Niêm giám thống kê tỉnh Lai Châu năm 2019

Niêm giám thống kê tỉnh Lai Châu năm 2019

Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Lai Châu biên soạn và xuất bản hàng năm. Cuốn sách gồm những chỉ tiêu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; những số liệu thống kê chủ ...
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.070
Hôm qua : 17.444
Tháng 06 : 251.094
Năm 2021 : 2.536.440
Tổng số : 62.127.824