• :
  • :
Dự thảo

Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh "Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu"

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài Chính

Ngày bắt đầu: 05/01/2023

Ngày kết thúc: 04/02/2023

Số lượt xem: 177

Góp ý: 0

Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.180
Hôm qua : 14.125
Tháng 02 : 186.577
Năm 2024 : 427.121
Tổng số : 81.893.214