• :
  • :
Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2022

Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2022

Tháng 7/2023, Cục Thống kê tỉnh Lai Châu đã in xong và nộp lưu chiểu Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2022. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đăng toàn văn Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2022.
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.211
Hôm qua : 15.116
Tháng 10 : 37.610
Năm 2023 : 4.518.392
Tổng số : 80.703.477