STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 11/05/2021
2 Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 16/04/2021
3 Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 29/03/2021
4 Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 22/02/2021
5 Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu 18/01/2021
6 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 23/11/2020
7 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 26/10/2020
8 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 21/09/2020
9 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 24/08/2020
10 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 27/07/2020
11 Giấy mời về việc tiếp công dân tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 23/06/2020
12 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 22/06/2020
13 Giấy mời về việc tiếp công dân tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thời gian: 8h00 ngày 27/5/2020 26/05/2020
14 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 26/05/2020
15 THÔNG BÁO về việc tạm dừng tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 01/04/2020
16 Giấy mời về việc tiếp công dân tháng 02 năm 2020 25/02/2020
17 Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2020 của Lãnh đạo UBND tỉnh 21/02/2020
18 Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2020 của Lãnh đạo UBND tỉnh 14/01/2020
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.527
Hôm qua : 17.444
Tháng 06 : 252.551
Năm 2021 : 2.537.897
Tổng số : 62.129.281