• :
  • :
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 22/08/2022
2 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 26/07/2022
3 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 20/06/2022
4 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 23/05/2022
5 Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 25/04/2022
6 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 28/03/2022
7 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 21/02/2022
8 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 24/01/2022
9 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 28/12/2021
10 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 23/11/2021
11 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 25/10/2021
12 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 20/09/2021
13 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 20/08/2021
14 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 19/07/2021
15 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 28/06/2021
16 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 11/05/2021
17 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 16/04/2021
18 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 29/03/2021
19 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 22/02/2021
20 Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu 18/01/2021
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11.129
Hôm qua : 23.234
Tháng 09 : 1.208.422
Năm 2022 : 7.906.495
Tổng số : 73.025.468