• :
  • :
Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2022

Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2022

Tháng 7/2023, Cục Thống kê tỉnh Lai Châu đã in xong và nộp lưu chiểu Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2022. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đăng toàn văn Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2022.
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 559
Hôm qua : 8.457
Tháng 04 : 155.287
Năm 2024 : 826.877
Tổng số : 82.292.970