Đinh Lan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.730
Hôm qua : 14.518
Tháng 10 : 388.879
Năm 2021 : 4.635.535
Tổng số : 64.226.919