• :
  • :
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 28/12/2021
2 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 23/11/2021
3 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 25/10/2021
4 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 20/09/2021
5 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 20/08/2021
6 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 19/07/2021
7 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 28/06/2021
8 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 11/05/2021
9 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 16/04/2021
10 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 29/03/2021
11 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 22/02/2021
12 Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu 18/01/2021
13 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 23/11/2020
14 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 26/10/2020
15 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 21/09/2020
16 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 24/08/2020
17 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 27/07/2020
18 Giấy mời về việc tiếp công dân tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 23/06/2020
19 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 22/06/2020
20 Giấy mời về việc tiếp công dân tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thời gian: 8h00 ngày 27/5/2020 26/05/2020
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.373
Hôm qua : 16.787
Tháng 01 : 303.869
Năm 2022 : 303.869
Tổng số : 65.422.842