• :
  • :
Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2023

Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2023

Tháng 5/2024, Cục Thống kê tỉnh Lai Châu cung cấp Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2023. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đăng toàn văn Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2023.
Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2022

Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2022

Tháng 7/2023, Cục Thống kê tỉnh Lai Châu đã in xong và nộp lưu chiểu Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2022. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đăng toàn văn Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2022.
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 705
Hôm qua : 10.185
Tháng 07 : 173.874
Năm 2024 : 1.458.674
Tổng số : 82.924.767