A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng thi thăng hạng giáo viên thông báo tài liệu ôn thi thăng hạng giáo viên năm 2019 (150/TB-HĐTTHGV)

(laichau.gov.vn)
 

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Giáo dục đề nghị UBND các huyện, thành phố thông báo đến các viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức ngành Giáo dục năm 2019 nội dung ôn tập như sau:

A. MÔN KIẾN THỨC CHUNG

1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

2. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015 của Văn phòng Quốc hội quy định về Giáo dục.

3. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

4. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hiện đại hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã được Hội nghị Trung ương 8 khóa XI thông qua tạp chí xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

5. Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 26/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hiện đại hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã được Hội nghị Trung ương 8 khóa XI thông qua tạp chí xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

B. MÔN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

I. BẬC MẦM NON

1. Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009. Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009.

2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non (trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi) phần nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình Giáo dục mầm non.

3. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành Điều lệ trường Mầm non.

4. Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

5. Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non.

6. Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt  chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

II. BẬC TIỂU HỌC

1. Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông.

2. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

3. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành điều lệ trường tiểu học.

4. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở Giáo dục phổ thông.

5. Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 4; lớp 5 (Nhà xuất bản Giáo dục).

6. Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

III. BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

4. Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, giáo viên Trung học cơ sở công lập.

C. MÔN TIN HỌC, NGOẠI NGỮ

Theo quy định tại Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh giáo viên mầm non, tiểu học hạng IV lên chức danh giáo viên mầm non, tiểu học hạng III; chức danh giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hạng III lên chức danh giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hạng II tỉnh Lai Châu năm 2019.

  

Tải văn bản: 150/TB-HĐTTHGV

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 28
Hôm nay : 3.670
Hôm qua : 5.685
Tháng 04 : 9.355
Năm 2020 : 214.380
Tổng số : 55.015.917