• :
  • :
Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2021

Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2021

Tháng 6/2022, Cục Thống kê tỉnh Lai Châu đã in xong và nộp lưu chiểu Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2021. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đăng toàn văn Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2021.
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.600
Hôm qua : 23.234
Tháng 09 : 1.206.893
Năm 2022 : 7.904.966
Tổng số : 73.023.939