• :
  • :
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 25/09/2023
2 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 29/08/2023
3 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 24/07/2023
4 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2023 của Lãnh đạo UBND tỉnh 26/06/2023
5 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2023 của Lãnh đạo UBND tỉnh 29/05/2023
6 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 24/04/2023
7 Thông báo ​​​​Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 27/03/2023
8 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 20/02/2023
9 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 09/01/2023
10 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 26/12/2022
11 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 21/11/2022
12 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 24/10/2022
13 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 26/09/2022
14 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 22/08/2022
15 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 26/07/2022
16 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 20/06/2022
17 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 23/05/2022
18 Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 25/04/2022
19 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 28/03/2022
20 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 21/02/2022
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.795
Hôm qua : 15.116
Tháng 10 : 39.194
Năm 2023 : 4.519.976
Tổng số : 80.705.061