• :
  • :
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 24/06/2024
2 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 27/05/2024
3 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 22/04/2024
4 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 25/03/2024
5 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 19/02/2024
6 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 22/01/2024
7 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 25/12/2023
8 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2023 của Lãnh đạo UBND tỉnh 20/11/2023
9 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 24/10/2023
10 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 25/09/2023
11 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 29/08/2023
12 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 24/07/2023
13 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2023 của Lãnh đạo UBND tỉnh 26/06/2023
14 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2023 của Lãnh đạo UBND tỉnh 29/05/2023
15 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 24/04/2023
16 Thông báo ​​​​Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 27/03/2023
17 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 20/02/2023
18 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 09/01/2023
19 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 26/12/2022
20 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 21/11/2022
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.288
Hôm qua : 10.185
Tháng 07 : 174.457
Năm 2024 : 1.459.257
Tổng số : 82.925.350