Quyết định Về việc phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

Ngày 18/3/2024, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 250/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành ...
Thông báo Kết quả thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

Thông báo Kết quả thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

Ngày 18/3/2024, Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 32/TB-HĐTNNCC Kết quả thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ ...
Thông báo Triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (vòng 2) năm 2023

Thông báo Triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (vòng 2) năm 2023

Ngày 8/3/2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 ban hành Thông báo số 357/TB-HĐTD Triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (vòng 2) năm ...
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2; thời gian, địa điểm thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2023

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2; thời gian, địa điểm thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2023

Ngày 11/3/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2023 ban hành Thông báo số 33/TB-HĐTD triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2; thời gian, địa điểm thi tuyển dụng vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2023. 
Thông báo Kết quả điểm chấm phúc khảo bài thi môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

Thông báo Kết quả điểm chấm phúc khảo bài thi môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

Ngày 29/2/2024, Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023 ban hành Thông báo số 25/TB- HĐTNNCC Kết quả điểm chấm phúc khảo bài thi môn chuyên môn, ...
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi; thời gian, địa điểm thi tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2023

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi; thời gian, địa điểm thi tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2023

Ngày 27/2/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 24/TB- HĐTD Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi; thời gian, địa điểm thi tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm ...
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.637
Hôm qua : 7.172
Tháng 04 : 124.972
Năm 2024 : 796.562
Tổng số : 82.262.655