• :
  • :
Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2021

Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2021

Tháng 6/2022, Cục Thống kê tỉnh Lai Châu đã in xong và nộp lưu chiểu Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2021. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đăng toàn văn Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2021.
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.466
Hôm qua : 14.087
Tháng 03 : 503.677
Năm 2023 : 1.774.766
Tổng số : 77.959.851